Motivational Enhancement Therapy

Veel mensen vervallen op een bepaald moment in hun leven in patronen van zelfdestructief gedrag, zoals verslavingen, zelfbeschadiging, enz. Motivatieverbeteringstherapie is een aanpak die erop gericht is hen in staat te stellen de controle over hun leven te nemen.
Motivational Enhancement Therapy

Laatste update: 19 mei, 2022

Motivational enhancement therapy (MET) is een veel gebruikte therapeutische benadering voor patiënten met zelfdestructief gedrag.

Het is een kortdurende behandeling en bevordert bij de patiënt het verlangen naar verbetering en om uiteindelijk zijn probleem te overwinnen. Dit gebeurt meestal via psychologische behandelingen die gericht zijn op hun specifieke behoeften. Bijvoorbeeld verslaving aan drugs, alcohol, zelfverwondend gedrag, enz.

Vaak zijn mensen zich volledig bewust van hun problemen. Toch vinden ze het niet nodig of hebben ze niet de moed om naar een therapeut te gaan. Motivational enhancement therapie probeert hen echter kracht en motivatie te geven.

Bovendien wekt het in hen hun vaardigheden, waarden en krachten op. Het gaat allemaal om het bereiken van empowerment. Dit is een heel nuttige oefening die het verdere therapeutische proces bemiddelt.

Gemiddeld zijn vier of vijf sessies motivational enhancement therapy voldoende. In deze periode kan de patiënt een goede relatie met zijn therapeut opbouwen. Dit is doorslaggevend in het verdere verloop van het herstelproces. Laten we dit eens nader bekijken.

Mensen met zelfdestructief gedrag hebben een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarom is het in deze therapievorm van groot belang hen te laten geloven in hun vermogen om hun leven te verbeteren en in eigen hand te nemen.

Vrouw in therapie

Motivational enhancement therapy: doel en technieken

Motivational enhancement therapy is gericht op patiënten die lijden aan zelfdestructief gedrag. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Bijvoorbeeld, ze variëren van zelfbeschadiging tot schadelijk gedrag, suïcidale gedachten en zelfverwondend gedrag. Tot de meestvoorkomende behoren echter ongetwijfeld verslavingen. Dit zijn zeer nadelige handelingen die niet alleen het lichamelijk welzijn van de lijder bedreigen.

Bovendien ervaren zij bijna altijd een gebrek aan zin in het leven, een afwezigheid van waarden en betekenissen, en een verminderde belangstelling voor hun eigen welzijn. Daarom tracht deze therapie bij hen de motivatie en het gevoel van controle te bevorderen.

Motivational enhancement therapy heeft tot doel de patiënt een onontkoombaar existentieel doel voor ogen te houden. Het is het idee om de situatie waarin zij zich bevinden te verbeteren. Laten we eens kijken naar enkele sleutels tot dit soort therapie en de bijbehorende technieken.

Een managementbehandeling gericht op verandering en motivatie

Motivational enhancement therapy werd in 1993 ontworpen als een klinische proef voor alcoholverslaafden. De resultaten waren echter zo uitstekend dat deskundigen besloten de therapie te verbeteren om ze te kunnen toepassen op een groter aantal psychische aandoeningen. De therapie is gebaseerd op de volgende principes:

  • Onderdeel van motiverende psychologie. De basisdoelstelling is het stimuleren van de actie, emotie en enthousiasme van de patiënt. Daardoor zijn ze in staat om te werken aan verandering en verbetering van zichzelf.
  • Het maakt gebruik van motiverende gesprekstechnieken en een counselingstijl. Deze werden ontwikkeld door Drs. William R. Miller en Stephen Rollnick.
  • De therapeutische benadering gericht op het evalueren van de behoeften en het gedrag van de patiënt is geïntegreerd in het motiverende gesprek zelf. Het is gebaseerd op dialoog en vertrouwen.

Empathie is de sleutel tot de therapeutische alliantie

“Ik begrijp wat je voelt. Ik voel je angst. Bovendien ben ik in staat me in te leven in hoe je je voelt en ik respecteer je. Ik hoor je. Ik ben er voor je...” Een van de essentiële pijlers van de motiverende stimuleringstherapie is te vertrekken vanuit empathie. De professional moet immers een klimaat van verbondenheid en aanvaarding creëren zodat de patiënt hem kan vertrouwen.

