Leef jij in een gevangenis van perfectie?

september 12, 2017

Sommige mensen leven in een gevangenis van perfectie, brengen hun tijd door in een zelfopgelegde cel en gooien de sleutel weg, gefascineerd door het plannen van een ideale wereld. Ze houden zichzelf niet alleen gevangen, maar ze straffen zichzelf voor het niet afmaken van alles waar ze aan beginnen.

Toch kunnen ze niet stoppen met denken en het van begin tot einde heroverwegen van hun plannen, hoewel ze ze nooit kunnen voltooien, want geen enkel plan kan perfectie bereiken. Ze isoleren zich in de cel die zij in hun gedachten hebben gecreëerd en ze lijden eronder dat ze niet in staat zijn om hun beloningssysteem te veranderen. Ze weten hoe ze dingen moeten bereiken, maar ze weten niet hoe ze dit moeten vieren.

Bovendien komt hun stijfheid en onbuigzaamheid ook tot uiting in hun relaties, van familieleden tot partners. Zij kiezen ervoor afstand te nemen en in eenzaamheid te leven, waarbij ze intimiteit met anderen vermijden. Anderen moeten aan hen toe geven of hun gedrag veranderen. Om deze reden lijken ze koud en onverschillig tegenover anderen.

Als niets goed genoeg is

Hun zelfbeleving, hun identiteit, vloeit voort uit hun werk, maar in hun werk zijn ze ook stijf en streven ze naar perfectie, zonder fouten te kunnen verdragen. En deze eisen worden niet alleen aan hun eigen prestaties gesteld, maar ook aan de prestatie’s van hun collega’s, wat veel problemen op het werk kan veroorzaken.

Perfectie

Het zijn die collega’s die alles in banen leiden en denken dat alleen hun eigen mening juist en waardevol is, ongeacht waar het om gaat. Maar het ergste is dat ze niet in staat zijn om een project op tijd in te leveren, omdat ze punctualiteit opofferen om ieder detail, zelfs het kleinste, precies te maken zoals zij dat willen.

Zij hebben ook de neiging om de fout te maken om dingen steeds maar weer op dezelfde manier te doen. Ze houden vast aan hun eigen ideeën, hoewel ze geen goede resultaten behalen. Ze rennen rond als een kip zonder kop, maar ze bereiken nooit hun doelen.

Het is heel moeilijk om hun manier van denken of reageren te veranderen, omdat ze ‘een permanent en onbuigzaam patroon van interne ervaring en gedrag vertonen dat aanzienlijk afwijkt van de culturele verwachtingen van het onderwerp’.

Helaas is niets goed genoeg voor deze mensen, ongeacht wat ze doen. Ze worden beheerst door perfectie, en tegelijkertijd is dat hun gevangenis. In ernstige gevallen hebben ze professionele hulp nodig om zich beter aan te kunnen passen aan hun omgeving.

Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, hierboven beschreven, en obsessieve-compulsieve stoornis, beter bekend als OCD of OCS. Je bent waarschijnlijk beter bekend met die laatste, OCD, die wordt gekenmerkt door obsessies en dwanggedrag.

Perfectie

Obsessies zijn storende en dwangmatige gedachten die veel stress veroorzaken. Dwanghandelingen, daarentegen, zijn gedragingen of mentale acties die de persoon uitvoert om de stress te voorkomen die zijn obsessies heeft veroorzaakt. Zo denkt de persoon bijvoorbeeld herhaaldelijk: ‘als ik het licht niet drie keer aan en uit doe voordat ik de kamer binnenkom, zal er iets ergs met mijn familie gebeuren’ (obsessie), om dat te voorkomen, doet hij drie keer het licht aan en uit (dwang).

Mensen met een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis tonen geen obsessieve symptomen of dwanggedrag, of het nu waar of mentaal is. Zoals we eerder al zeiden, wordt deze stoornis gekenmerkt door perfectionisme en mentale stijfheid, eigenschappen die het met OCD deelt, maar in mindere mate. Bij OCD zijn de obsessies en het dwanggedrag restrictiever.

Als je na het lezen van dit artikel onder ogen hebt gezien dat je in een gevangenis van perfectie leeft, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken, zodat je jezelf kunt bevrijden. Je moet inzien dat leven in een onvolmaakte wereld niet alleen mogelijk is, maar ook een gezond alternatief voor de stijfheid die je nu ervaart in je leven.