Jouw geluk hangt van jou af

Jouw geluk hangt van jou af

Laatste update: 10 september, 2016

Zo velen van ons zijn eindeloos op zoek naar geluk; we zijn geobsedeerd door het doel gelukkig te worden, terwijl we helemaal geen duidelijk idee hebben van wat geluk werkelijk is. Het is de staat waar alle mensen zich in zouden willen bevinden.

“Mensen vergeten altijd dat menselijk geluk een aanleg van de geest is en niet een toestand van omstandigheden.”

-John Locke-

Wat is geluk in werkelijkheid?

Om te weten wat geluk werkelijk is, moeten we onszelf in eerste instantie de volgende vraag stellen – wat is geluk voor mij? Het antwoord op deze vraag kan voor ons allemaal vrij ingewikkeld zijn en vol verschillende nuances zitten. Het is niet iets dat van buitenaf komt of veroorzaakt wordt door de omstandigheden waar we onszelf in bevinden, maar juist iets dat vanuit onszelf en de manier waarop we onze ervaringen beleven komt.

Als we door het leven gaan met het idee dat de mate waarin we gelukkig zijn afhankelijk is van onze omstandigheden, de situaties die we meemaken, hoeveel geld we hebben, lieve kinderen, een goede baan, een stabiele relatie etc., dan zullen we voortdurend op zoek zijn naar hetgeen we niet hebben zonder ons te realiseren dat geluk hier niets mee te maken heeft.

Geluk kunnen we altijd in onszelf vinden. Het is niet iets dat van buitenaf komt; het is een kwestie van ons realiseren dat het niet afhankelijk is van wat we hebben, maar van wat we zijn. Dit houdt in dat we moeten leren om van onszelf te houden, onszelf te accepteren en met onszelf te leven. Dit zijn de hulpmiddelen waarmee we het geluk dat in ons huist kunnen onthullen, ongeacht de situatie waar we mee geconfronteerd worden.

Onze houding ten opzichte van het leven verandert wanneer we ons ervan bewust worden dat persoonlijke bevrediging niet zo grillig is als men ons voorheen deed geloven. Het is niet voortdurend afhankelijk van hetgeen om ons heen gebeurt.

We hebben het vermogen om te kiezen hoe we onze ervaringen beleven. We kunnen meer harmonie bereiken en de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen geluk. Het gaat er niet om dat we meer positieve ervaringen hebben dan negatieve; het gaat erom dat we leren om al deze ervaringen onderdeel te maken van de manier waarop we in en over het leven leren. Al onze ervaringen zijn namelijk zinvol en noodzakelijk.

Geluk verkoopt

Het is heel normaal om te denken dat jouw geluk afhankelijk is van de dingen om je heen; het is ons namelijk aangeleerd om het op deze manier te bekijken. Dit is de reden waarom de tirannie van geluk bestaat.

Geluk wordt verkocht, verhuld in formules over hoe we ons leven zouden moeten leiden, hoe we onszelf zouden moeten gedragen en wat we allemaal zouden moeten hebben. Mediacommunicatie, het publiek en de politiek maken hier veelvuldig gebruik van. Ze nemen de taak op zich om de boodschap te verspreiden dat hoe meer we hebben, des te gelukkiger we zullen zijn.

Hun boodschap is dat we voortdurend positieve emoties moeten ervaren en dat we in die ideale bubbel moeten leven die op geen enkele manier een goede weerspiegeling is van onze realiteit. Daarom ervaren we frustratie en, nog erger, koppelen we onszelf los.

De eindeloze zoektocht naar geluk buiten onszelf verwijdert ons van onszelf en van ons aangeboren geluk.

Iedereen die zijn bevrediging bereikt door de dingen die hij heeft en wat hij bereikt, zal zichzelf hoe dan ook verliezen. Dit is namelijk allemaal nep. Het is kortstondig. Dit zijn geen oprechte behoeftes voor bevrediging. Het zijn behoeftes die we zelf verzonnen hebben.

En hoe meer we hebben, des te meer we nodig hebben. Dit is het punt waarop de bekende uitspraak van Sint-Augustinus duidelijk wordt: “De rijkere is niet degene die meer heeft, maar degene die het minste nodig heeft.” Deze afhankelijkheid van uiterlijke dingen zorgt ervoor dat we onszelf voortdurend in een staat van slavernij plaatsen.

Geluk is afhankelijk van jezelf

We moeten leren begrijpen dat we niet gelukkiger zullen zijn door meer overwinningen te hebben of meer geld, macht en erkenning. Geluk heeft namelijk helemaal niets te maken met ambitie. We moeten inzien dat we niet gelukkiger zullen worden wanneer we meer genotssensaties hebben. De zoektocht naar genot door middel van het lichaam zal ons namelijk ook niet gelukkig maken.

Al deze dingen creëren een oppervlakkig en hol leven. Ze representeren een persoon die slaapt en leeft in een wereld van kwantiteit.

Het is van essentieel belang om jezelf te realiseren dat geluk meer te maken heeft met het psychologische dan het fysieke. Het vereist een verhoogde staat van bewustzijn, een ontmoeting met onszelf, een ontwaking voor hetgeen werkelijk belangrijk is.

We kunnen dit geluk bereiken als we leren om naar onszelf te luisteren, onze ware behoeftes te vervullen, onszelf af te zonderen van alles dat ons tot slaaf maakt en ons vastlegt in een cyclus van permanent, onbevredigend verlangen.

Gautama Boeddha zei ooit eens: “Er bestaat welbehagen en er bestaat gelukzaligheid. Ontzeg jezelf van het eerste om het tweede te bezitten.”


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.