Liefde voor introverte mensen

Liefde voor introverte mensen

Laatste update: 17 oktober, 2017

De hersenen van introverte mensen werken anders. Dat is de reden dat hun liefdesrelaties meestal gevoeliger zijn. Ze gebruiken veel minder woorden. Maar als ze zeggen ‘Ik zie je graag’, dan is dat erg oprecht en diepgaand. Het zijn persoonlijkheden die in staat zijn om op een veel intensere manier met hun geliefden verbonden te zijn.  Het is bijna magisch.

Zonder te vrezen om een fout te maken kunnen we zeggen dat een introverte persoonlijkheid tegenwoordig beter begrepen wordt. Dat is dankzij heel wat studies en boeken over het onderwerp. Onder andere Susan Cain heeft hierover een boek geschreven, ‘Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen’.  Dit boek leert ons al die belangrijke aspecten van een introverte persoon kennen. Die persoon is niet verlegen maar selectief, observerend en gevoelig. In de werkomgeving zijn ze zelfs goede leiders.

“De vooroordelen tegenover introversie leiden tot een enorme verspilling van talent, energie en geluk.”

-Susan Cain-

Het is normaal dat introverte mensen moeilijkheden ervaren wanneer ze met de liefde te maken krijgen. Dat is een logisch gevolg van de kenmerken van hun persoonlijkheid.

Tijdens hun adolescentie of het grootste deel van hun jeugd denken ze wellicht dat ze niet kunnen concurreren met de glans en de verblindende vonk die extraverte mensen uitstralen. Gedurende een tijdje leven ze in die stille hoeken op de achterste rijen. Van daaruit kunnen ze rustig en discreet de wereld bekijken. Een introverte adolescent heeft de neiging om in het geheim graag te zien. Hij durft geen stap verder te zetten in een omgeving die, oppervlakkig gezien, gemaakt is voor de dappere personen. Want deze wereld lijkt ontworpen te zijn voor mensen die van lawaai houden. Het is een omgeving vol grote groepen vrienden waarin iedereen praat en niemand luistert.

Maar stap voor stap ‘ontwaakt’ de introverte persoon. Hij begint te beseffen wat hij allemaal in zijn mars heeft…

Een Meisje Met Twee Knotjes En Handen In Haar Haar Dat Een Voorbeeld Is Van Introverte Mensen

Wanneer de behoefte aan afzondering een probleem wordt

Ze zeggen dat eenvoud erin bestaat het vanzelfsprekende aan de kant te zetten en alleen over te houden wat betekenisvol is. Dit idee, deze focus, is ongetwijfeld een kenmerk van introverte mensen. Ze houden niet van spelletjes of trucjes. Praten om te praten en aandacht zoeken is niet hun ding. In iets dat niet aansluit bij hun oprechte interesse, willen ze geen tijd en energie steken. Maar ze willen zich richten op de dingen waarin ze hun ziel en hun persoonlijkheid kunnen leggen.

Misschien is dat de reden dat het voor hen niet echt gemakkelijk is om te flirten. Feestjes en sociaal doen ligt hen niet. In een grotere groep een gesprek beginnen met iemand tot wie ze zich aangetrokken voelen, is voor hen een erg moeilijke opdracht. We mogen niet vergeten dat introverte personen hierdoor vermoeid raken. Op het moment dat ze moeten communiceren en sociaal moeten doen, kunnen ze last krijgen van uitputting. Het gevolg is dat ze lange perioden van afzondering nodig hebben ‘om hun batterij weer op te laden’.

Ook Carl Gustav Jung heeft het onderwerp introversie met grote interesse bestudeerd. Volgens hem ligt bij introverte mensen de focus van alle aandacht in het centrum van subjectieve en psychologische processen. Daarom houden ze zich meestal op afstand van het gefluister van het dagelijkse leven. De nodige zuurstof halen ze uit afzondering.

Nu we dit weten en bovendien rekening houden met de kenmerken van een introverte persoonlijkheid, rijst uiteraard de vraag… hoe kunnen zij ooit een partner vinden?

