Neurolinguïstisch programmeren (NLP): wat is het en hoe werkt het?

Neurolinguïstisch programmeren (NLP): wat is het en hoe werkt het?

Laatste update: 13 november, 2017

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) werd door Richard Bandler en John Grinder in Californië ontworpen in de jaren zeventig. De makers beweren dat er een verband is tussen neurologische processen, taal en geleerde gedragspatronen.

De makers van NLP kozen drie specialisten, Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Ericksson, en ontdekten door middel van verschillende vergelijkende studies dat deze drie mensen bijzondere communicatieve vaardigheden bezaten waardoor ze zeer goede resultaten kregen bij hun patiënten.

Hiermee gingen ze verder door een verzameling gereedschappen te creëren, die later neurolinguïstisch programmeren zouden worden genoemd.

“NLP is als de kernfysica van de geest. Fysica behandelt de structuur van de realiteit, de aard van de wereld. NLP doet hetzelfde voor je geest. Het staat je toe om dingen op te breken in de onderdelen die ze te laten werken.”
-Tony Robbins-

We hebben allemaal wel eens op een situatie gereageerd en later begint onze innerlijke stem ons te vertellen dat we iets anders had moeten zeggen of op een andere manier hadden moeten reageren.

In werkelijkheid is de manier waarop we reageren en denken geconditioneerd door een neurologische kaart, die onze manier van reageren op een bepaalde situatie codeert en opslaat. Die kaart is opgebouwd uit ons verleden, ons heden, en onze toekomst en we creëren er onze overtuigingen, lessen en aangeleerd gedrag door.

De structuren van onze geest zijn zo sterk in ons verankerd, dat we ze niet kunnen beïnvloeden, althans niet bewust.

De geest werkt op twee niveaus: het bewuste (logisch denken) en het onbewuste (automatische functies).

Geest

De bewuste geest is dat gedeelte dat voortdurend alert is, wat ons toelaat om bijvoorbeeld data en namen van mensen te onthouden. En het onderbewustzijn is het deel van de hersenen dat alle gedragingen, overtuigingen, waarden enz. die we geleerd hebben en die deel uitmaken van onze manier van handelen activeert. Het is het deel van onze geest dat ons in staat stelt om auto te rijden, een e-mail te schrijven of een raam te openen.

Ons onderbewustzijn moet, om een nieuwe kaart te kunnen “tekenen”, handelen met een duidelijke doelstelling die antwoordt op de vraag “wat willen we?”

En dat is precies het ingewikkelde deel, aangezien we vaak niet weten wat we willen, we niet weten hoe we ons doel kunnen stellen. Hiervoor moeten we aan iets denken dat echt ons normale gedrag in een bepaalde situatie zal veranderen, iets dat blijkbaar onmogelijk is.

“Als je andere resultaten wilt, doe dan niet hetzelfde.”
– Albert Einstein –

Vragen die ons helpen onze doelen te stellen

Is het een positief doel?

Om onze programmering te laten werken, moeten we een positief doel stellen. Ons doel mag niet beginnen met: “Ik wil niet…”

Haal je er voordeel uit?

Je doel moet iets zijn dat je voor jezelf doet en dat van jou, en niet van anderen, afhangt. Zo is het een heel gebruikelijk doel voor jongeren om af te studeren, maar dit is niet hun doel, maar dat van hun ouders. Bovendien moet je dat wat je doet om je doel te bereiken beheersen, zodat het van jou afhangt. We kunnen geen doel stellen als “het weer moet goed zijn dit weekend”, want dit hangt niet van ons af.

Hoe weet je dat je het bereikt?

Denk aan wat je gaat doen op dat moment en hoe je je zal voelen. Visualiseer iedere actie, elk gevoel dat dit moment in je zal genereren, hoe het zal ruiken, welke smaak het in je mond achter zal laten, wat je zal horen, hoe je zal bewegen, wat je zal doen. Om te weten of we ons doel bereiken, zullen we bovendien kortetermijndoelen voor onszelf moeten stellen en moeten bijhouden of we ze bereiken. Bijvoorbeeld: als mijn doel is om een baan te vinden, zou een kortetermijndoel het kijken naar vacatures en het elke week ergens op solliciteren moeten zijn.

