Kun jij je aanpassen aan leven in het buitenland?

Zou jij je goed aan kunnen passen aan leven in het buitenland? Vandaag gaan we het hebben over een onderzoek, dat een aantal factoren die een belangrijke rol spelen bij leven in het buitenland in kaart heeft gebracht.
Kun jij je aanpassen aan leven in het buitenland?
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Sonia Budner

Laatste update: 27 december, 2022

Leven in het buitenland lijkt nu makkelijker dan ooit, en de wereld lijkt steeds kleiner te worden. Lange afstanden zijn geen probleem meer. Ook maken we bijna dagelijks contact met mensen uit andere landen en andere culturen.

Deze mensen zijn steeds dichterbij en toegankelijker. Tegenwoordig lijkt het erop dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn om naar een ander land te verhuizen.

Hoewel sommige mensen uit noodzaak naar een ander land verhuizen, doen veel anderen dat om hun kwaliteit van leven te verbeteren of om in het buitenland te studeren of te werken.

De waarheid is dat reizen naar een bepaalde plaats niet hetzelfde is als verhuizen. Als je van plan bent om in het buitenland te gaan wonen, moet je je op een andere plaats thuis gaan voelen. Ook moet je je aanpassen aan een andere manier van leven.

De psychologie is ook geïnteresseerd in dit soort aanpassingen aan andere omgevingen. In de afgelopen decennia hebben verschillende onderzoeken zich vooral gericht op de stress van het onbekende, op het vermogen van ieder mens om een andere cultuur onder ogen te zien.

Tot voor kort was er echter geen informatie over hoe de sociale normen van andere culturen het welzijn van mensen beïnvloeden. Een team onderzoekers onder leiding van Nicolas Geeraert, van de Universiteit van Essex, heeft een rapport uitgebracht over de impact van sociale normen en over de persoonlijkheidskenmerken die de aanpassing van immigranten beïnvloeden.

De stijfheid van sociale normen

Een vrouw houdt een grote koffer vast

Ondanks dat we in een geglobaliseerde wereld leven, zorgen sociale normen nog steeds voor veel verdeling en afstand tussen mensen. Ze maken het ook moeilijk voor nieuwe bewoners om zich aan te passen.

Dit onderzoek wijst uit dat er landen zijn waar het moeilijker is om je aan te passen dan anderen. Dit is te wijten aan aan de starheid van de sociale normen en de lage tolerantie voor afwijkingen. Er zijn daarentegen “flexibelere” landen met minder starre sociale normen. Die landen tolereren verschillen.

Er is geen twijfel dat in dit scenario mensen die in “moeilijke” landen of culturen geboren en getogen zijn, ook degenen zijn die zich het beste aanpassen aan het leven in het buitenland. Deze mensen hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor sociale normen. Het is dus heel makkelijk voor deze mensen om sociale normen te herkennen en deze in zich op te nemen.

Het maakt niet uit in wat voor soort land je geboren bent. Het onderzoek bevestigt dat culturele engte een negatieve invloed heeft op de aanpassing aan andere culturen. De factoren die deze invloed aanzienlijk verminderen zijn:

 • een behoefte aan acceptatie
 • de behoefte om ook je steentje bij te dragen en samen te werken met anderen
 • het niet verwachten van voorkeursbehandeling
 • de verleiding weerstaan om de regels te breken

Leven in het buitenland: het experiment

Een man met een rugzak loopt door een stad

Het team van Geeraert werkte met 889 vrijwilligers, die deelnamen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Het waren allemaal middelbare scholieren die achttien maanden bij een familie in het land van bestemming woonden. Ze gingen ook naar de plaatselijke school.

Deze studenten vulden vragenlijsten in, die de sociaal-culturele aanpassing maten. Ook beoordeelden ze de psychologische aanpassing, dus of ze zich goed voelden of niet. Tot slot maten de vragenlijsten zes persoonlijkheidskenmerken, namelijk:

 1. een openheid om te ervaren
 2. nederigheid en eerlijkheid
 3. vriendelijkheid
 4. emotionaliteit
 5. geweten
 6. de mate van extraversie

In totaal namen 23 landen deel aan het onderzoek. Sommige daarvan, zoals India, Maleisië, Japan en China, worden als bijzonder “moeilijk” beschouwd. Aan de andere kant van het spectrum vonden we meer “flexibele” landen zoals Brazilië, Hongarije, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

De resultaten

De conclusies bevestigden de verwachte resultaten nadat de verzamelde gegevens waren beoordeeld. Het onderzoeksteam ontdekte het volgende:

 • Personen die reisden naar en verbleven in bijzonder flexibele landen waren ook degenen die de minste problemen hadden om zich aan te passen aan de sociale normen.
 • De mensen die nederig en vriendelijk waren, pasten zich beter aan hun omgeving aan.

Tot slot lijkt het erop dat iemands persoonlijkheid en cultuur de twee belangrijkste factoren zijn, als het gaat om hoe succesvol iemand zich aanpast aan het leven in het buitenland.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Geeraert, N., Li, R., Ward, C., Gelfand, M., & Demes, K. A. (2019). A Tight Spot: How Personality Moderates the Impact of Social Norms on Sojourner Adaptation. Psychological Science, 30(3), 333–342. https://doi.org/10.1177/0956797618815488
 • Maddux, William; D. Galinsky, Adam. (2009) Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 96, No. 5.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.