Matigheid is de sleutel tot psychisch welzijn

Matigheid is een fundamentele menselijke deugd. Het stelt je in staat om kalm en gefocust te blijven op stormachtige dagen. Het betekent dat je je leven op een afgemeten, doordachte en gecontroleerde manier leidt, ongeacht de omstandigheden waarmee je wordt geconfronteerd.
Matigheid is de sleutel tot psychisch welzijn

Laatste update: 22 september, 2021

Er zijn enkele menselijke deugden en sterke punten die we allemaal veel meer zouden moeten ontwikkelen. Matigheid is zo’n kwaliteit. Het wordt gezien als het vermogen tot zelfbeheersing en zelfregulering en is een belangrijk punt van welzijn.

In feite is het dat interne kompas dat je begeleidt om rust te vinden in het midden van een storm. Het psychologische vermogen om met stress, angst of angst om te gaan.

De heilige Thomas zei dat matigheid een geestesgesteldheid is die impulsen bevat. Voor Aristoteles, die een groot analist van de ziel was, stond het gelijk aan intelligentie.

In feite bevat deze specifieke dimensie, die soms wordt vergeten door de wereld van de psychologie, maar die toch op grote schaal wordt onderzocht door de filosofie, waardevolle menselijke hulpmiddelen die het waard zijn om te promoten.

In tijden van constante verandering, onzekerheden en druk is het goed om een innerlijk anker te hebben. Kalm blijven gaat in feite verder dan matig zijn of bepaalde van je reacties in bedwang houden. Bovenal is het een perspectief, een benadering van je welzijn die even interessant als geldig is.

“Er is geen verschil tussen kennis en matigheid; want hij die weet wat goed is en het omarmt, die weet wat slecht is en het vermijdt, is geleerd en gematigd.”

-Socrates-

Vrouw die erover nadenkt om matigheid te leren ontwikkelen

psychologische matigheid

Matigheid is een recent interessegebied voor de psychologie. Martin Seligman en Christopher Peterson waren trouwens de eersten die het in 2004 noemden. Het was in hun klassieke boek, Character Strengths and Virtues, dat ze, onder de set van zes deugden, matigheid opgenomen.

Voorheen stak de benadering die Aristoteles promootte, door deze dimensie te verbinden met voorzichtigheid, rechtvaardigheid en moed, boven al het andere uit. Deze karaktereigenschappen samen vormden de weergave van intelligentie in een individu. Ook moet worden opgemerkt dat middeleeuwse filosofen matigheid beschouwden als de genitrix virtutum (de moeder van alle deugden).

De betekenis van deze term is belangrijker dan je zou denken. Dit komt omdat de gematigde persoon een onontkoombaar talent heeft om met de complexiteit van het leven om te gaan. Dat is iets waar we allemaal naar streven. Het betekent kalm onder ogen kunnen zien, maar ook inzichtelijk zijn. Het controleert je impulsen, maar zonder je gevoeligheid te verliezen.

In het licht hiervan is het gemakkelijk te begrijpen waarom de psychologie op dit moment een bijzondere interesse toont in matigheid. Het ontwikkelen ervan kan inderdaad de sleutel zijn tot jouw dagelijks welzijn. Laten we ontdekken waarom.

Matigheid als bemiddelaar in je relaties

Het tijdschrift Frontiers in Psychology publiceerde onlangs een onderzoek (Engelse link) uitgevoerd door vijf universiteiten van groot internationaal aanzien. Hun doel was om aan te tonen dat het ontwikkelen van matigheid bij mensen nog een gebied van psychologische interventie zou moeten zijn.

Een van de voordelen is dat we onszelf kunnen versterken met betere vaardigheden in sociale en emotionele relaties. Matigheid is een menselijke deugd die bestaat uit een reeks zeer specifieke componenten:

  • Het vermogen om te vergeven. De gematigde persoon is iemand die weet hoe te vergeven en geen wrok koestert. Verder om op een serene manier vooruit te gaan, vrij van haat, wrok en interne breuken.
  • Bescheidenheid. De nederige benadering gebruikt geen trucjes bij het omgaan met anderen. Volgens de auteurs van deze studie is nederigheid de olie die onze sociale relaties smeert en vergemakkelijkt. Daarom brengt nederigheid harmonie in elke relatie.

Als matigheid als bemiddelaar in onze relaties optreedt, zal dit ook te danken zijn aan het oefenen van geduld. De houding van leven in het hier en nu, de blik en het hart richten op wat in elke omstandigheid relevant is, is de sleutel tot welzijn.

Door de kunst van het geduld onder de knie te krijgen, kun je het gewicht van stress en de jeuk van “Ik wil het nu” opvangen. Hierdoor kunnen je relaties op een meer lonende manier stromen.

De getemperde geest, de door zelfbeheersing geleide benadering

Je vraagt je misschien af waarom zelfbeheersing zo belangrijk is voor je psychisch welzijn. Het is om verschillende redenen. De eerste, en meest voor de hand liggende, is dat je geen spijt krijgt van wat je doet. De tweede, om in harmonie te leven in je omgeving en in elke situatie, en je beter aan te passen aan elke omstandigheid.

Laten we erover nadenken. De persoon met voldoende matigheid is degene die erin slaagt zijn emoties en impulsen te reguleren om effectiever gedrag te bevorderen. Ze kunnen hun geest disciplineren om elk voorgesteld doel met succes te bereiken. Wie zou zoiets niet willen?

Matigheid

Matigheid, de beste bondgenoot van intelligentie

Hoewel matigheid was opgenomen in het handboek van menselijke deugden gedefinieerd door Seligman (exponent van positieve psychologie), is het ook geïntegreerd in een andere benadering. Dit is de zogenaamde tweede golf van positieve psychologie.

Dit is een perspectief dat is geïnitieerd door de psychologen Itai Ivtzan, Tim Lomas en Kate Hefferon. Ze openen een nieuwe benadering, een nieuwe visie om ons te herinneren aan iets nogal voor de hand liggends.

Het feit dat het leven een aantal extreem donkere kanten heeft en dat je er niet altijd voor weg kunt lopen. Inderdaad, soms moet je door donkere tunnels, holtes en kronkelende wegen.

Matigheid is een geweldige metgezel in die sombere dagen. In feite is het de beste bondgenoot van je intelligentie, omdat het je rust, perspectief en kalmte geeft. Je wordt getemperd, zodat je betere beslissingen kunt nemen.

Je hebt duidelijkheid, om dingen helderder te zien. Er is licht om je onderweg te begeleiden zonder dat je je hoeft te haasten. Ten slotte is er zelfbeheersing om je impulsen, emoties en frustraties te beheersen. Begin vandaag met het ontwikkelen van matigheid, en uiteindelijk zal het je beste deugd blijken te zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bollinger, R. A. (2018). Reflections on and future directions in humility and forgiveness research. Res. Hum. Dev. 15, 88–93. doi: 10.1080/15427609.2017.1411745
  • Collins, D., McAnnally-Linz, R., and Rosa, R. C. (2020). The Joy of Humility: The Beginning and End of Virtues. United States: Baylor University Press.
  • Ivtzan, I., Lomas, T., Hefferon, K., and Worth, P. (2016). Second Wave Positive Psychology: Embracing the Dark Side of Life. United Kingdom: Routledge.
  • Worthington EL Jr and van Zyl LE (2021) The Future of Evidence-Based Temperance Interventions. Front. Psychol. 12:707598

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.