23 kenmerken om een slecht mens te herkennen

Egoïsme, narcisme en verlangen naar wraak onthullen het gedrag van slechte mensen. Welke andere eigenschappen hebben ze en hoe kun je jezelf ertegen beschermen? Blijf lezen!
23 kenmerken om een slecht mens te herkennen
Macarena Liliana Nuñez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Macarena Liliana Nuñez.

Laatste update: 31 maart, 2024

Om een slecht mens te identificeren is het nodig om een duidelijke lijn te trekken tussen de term ‘kwaad’ en het kwaadaardige gedrag dat sommige individuen vertonen. Het eerste concept dat in de geest ontstaat, wordt gevormd door onze waarden en de manier waarop we leren van onze ervaringen in verschillende situaties en tijden.

Kwaadaardig gedrag daarentegen is geworteld in een verminderde empathie, d.w.z. de basis ervan is een minimalisering van het vermogen om te begrijpen en te voelen wat anderen voelen. In deze context is het essentieel om de wortels te ontrafelen van het kwaadaardige gedrag dat vaak wordt geassocieerd met individuen die als ‘slecht’ worden bestempeld.

We nodigen je uit om de oorsprong van het kwaad en de kenmerken die met deze individuen worden geassocieerd, diepgaand te onderzoeken. Tijdens het lezen bespreken we ook hoe we onszelf emotioneel en fysiek kunnen beschermen tegen mensen met wrede bedoelingen.

De kwade demon is een van de eerste instincten van het menselijk hart

Edgar Allan Poe

Wat is het om een slecht mens te zijn?

Een slecht mens zijn is een subjectief en ethisch concept dat inhoudt dat je je op een schadelijke, schadelijke of immorele manier gedraagt tegenover anderen of de maatschappij in het algemeen. Degenen die als ‘slecht’ worden beschouwd, zijn vaak degenen die opzettelijk gedrag vertonen dat lijden, pijn of schade veroorzaakt bij anderen, zonder wroeging of aandacht voor het welzijn van anderen.

De notie van dit concept varieert naargelang het perspectief en waardesysteem van elk individu. Wat de ene persoon als slecht of immoreel beschouwt, ziet een ander misschien niet op dezelfde manier.

Bovendien weerspiegelen handelingen niet altijd hun volledige karakter, omdat mensen fouten kunnen maken of onder bepaalde omstandigheden negatief kunnen handelen, zonder dat dit volledig bepaalt wie ze zijn.

Het is belangrijk om de motivaties en omstandigheden achter iemands gedrag te begrijpen voordat je iemand als slecht bestempelt. Ook wordt de mogelijkheid voor iemand om te veranderen en te leren van zijn daden in het verleden benadrukt. Daarom is de definitie van “slecht persoon” relatief en voor interpretatie vatbaar.

Eigenschappen die geassocieerd worden met een slechte mens

Opvallende manipulatietechnieken

Het kan moeilijk zijn om te onderscheiden of iemand een “slecht mens” is, omdat er soms een vriendelijke façade wordt getoond, maar achter die schijn bedoelingen schuilgaan die verre van vriendelijk zijn.

Er zijn echter veelvoorkomende tekenen en eigenschappen die helpen om iemand met kwaadwillig gedrag te identificeren. Hier zijn er een paar.

1. Ze zijn meesters in manipulatie

Ze beheersen de kunst van het manipuleren en beïnvloeden van anderen om steun en ruggensteun te krijgen voor hun acties en leugens. Kwaadwillende mensen proberen voortdurend anderen te controleren en deinzen er niet voor terug om degenen die hen in de weg staan te kwetsen.

Een teken van manipulatie is wanneer iemand zich als slachtoffer voordoet, zelfs als hij dat niet is.

2. Opportunisten

Wees op je hoede als iemand je alleen benadert als ze iets nodig hebben. Ze kunnen in het verleden vriendelijkheid hebben getoond, maar hun houding verandert drastisch als ze een behoefte hebben om te bevredigen.
3. Ze vertonen extreem egoïsme.

Ze vertonen extreem egoïsme

Kwaadaardige mensen hebben een onmiskenbare neiging om zich uitsluitend op hun eigen belangen te richten. Door hun sluwheid kunnen ze anderen prijzen, maar dit is slechts een vermomming om hun ware, egoïstische bedoelingen te verbergen.

4. Jaloers en bezitterig

In de liefde stellen deze mensen hun eigen belangen boven die van anderen, hoewel ze soms hartelijke relaties onderhouden. Ze zijn intens jaloers als ze merken dat iemand anders aandacht of genegenheid krijgt en kunnen boos worden als je met andere individuen omgaat.