Is je doel specifiek?

Je moet duidelijk maken wat je wilt en wat je niet wilt. Hoe meer gedefinieerd en gedetailleerd je doel is, des te makkelijker zal het zijn om de stappen vast te stellen die nodig zijn om het te bereiken. Als we bijvoorbeeld als ons doel stellen “ik wil een baan vinden,” is dat een heel algemeen doel.

Als we het doel bijstellen door details toe te voegen, zullen we veel duidelijkere kortetermijndoelen hebben, zodat we ons doel op de lange termijn kunnen bereiken. Bijvoorbeeld: “vanaf 1 februari 2016 zal ik bij een bedrijf werken dat zich bezighoudt met informatica en dat mij 1800 euro per maand betaalt.”

Welke middelen heb je nodig om het te realiseren?

Denk in algemene zin na over de middelen die je al hebt en die je nodig hebt: kennis, voorwerpen, economische middelen, hulp van anderen.

Zodra we ons doel hebben gesteld, moeten we onze overtuigingen en waarden herzien, wat we stevig hebben verankerd in onszelf en wat ons tegenhoudt onze dromen te bereiken. We moeten onze negatieve geloofsstructuren veranderen, die obstakels op het pad naar ons doel bouwen.

Een van de grootste obstakels die we vinden op het pad naar onze dromen is de mening van anderen. Onthoud dat iedereen verschillende gezichtspunten heeft en we moeten onszelf in hun schoenen plaatsen in een poging om hun redenen te begrijpen.

Overal op het pad naar je doel geldt: visualiseer je droom, denk aan hoe het zal ruiken, aan wat je zal horen, wat je zal aanraken en in het bijzonder aan de sensatie en het gevoel van geluk dat het bereiken van dit doel in je zal creëren.

En bereik je droom! Maak een realiteit van je ambitie!

Ons onderbewustzijn moet, om een nieuw programma te leren dat zal ons toestaan om onze dromen waar te maken, de reden of het motief zien.

Vrouw Die Nadenkt Over Het Bereiken Van Haar Doelen Als Voorbeeld Van Neurolinguïstisch Programmeren

Neurolinguïstisch programmeren, het proces van leren, bestaat uit vier fasen

  • Fase 1: Onbewuste incompetentie. Ik weet niet wat ik niet kan.
  • Fase 2: Bewuste incompetentie. Ik weet wat ik niet kan.
  • Fase 3: Bewuste competentie. Ik weet wat ik kan.
  • Fase 4: Onbewuste competentie. Ik weet niet wat ik kan.

Om af te leren, gaan we van stap 4 naar stap 2 en om opnieuw te leren, van stap 2 naar stap 4. Zodra het nieuwe programma is geleerd, zullen we in staat zijn om het toe te passen wanneer het nodig is.

Daarom helpt NLP ons om nieuwe mentale programma’s te maken die vele aspecten van ons leven gemakkelijker maken en die ons helpen om te werken aan doelen om onze dromen en verlangens waar te maken.

De grootste ontwikkeling in NLP is gemaakt in interpersoonlijke relaties en de arbeidswereld. In deze twee velden kun je NLP gebruiken om je vaardigheden te trainen, om de obstakels te overwinnen die voor je liggen, om conflicten op te lossen en om andere mensen te beïnvloeden. Maar bovenal geeft NLP je de gereedschappen die je nodig hebt om te bepalen hoe je reageert op de mensen om je heen, hoe je ze waarneemt en daarmee om maatregelen te nemen in de richting van het waarmaken van je dromen.  Wellicht ook interessant voor jou

Vijf eigenschappen die je nodig hebt om je doelen te bereiken
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Vijf eigenschappen die je nodig hebt om je doelen te bereiken

Je hebt doelen die je wilt bereiken en daarvoor heb je een aantal verschillende eigenschappen nodig zodat je succes zal hebben.