Narcistische persoonlijkheidsstoornis: 5 oorzaken

november 1, 2018

De oorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) hebben te maken met tekortkomingen en excessen tijdens de kindertijd. Het kind kan een gebrek aan verschillende stimuli of liefde die hij zo nodig heeft ervaren. Ook kan een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontstaan vanwege verschillende excessen. Een voorbeeld hiervan is wanneer ouders er alles aan doen om aan de behoeften van hun kinderen te voldoen.

De problemen die voortkomen uit narcisme kunnen verschillende maten van ernst aannemen. Soms is uit het zich als karaktertrek. In andere gevallen ontstaat een narcistische persoonlijkheidsstoornis die veel ernstiger is. In dit geval wortelt arrogantie en egoïsme zich binnen de gehele persoonlijkheid van de persoon. Bovendien kunnen er antisociale eigenschappen ontwikkelen.

“Verlegenheid heeft een vreemd component van narcisme: het geloof dat anderen echt geven om wat we dragen of hoe we handelen.”

-André Dubus-

Afhankelijk van wat de narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft veroorzaakt, zal de persoonlijkheid op verschillende manieren worden beïnvloed. Alle gevallen hebben echter enkele gemeenschappelijke kenmerken, die verschillende intensiteitsniveaus hebben.

Over het algemeen gaat het vooral om grootheidswanen, arrogantie, uitbuiting van anderen en interpersoonlijke problemen. Er kunnen ook veel verborgen kenmerken zijn die gevoelens van minderwaardigheid aanduiden. Hoe het zich ook uit, de belangrijkste oorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn de volgende:

Misbruik, één van de oorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis

Je zou denken dat degenen die in de kindertijd onder mishandeling lijden, volledig introvert worden. Dit is echter niet altijd waar. In veel gevallen gebeurt precies het tegenovergestelde. Het slachtoffer ontwikkelt een narcistische persoonlijkheid en wil zich superieur voelen aan degenen om hem heen.

Misbruik als oorzaak narcistische persoonlijkheidsstoornis

Misbruik is een van de meest complexe oorzaken van narcisme. In deze gevallen ontwikkelt er een vorm van compensatie en een bepaald afweermechanisme. Ze zijn vastbesloten om nooit meer het slachtoffer van iemand anders te zijn en hun zelfbeeld wordt heel groot. Als slachtoffers deze weg volgen, zal een vorm van narcisme hun leven vormgeven.

Verwaarlozing

In het geval van verwaarlozing zijn er veel overeenkomsten met wat er gebeurt bij misbruik. De persoon heeft in zijn jeugd zo’n gevoel van kwetsbaarheid ervaren dat hij besluit een muur tussen zichzelf en de wereld te bouwen. Die muur is narcisme. Het belangrijkste gevolg van verwaarlozing is in dit geval een grote moeilijkheid om empathie te ervaren.

Wat in deze gevallen gebeurt, is dat narcisme werkt als een muur. Het is een muur die een extreem kwetsbaar persoon verbergt. Daarom is het heel normaal dat deze mensen bang zijn voor afwijzing van anderen. Of ze hebben diepe schaamtegevoelens vanwege hoe ze hun innerlijk ervaren. Narcisme verbergt als het ware deze gevoelens.

Inconsistent ouderschap

Inconsistente ouders hebben, is een van de hoofdoorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het kan veroorzaakt worden door inconsistentie tussen hun woorden en hun daden, of vanwege de daden zelf. Het gebeurt wanneer ouders iets zeggen maar dan iets heel anders doen. Het komt ook voor als ouders niet consistent zijn en je nooit weet hoe ze zullen reageren of handelen.

Dit is kenmerkend voor rusteloze, angstige ouders en leidt vaak tot een diepe onzekerheid bij kinderen. Dit soort ouders prijzen hun kinderen vaak overdreven maar bekritiseren ze ook veel te hard. Narcisme is de reactie op de angst die veroorzaakt wordt door deze verontrustende en inconsistente omgeving.

 

Tiener heeft ruzie met ouders

Niet-inhoudelijke complimenten en cadeau’s

Niet-inhoudelijke complimenten zijn heel typerend voor ouders die schuldgevoelens ervaren. Ze hebben waarschijnlijk het gevoel dat ze niet genoeg tijd en aandacht aan hun kinderen geven en weten dat dit niet hoort. Dus om dit tekort te compenseren, proberen ze vaak ten onrechte bepaalde eigenschappen onder de aandacht te brengen waarvan zij denken dat hun kinderen trots op zijn. Ze doen dit ongeacht of de kinderen ze hebben of niet, aangezien ze heel weinig over hen weten.

Ze doen dit door overdreven te complimenten en dure cadeau’s te geven. Het is een manier om hun gebrek aan echte genegenheid te compenseren en te verbergen. Ze voelen zich gedwongen om hun kind te prijzen met alles wat hij doet. Op deze manier hopen ze dat niemand zal twijfelen aan de liefde die ze voor hen hebben. Hierdoor ontwikkelt het kind een geïdealiseerd beeld van zichzelf, ver van de realiteit.

Overbescherming

Overbescherming is een vorm van misbruik. Het geeft een boodschap van angst en bezorgdheid door. Het wekt het idee op bij het kind dat hij niet in staat is om de problemen van het leven alleen te overwinnen. Ze laten hem ook denken dat er ‘iets speciaals’ in hem zit dat constant moet worden verzorgd, een zwakheid die inherent is aan hem. Dit voedt zowel onzekerheid als overdreven narcisme.

Na verloop van tijd begint de persoon zichzelf af te sluiten. Ze creëren hun eigen bubbel. Ze denken dat anderen, als ze echt van ze houden, hen moeten beschermen en zorgen voor alle grillen en ‘behoeften’. Ze worden ook apathisch voor de behoeften van anderen.

Jongen in bubbel

Veel van de oorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben te maken met het eigen narcisme van de ouders. Soms proberen ze de wonden in hun eigenwaarde te helen met behulp van hun eigen kinderen. Of ze voeren hun eigen narcistische verlangens uit. Het probleem is dat ze uiteindelijk het tegenovergestelde bereiken. Psychotherapie kan een bijdrage leveren om iemands zelfrespect te herbouwen en hem sterk en gezond te maken.