Afgunst is een veelvoorkomend gevoel bij mensen met slechte bedoelingen en manifesteert zich vaak in zowel persoonlijke relaties als professionele omgevingen.

5. Negatieve houding

Slechte mensen hebben een pessimistische en negatieve kijk op het leven en de mensen om hen heen. Deze houding uit zich in hun voortdurende scepsis en wantrouwen. Hun schadelijke kijk op de wereld beïnvloedt hun gedrag en interacties met anderen.

6. Ze veroorzaken ongemak in je aanwezigheid

Als iemand je gevoelens van ongemak, onzekerheid of onbehagen bezorgt telkens als je in zijn buurt bent, is het essentieel om een kritische houding aan te nemen in je evaluatie. Het ongemak dat je ervaart kan een indicatie zijn van iets schadelijks, hetzij voor de persoon in kwestie of voor iemand om wie je geeft.

7. Kwetsend gedrag

Deze mensen hebben een constante neiging om anderen te kwetsen, door kwetsende woorden of vernederende handelingen. Soms raken ze anderen onbewust door sarcastische opmerkingen, waarbij ze achteraf doen alsof het grapjes zijn.

Ondanks hun poging om hun gedrag als humor te vermommen, veroorzaken ze pijn en een gevoel van kleinering, wat relaties ondermijnt en een ongezonde omgeving creëert. Hun houding is vaak gericht op het toebrengen van emotionele of psychologische schade.

8. Gebrek aan berouw

Slechte mensen hebben geen empathie en tonen geen bezorgdheid over de gevolgen van hun daden. In veel gevallen zullen ze proberen je schuldig te laten voelen voor de gevolgen van hun eigen daden, omdat ze niet het berouw ervaren dat de meeste mensen kenmerkt.

9. Constante humeurigheid en negativiteit

Degenen die constant negatief zijn en prikkelbaarheid vertonen, verbergen misschien een onderliggend kwaad. Ze hebben de neiging om hun woede op anderen af te reageren en verlangen naar wat ze niet kunnen krijgen.

10. Agressiviteit

Agressiviteit is een veelvoorkomend kenmerk van kwaadaardige mensen en komt expliciet naar voren, door schreeuwen, bedreigingen of geweld. Maar ook op een subtielere manier, met acties die hun omgeving schade toebrengen. Deze agressieve uitingen zouden een indicatie zijn van hun neiging tot kwaadwillig gedrag.

11. Bedenkelijke reputatie

Als je negatieve opmerkingen over iemand hoort voordat je hem of haar ontmoet, is het waarschijnlijk dat deze kritiek op feiten is gebaseerd. Slechte mensen krijgen vaak de reputatie schadelijk te zijn omdat ze in het verleden hebben geroddeld of gepest.

12. Spotten met het ongeluk van anderen

Deze mensen vinden vaak amusement in het ongeluk van anderen en hebben er een sadistisch genoegen in om getuige te zijn van het lijden van anderen.

Dit gedrag toont hun gebrek aan empathie en sympathie voor de problemen en moeilijkheden die meer mensen treffen.

13. Ze liegen vaak

Leugenaar

Liegen is een veelgebruikt instrument in de handen van kwaadwillende mensen. Ze manipuleren de waarheid en nemen hun toevlucht tot leugens om hun doelen te bereiken.

Vaak zullen deze individuen je afleiden met misleidingen die aan de oppervlakte overtuigend lijken. Hun leugens zijn behoorlijk schadelijk, omdat ze het vertrouwen ondermijnen en verwarring veroorzaken.

14. Ze bekritiseren anderen zonder het te beseffen

Soms zal een slecht mens onbewust anderen bekritiseren, wat hun negatieve houding benadrukt. Hun opmerkingen komen kwetsend en denigrerend over, zelfs als ze doen alsof het gewoon terloopse opmerkingen zijn.

Dit gebrek aan empathie en respect voor de gevoelens van anderen creëert een giftige omgeving.

15. Overdreven dramatiek

Mensen die voortdurend overdrijven en hun toevlucht nemen tot leugens, moeten met scepsis worden bekeken. Hun neiging om situaties en gebeurtenissen te dramatiseren kan het moeilijk maken om onderscheid te maken tussen realiteit en overdrijving.

16. Overmoed

Slechte mensen scheppen op en praten zonder rekening te houden met hoe hun woorden jou beïnvloeden. Door hun overmoed voel je je ongemakkelijk en gekleineerd. En door op een denigrerende of arrogante manier te spreken, creëren ze ongemak bij de mensen om hen heen.

Hun manier van communiceren beschadigt relaties en creëert een gespannen sfeer.

