Kwaliteiten die een goede leider kenmerken

Kwaliteiten die een goede leider kenmerken

Laatste update: 22 oktober, 2019

Elke professionele groep zou een goede leider moeten hebben. Een goede leider is iemand die hen kan helpen bloeien en doelen kan helpen bereiken in een aangename sfeer. Deze persoon moet een reeks tamelijk veeleisende kwaliteiten hebben. Deze kwaliteiten onderscheiden hem van andere werknemers.

Een goede leider moet zich kunnen inleven in anderen, taken organiseren en goede timemanagement-kwaliteiten hebben, tenslotte moet hij zijn collega’s ook op de gepaste manier begeleiden.

Goede leiders moeten goede intellectuele en communicatieve eigenschappen hebben. Ze moeten echter ook andere belangrijke eigenschappen hebben. Laten we de belangrijkste eigenschappen bekijken die goede leiders kenmerken.

Je krijgt de beste inspanningen van anderen niet door een vuur onder hen aan te steken, maar wel door het vuur in hen aan te wakkeren.

-Bob Nelson-

1. Een goede leider heeft goede communicatieve vaardigheden

Ten eerste moet een leider op twee manieren kunnen handelen:

  • Een leider moet in staat zijn om zijn ideeën duidelijk uit te drukken om er zo voor te zorgen dat de mensen waarvoor zij verantwoordelijk zijn de informatie begrijpen.
  • Ze moeten kunnen luisteren naar en rekening houden met de meningen en mogelijke klachten van hun collega’s en ondergeschikten. Dit zal hen in staat te stellen om de werkomgeving beter te begrijpen.
goede leider luisteren 2

2. Een goede leider is emotioneel intelligent

Emotionele intelligentie verwijst naar iemands vermogen om emoties en gevoelens te beheersen. Dit omvat eigen emoties als die van de anderen. Bovendien houdt emotionele intelligentie rekening met het vermogen om verschillende gevoelens te identificeren en deze informatie te gebruiken om precies en correct te communiceren.

Een goede leider moet weten hoe hij zijn emoties en die van zijn collega’s moet managen om zo de gevolgen van hun beslissingen beter te begrijpen. De Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman wees op vijf van de belangrijkste elementen van emotionele intelligentie in leiderschap:

  • Zelfbewustzijn
  • Zelfregulering
  • Motivatie
  • Empathie
  • Sociale vaardigheden

Des te beter een leider elk van deze gebieden beheerst, des te emotioneel intelligenter ze zijn.

3. Een goede leider heeft het vermogen om duidelijke doelen te stellen

Het niet begrijpen van hun doelen is een groot probleem dat vele professionele groepen hebben, omdat dit kan leiden tot stress en emotionele vermoeidheid. Hij moet in staat zijn de doelstellingen van de groep duidelijk te definiëren zodat alle teamleden hiervan op de hoogte zijn.

4. Ze kunnen goed plannen

Als aanvullende vaardigheid op de vorige moet een goede leider ook de projecten goed kunnen plannen waar zijn team aan zal werken. Op deze manier wordt het gemakkelijker om doelen te bereiken en hebben hun collega’s ook een beter gedefinieerde koers.

5. Ze helpen hun collega’s

Een goede leider moet alle medewerkers vooruit helpen en hun professionele problemen op gepaste wijze oplossen. Leiders moeten worden gezien als een steunende factor en niet als een autoritaire figuur.

steunende leider

6. Een goede leider is innovatief

Een goede leider innoveert altijd. Het vinden van nieuwe manieren om problemen op te lossen en taken uit te voeren is van fundamenteel belang, daarom moeten leiders de meest conservatieve en traditionele technieken begrijpen. Deze kunnen ze dan op nieuwe manieren exploiteren. Ze moeten ook weten wanneer een alternatieve oplossing beter zou werken.

7. Ze nemen verantwoordelijkheid op

Goede leiders moeten een gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben de leiding over een team, daarom moeten ze hun fouten kunnen erkennen en zichzelf verantwoordelijk houden voor hen.

8. Een goede leider moet altijd op de hoogte blijven

Een goede leider moet voldoende op de hoogte blijven van de projecten waar zijn team aan werkt. Ze moeten dus veel weten over vergelijkbare projecten om een breed en objectief perspectief te hebben. Ze moeten ook weten hoe het gaat en daarom moeten ze op een gezonde manier met de leden in hun team omgaan.

Dit zijn enkele eigenschappen die een goede leider kenmerken. Ze helpen alle leden van het team om hun leider te zien als iemand die in staat is en geschikt is voor de functie. Een goede leider organiseert, beheert en plant niet alleen maar hij kan zich ook vinden in, leeft in en werkt goed samen met anderen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.