Alleen vanuit een gevoel van vertrouwen kan de persoonlijke realiteit van de patiënt gevalideerd worden om hen ervan te overtuigen dat ze kunnen veranderen. Ook om hen te doen beseffen dat ze in staat zijn om middelen en waarden te ontwikkelen om zichzelf te verbeteren.

Feedback om de motiverende houding te versterken

Dialoog en feedback zijn een constante in dit type therapie. Het doel is de patiënt aan te moedigen om niet alleen zijn zelfvertrouwen terug te krijgen, maar ook de overtuiging dat hij zijn verslaving of verslavingsgedrag van zich af kan zetten.

Opgemerkt moet worden dat deze vorm van therapie complex kan zijn. Dat komt omdat patiënten vaak geen motivatie of genegenheid voor zichzelf hebben.

Daarom is het essentieel voor de therapeut om argumenten en tegenstellingen te vermijden en niet veroordelend te zijn. In feite moet de dialoog altijd dynamisch, positief en constructief zijn. Bovendien moet hij vaardig zijn om de weerstand van de patiënt uit te schakelen, en energiek om hoop op verandering te creëren en te bevorderen.

Therapie voor het stimuleren van motivatie en het streven naar zelfeffectiviteit

“Je kunt dit aan, ook al zal het niet gemakkelijk zijn. In twee dagen ga je dit niet redden. Je zult moeilijke tijden tegemoet gaan. Maar je gaat het halen omdat je de middelen in je hebt en wij gaan je helpen die te ontwikkelen”. Inderdaad, als er één essentiële dynamiek is die de motiverende verbeteringstherapie doordringt, dan is het wel het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt.

Patiënten moeten onder andere werken aan hun irrationele ideeën en hulpeloosheid. Bovendien moeten ze hun mislukkingen uit het verleden herformuleren.

Dit bevordert de noodzaak voor hen om het opnieuw te proberen. Het is ook belangrijk om te werken aan sommige ideeën die ze van hun familie hebben meegekregen. Hierbij gaat het vaak om vertrouwenskwesties, omdat families vaak de neiging hebben om familieleden die verslaafd zijn niet meer te vertrouwen.

Jongen in therapie

Duur en stappen na de therapie

Motivational enhancement therapy duurt vier of vijf sessies. Het doel is, zoals de naam al aangeeft, om de motivatie van de patiënt voor zijn herstel te vergroten. Het meest beslissende moment, en het zware werk, begint echter wanneer de betreffende psychologische therapie wordt gestart. Het soort therapie dat wordt voorgeschreven hangt ook af van de individuele behoeften van elke patiënt.

De Universiteit van Massachusetts heeft onderzoek (Engelse link) verricht waaruit blijkt dat deze therapie zelfs angst en onzekerheid ten aanzien van de volgende behandeling vermindert.

In feite wordt de patiënt gesterkt om zich in te zetten voor het proces van verbetering en genezing. In het licht van deze feiten kunnen we met een gerust hart zeggen dat Motivational Enhancement Therapy een uiterst waardevolle vorm van psychologische behandeling is.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Baker, A.; Lewin, T.; Reichler, H.; Clancy, R.; Carr, V.; Garrett, R.; Sly, K.; Devir, H.; and Terry, M. Evaluation of a motivational interview for substance use with psychiatric in-patient services. Addiction 97(10):1329-1337, 2002.
  • Haug, N.A.; Svikis, D.S.; and Diclemente, C. Motivational enhancement therapy for nicotine dependence in methadone-maintained pregnant women. Psychology of Addictive Behaviors 18(3):289-292, 2004
  • Miller, W.R.; Yahne, C.E.; and Tonigan, J.S. Motivational interviewing in drug abuse services: A randomized trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology 71(4):754-763, 2003.
  • Kerig, Patricia. (2017). Self‐Destructive Behavior. 10.1002/9781118524275.ejdj0137.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.