Lichtgeraakte mensen: woede als communicatievorm

Lichtgeraakte mensen: woede als communicatievorm

Laatste update: 11 augustus, 2018

Lichtgeraakte mensen zijn verslaafd aan een aanhoudende woede. Op de tafel slaan, met de deuren slaan, roepen en zelfs woedeaanvallen… Deze mensen weten niet hoe ze zonder hun stem te verheffen moeten communiceren. Ze verliezen snel de controle en je mag hen niet tegenspreken. Maar achter dit moeilijk gedrag schuilt vaak een zwak persoon die woede als een verdedigingsmechanisme gebruikt.

Allemaal hebben we al één of twee keer onze beheersing verloren. We weten dus hoe het voelt wanneer de woede de controle overneemt. Bijna zonder te weten wat er gebeurt, ontploffen we dan op de minst geschikte en minst tactvolle manier. Maar het belangrijke aspect van deze ervaringen is dat ze ons een aantal bruikbare lessen bieden. Of we het nu willen of niet, we leren hoe belangrijk een assertieve houding is. We leren dat assertiviteit essentieel is wanneer we met ingewikkelde situaties moeten omgaan waarbij onze emotionele volwassenheid op de proef gesteld wordt.

Een lichtgeraakt persoon is iemand die geleerd heeft om door middel van woede met de wereld om te gaan en gebruikt woede om te krijgen wat hij wil.

 Share

Anderzijds is er nog een cruciaal aspect dat van belang is om in overweging te nemen. Zelfs nu begrijpen we woede nog steeds niet echt. Maar wat we wel kunnen zeggen, is dat we we lichtgeraakte mensen in ons dagelijks leven moeten ontwijken. Want dat is nodig om ons emotionele evenwicht en gezondheid te beschermen.

Wie is die persoon die altijd zo lichtgeraakt is?

Maar niets is essentiëler dan begrip. We bekijken de psychologie van dit fenomeen. Want zo kunnen we begrijpen wie er schuilt achter dat boze kind, dat familielid met een slecht temperament en die baas die voortdurend ten prooi valt aan frustratie. Daar verbergt zich een persoon die niet weet hoe hij een andere taalvorm moet gebruiken. Het zijn mensen die in een strijd met zichzelf zijn. Ze weten niet wat ze moeten doen of waar al die explosieve woede en negativiteit vandaan komt.

Lichtgeraakte mensen reageren met woede

Waarom gedragen lichtgeraakte mensen zich op die manier?

De Fransen hebben een heel goed woord voor deze vorm van passief-agressief gedrag en voor mensen die woede gebruiken om te communiceren. Zij maken gebruik van de uitdrukking ‘sous-entendu’. Dit betekent zoiets als ‘wat onderhuids begrepen wordt of wat onderhuids is’. Wat bevindt zich onder de vacht van de wolf dat ervoor zorgt dat hij deze vorm van vernietigende emotionele intensiteit gebruikt? Het antwoord kan niet eenvoudiger zijn: er is nog een andere wolf, een gewonde wolf.

Kenmerken van lichtgeraakte mensen

Laten we eens enkele van deze kenmerken bekijken. Want ze kunnen dit soort dynamiek bij lichtgeraakte mensen verklaren.