Twee Introverte Mensen Die Via Hun Haar En Elkaar Verbonden Zitten

Introverte mensen en liefde

Tegenwoordig is er een proces in gang gezet dat bekend is als de ‘Stille Revolutie’. Deze andere manier van denken heeft verschillende doelstellingen. Aan de ene kant wil men onjuiste opvattingen doorbreken. Introversie en extraversie zijn geen statische categorieën. Ze zijn twee uitersten van een continuüm. Elke persoon vertoont in meer of mindere mate kenmerken van dit geheel.

“We vergeten dat niemand zo actief is als wanneer hij niets doet, dat hij nooit in zulk goed gezelschap verkeert als wanneer hij alleen is met zichzelf.”

-Cato-

De introverte persoon haat het niet om sociaal te zijn. Het is ook niet zo dat hij sociale vaardigheden mist. Integendeel eigenlijk. We hebben het hier over iemand die zijn eigen vrijheid verworven heeft. We leven in een hyperactieve samenleving die iedereen dwingt om afhankelijk te zijn van externe bronnen. Want ze hebben zoveel informatie ter beschikking. De introverte persoon heeft echter zijn toevlucht tot zichzelf genomen. Dat geeft hem de mogelijkheid om creatiever, gevoeliger, origineler en meer analytisch te zijn. Bovendien is hij geweldig in het besturen van zijn emoties.

Soms is het niet nodig om naar een fuif te gaan om een partner te vinden. Deze persoonlijkheid kent de omgevingen waarin hij zich wil bewegen. Hij weet hoe hij met anderen verbinding moet maken. Dit zijn verleiders op korte afstand en meesters in face-to-face gesprekken. Ze hebben het vermogen om momenten van eenvoudige en magische intimiteit te creëren.

Een Meisje Met Zeer Lang Haar Dat Een Kopje Om Leeg Laat Stromen En Het Voorbeeld Is Van Introverte Mensen

Kenmerken van een introverte partner

We moeten ook met nog een andere mythe afrekenen. Introverte mensen zouden alleen maar een goede partner zijn voor mensen met dezelfde persoonlijkheid. Dit is niet zo. Ook introverte en extraverte personen vormen uitstekende koppels omdat ze elkaar verrijken.

Laat we nu eens kijken wat de kenmerken zijn van introverte mensen:

  • Introverte mensen genieten ervan om momenten van afzondering met hun partner te delen. Ze richten al hun energie en aandacht op die andere persoon. Bovendien zijn ze als het ware magische architecten. Ze zorgen ervoor dat we in contact staan met onze diepste gevoelens. Tegelijkertijd bouwen ze een stevige en oprechte relatie op.
  • Anderzijds, en dit is belangrijk, weet een introverte persoonlijkheid hoe hij zijn geliefde ruimte moet geven. Introverte mensen doen dit omdat ze zelf ook nood hebben aan deze momenten in hun eentje. Dat hebben ze nodig om hun omgeving te verwerken en om zelf te genieten.
  • Wat we ook moeten begrijpen, is dat we een introverte persoon nooit mogen dwingen om iets te zijn of iets te doen dat niet voor hem geschikt is. Deze mensen voelen weerstand om hun gewoonten te veranderen. Tegen hun waarden, essenties en tradities ingaan willen ze niet. Trucjes of spelletjes verstaan ze niet. Ze zullen zich ook niet ‘méér sociaal gedragen’, alleen maar omdat hun partner dat vraagt.
  • Stilzwijgend zijn betekent niet dat ze ‘iets slechts’ denken. Dit is wat mensen erg vaak denken. Wanneer je een introverte partner hebt, dan betekent dit dat er veel stille momenten zullen zijn. Wanneer deze mensen zich op deze manier gedragen, dan betekent dat niet dat ze zich vervelen. Het betekent ook niet dat ze niet weten wat ze moeten zeggen of dat ze zich ongemakkelijk voelen.

We mogen hen niet overrompelen met de typische vraag, ‘Wat denk je?’.

Want als er iets is dat introverte mensen waarderen, dan is het wel die stille momenten delen met iemand. Voor hen betekent dit dat het mogelijk is zichzelf te zijn zonder druk. Het is zich verheugen in die oprechte eenvoud, terwijl ze hun eigen innerlijke wereld verbinden met die van hun geliefde in eenvoudige intimiteit.

Is er iets beter dan dit? 


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.