Je moet onthouden om te vergeten

Je moet onthouden om te vergeten

Laatste update: 07 juli, 2017

Iedereen probeert gebeurtenissen uit het verleden te vergeten. Om de deur voor deze pijn echter voorgoed te sluiten, moet het onthouden worden. In plaats van de gebeurtenis volledig te vergeten, moet je haar in je leven verwerken, samen met alle voordelen die ermee gepaard gaan.

Elk proces dat we in het leven doormaken houdt verandering in, wat betekent dat je allerlei pijnlijke dingen moet doen. Verandering houdt ook verlies, afscheid, pijn en afstand in. Het lijkt bijna natuurlijk om verandering te vermijden en uit je verhaal weg te laten, maar hierdoor zul je alleen maar verdrinken in verdriet, omdat je hiermee een gevecht aangaat dat toch al verloren is.

Aangezien pijn nu eenmaal bij het leven hoort, speelt het een belangrijke rol in onze persoonlijke groei. Pijn helpt ons niet alleen om te veranderen en het onvermijdelijke te accepteren, maar het bereidt ons ook voor om nieuwe waardevolle en betekenisvolle ervaringen in ons leven te verwerken.

De transformatie van pijn accepteren betekent niet dat je het moet vergeten; het betekent dat je het moet integreren, zodat je in elke fase van het leven opnieuw geboren kunt worden.

Vergeef in plaats van te vergeten

Vergeving maakt een einde aan eindeloos vechten, aan wrok, schuld en minachting. Vergeving gaat gepaard met acceptatie, wat de deur sluit voor pijn. Dit komt vaak voor bij hartenzeer; mensen proberen te vergeten voordat ze vergeven, en dit zorgt er alleen maar voor dat de pijn wordt uitgerekt.

Vergeving vereist acceptatie om van de ervaring te kunnen leren en deze een plekje te geven in je persoonlijke ontwikkeling. Het is een proces dat je dichter in de buurt brengt van vrede en een schoon geweten. De weg naar vergeving is vergelijkbaar met de weg naar liefde, omdat je liefde nodig hebt om te kunnen vergeven.

Onthouden Vergeten

Waarschijnlijk heb je het bekende gezegde ‘de tijd heelt alle wonden’ wel vaker gehoord. Toch klopt dit gezegde niet helemaal, de tijd zelf heelt in principe niets, het zijn de dingen die jij met deze tijd doet die je helpen om volwassen te worden, te leren en te groeien om conflicten en moeilijkheden op te kunnen lossen.

“Men kan de tijd alleen vergeten door er gebruik van te maken.”

-Charles Baudelaire-

Leer om gedag te zeggen

Gedag zeggen is onvermijdelijk in het leven. Er zullen zich meerdere belangrijke momenten voordoen waarop je gedag moet zeggen, zowel tegen mensen (breuken, mensen die verhuizen, mensen die overlijden etc.) als tegen omstandigheden (banen, gezondheid, te horen krijgen dat je ziek bent, onvervulde verwachtingen, het beëindigen van bepaalde fases, kinderen die ouder worden en het huis uitgaan, etc.).

In elke periode die je meemaakt moet je dingen achterlaten die je waarschijnlijk nooit meer terug zal krijgen. Om vooruit te kunnen blijven gaan is het daarom belangrijk om te veranderen. Op die manier leren we om gedag te zeggen, met de kennis dat elke betekenisvolle interactie zijn stempel heeft gedrukt op de persoon die we vandaag de dag zijn.

Onthouden Vergeten

Tijdens pijnlijke momenten, met name als deze te maken hebben met een partner, is het het beste om je niet in de buurt te begeven van dingen die jou aan deze persoon zouden kunnen herinneren. Op die manier zal het makkelijker zijn om verder te gaan met je leven. Zodra je de pijn overwonnen hebt, zul je je realiseren dat de herinneringen aan deze persoon helemaal niet meer zo veel effect op je hebben of zo veel emoties in je opwekken.

“O, leer mij hoe ik zou moeten vergeten om na te denken!”

-William Shakespeare (Romeo en Julia)

Leef in het heden zonder het verleden te vergeten

Een van de belangrijkste aspecten van een goed gevoel van welzijn houdt in dat je het heden onder ogen leert te komen. Het verleden kan niet veranderd, gecontroleerd of aangepast worden. Het enige waar jij controle over hebt is de manier waarop je je verleden in het heden onder ogen komt.

Het is jouw taak niet om het verleden te vergeten, noch de mensen die belangrijk voor je waren, maar eerder om al die ervaringen een plekje te geven in het heden en ervan te leren.

Stilstaan bij de persoon die je bent geweest en de dingen die je ervaren hebt, zowel de goede als de slechte, zal je in staat stellen om een beter idee te krijgen van de dingen die je wilt in het heden. Jouw zicht zal duidelijker en wijzer zijn wanneer je al je ervaringen integreert.

“Zwerveling, jouw weg is jouw vingerafdruk

en niets meer.

Zwerveling, er is geen weg,

de weg wordt gemaakt door te lopen.

Door te lopen maak je de weg,

en wanneer je achterom kijkt,

ziet de weg eruit alsof deze nooit

meer belopen zou moeten worden.

Zwerveling, er is geen weg,

maar eerder kreukels in de zee.”

-Antonio Machado-


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.