  • Buitensporige angst. Mensen die met woede die met woede reageren, hebben vaak veel angst. Deze mensen raakten als kind bij het minste in paniek.Op elke prikkel reageerden ze met een intense angst en ongerustheid. Als volwassene veranderde deze aanhoudende afkeer voor alles wat buiten hun controle valt, in woede. Woede is niets meer dan een verdedigingsmechanisme die ze gebruiken om op alles en iedereen te reageren.
  • Woede als reactie op alle negatieve emoties. Een persoon met dit persoonlijkheidsprofiel kan niet onderscheiden of wat ze voelen verdriet, ontgoocheling, angst, onrust, verrassing of schaamte is. Al deze emoties worden op dezelfde manier begrepen en vertaald: in woede.
  • Woede is een zich ophopend probleem. Wanneer een emotie niet in iets omgezet wordt of niet begrepen wordt en de persoon gaat er niet mee om, dan hoopt die emotie zich op. Vaak dragen lichtgeraakte mensen tientallen jaren van frustraties in zich mee. Dat is de reden dat de belangrijkste kwesties als prikkels functioneren en de woede die ze bevatten, veroorzaken.
  • Woede en paranoia. Deze relatie is even problematisch als opmerkelijk. Lichtgeraakte mensen zijn getekend door angstgevoelens en krampachtige emoties die ze niet begrijpen. Deze woede bevindt zich diep in de lichtgeraakte persoon en creëert overdreven achterdochtig gedrag. Voor hen is alles een bedreiging. Ze wantrouwen iedereen. Bovendien denken ze dat anderen er zijn om hen te kwetsen of belachelijk te maken. Dit schept heel moeilijke situaties.
Leren omgaan met woede

Hoe leer je om met je woede om te gaan?

Lichtgeraakte mensen hebben geen goede kwaliteit van leven. Vanuit een klinisch standpunt is het een kwestie die niet genegeerd kan en mag worden. Studies tonen ook aan dat deze mensen meer last hebben van hartproblemen, beroertes, ademhalingsproblemen, een slecht lichamelijk verdedigingsmechanisme… Woede kan ook onoverkomelijke afstanden scheppen van de mensen van wie we houden.

Om deze reden hebben deze mensen vaak wat bekend is als verschoven woede. Ze kunnen boos zijn op iets of op iemand. Maar uiteindelijk projecteren ze al hun negatieve energie op de mensen die dat het minst verdienen: hun kinderen of hun echtgenoot… Het is belangrijk hen hulpmiddelen en strategieën te verschaffen. Want op die manier kunnen ze inzien dat woede geen aanvaardbare manier is om te communiceren. Assertiviteit geeft je daarentegen de mogelijkheid om op een betere manier met situaties om te gaan.

Strategieën om met woede om te gaan

Laten we enkele eenvoudige strategieën bekijken. Ze kunnen ons helpen om deze emotie veel beter te hanteren:

  • We moeten begrijpen wat woede is en wat zijn doelstelling is. In wezen is het een reactie die onze hersenen versturen om bij gevaar aan te vallen of te vluchten. Het is een zuiver biologische en fysiologische uitdrukkingsvorm.
  • De tweede stap is leren hoe je je eigen emoties kan herkennen en begrijpen wat ze motiveert. Voel ik verdriet? Wat ligt aan de oorsprong van dit gevoel? Als wat ik ervaar, schaamte is, wat heeft dit gevoel dan veroorzaakt?
  • Ademhalingstechnieken. Eén manier om woede en razernij te normaliseren die ons lichaam en onze geest aantast, is leren om te ontspannen. Je leert ademen en je te concentreren op die gespannen spieren en je versnelde hartslag. Deze technieken helpen je om ze te vertragen en te ontspannen. Want alleen wanneer we tot rust gekomen zijn, kunnen we beter denken en op een meer gepaste manier reageren.
  • Woede vervangen door assertiviteit. Een andere essentiële doelstelling voor lichtgeraakte mensen is leren om op een assertieve manier te communiceren. In plaats van woede als taalvorm te gebruiken moeten ze werken aan een manier om van assertieve communicatie hun beste instrument te maken.
Lichtgeraakte mensen

Tot besluit willen we nog een laatste aspect bekijken. Soms gebruikt een lichtgeraakt persoon niet alleen verbaal geweld. Maar vaak wordt ook lichamelijk geweld een probleem dat terugkeert. Aarzel dan niet om in deze gevallen tussen te komen. Neem maatregelen om jezelf te beschermen als jij het slachtoffer van geweld bent. Onderneem ook actie als jij diegene bent die deze dynamiek laat ontstaan.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.