17. Ze devalueren andermans tijd

Ze zijn vaak te laat en liegen over het te laat komen. Hun gebrek aan respect voor andermans tijd onthult hun gebrek aan consideratie en empathie. Dit kan wrok en spanningen veroorzaken.

18. Ze oordelen snel

Ze zijn hard en oordelen zonder na te denken over de gevolgen. Zo’n snel oordeel kan anderen het gevoel geven dat ze altijd beoordeeld worden, waardoor het moeilijk wordt om een gezonde band op te bouwen.

19. Onverschillig voor de mening van anderen

Het kan ze niet schelen wat anderen denken of welke regels ze overtreden. Hun gebrek aan consideratie blijkt uit hun minachting voor andermans mening en sociale normen . Deze houding leidt tot conflicten en vervreemding in relaties.

20. Inconsistentie

Ze veranderen vaak van gedachten, waardoor ze moeilijk te vertrouwen zijn. Inconsistente mensen geven anderen soms een onzeker gevoel.

21. Onverantwoordelijkheid

Ze vermijden schuld en ontkennen hun schadelijke acties, zelfs als ze pijn doen. Hun gebrek aan verantwoordelijkheid kan leiden tot problemen op de werkvloer en een onaangename omgeving creëren.

Slechte mensen hebben de neiging om nonchalant en onzorgvuldig te zijn in hun gedrag, wat gevolgen heeft voor de mensen om hen heen in zowel hun persoonlijke als werkcontext.

22. Slachtofferschap

Voortdurend slachtofferschap is een vorm van manipulatie die hen in staat stelt om de verantwoordelijkheid voor hun daden te ontlopen.

23. Emotionele chantage

Chantage is een veelgebruikte tactiek om ongewenste gevolgen te vermijden of om te krijgen wat ze willen. Ze veinzen fysiek of emotioneel ongemak, beïnvloeden anderen en manipuleren situaties in hun voordeel. Dergelijke manipulatie is zeer schadelijk en giftig.

Hoe bescherm je jezelf tegen een slecht mens?

23 kenmerken om een slecht mens te herkennen

Mensen herkennen die je kwaad kunnen doen is de eerste stap om jezelf veilig te houden. Als je ze eenmaal herkent, kun je deze praktische tips volgen om jezelf emotioneel en psychologisch tegen hen te beschermen:

 • Vertrouw op je instinct
 • Stel duidelijke grenzen
 • Versterk je gevoel van eigenwaarde
 • Houd emotionele afstand
 • Zoek steun bij de mensen om je heen
 • Cultiveer gezonde relaties
 • Zoek professionele hulp als dat nodig is
 • Ontwikkel communicatievaardigheden

Het is ook belangrijk om jezelf fysiek te beschermen tegen kwaadwillende mensen. Neem hiervoor veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, zoals de hieronder genoemde:

 • Geef je routine niet prijs
 • Loop met vertrouwen
 • Heb een vluchtplan
 • Vermijd risicovolle situaties
 • Vraag om hulp als dat nodig is
 • Gebruik veiligheidssystemen
 • Stel duidelijke fysieke grenzen
 • Houd je persoonlijke informatie privé
 • Let op je omgeving en de mensen om je heen.

Preventie en voorzichtigheid zijn de sleutel om jezelf te beschermen tegen kwaadwillende mensen. Als je je ooit in gevaar voelt, zoek dan onmiddellijk hulp en aarzel niet om de politie of de juiste instanties te bellen.

Oorsprong van kwaadaardigheid in een slecht mens

Vanuit de psychologie wordt aangenomen dat mensen die kwaadaardig handelen vaak moeilijke of traumatische ervaringen in hun leven hebben meegemaakt, die invloed hebben op hoe ze de wereld zien en hoe ze zich gedragen. Egoïsme, narcisme en wraakzucht zouden reacties zijn op deze diepe emotionele wonden.

Vanuit een neurobiologische benadering wordt de oorsprong van het kwaad in verband gebracht met moeilijkheden in empathie, in het zich voorstellen van het lijden dat onze daden anderen aandoen, wat zou leiden tot moreel verwerpelijke daden.

Een review in het Knowledge International Journal onderzoekt de menselijke capaciteit voor wrede daden en hoe het kwaad opnieuw kan worden bekeken in termen van empathie. Dit vermogen is cruciaal voor prosociaal gedrag en kan aangetast zijn bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen.

Daarnaast zijn er veranderingen in hersencircuits geïdentificeerd die ons sociale gedrag vormgeven. Het boek De oorsprong van het kwaad en het sociale netwerk van de hersenen (2023) beschrijft veranderingen in gebieden zoals spiegelneuronen, de cortex cingularis anterior, de insula, de prefrontale cortex en de amygdala.

Tot nu toe richt het meeste onderzoek op dit gebied zich op mensen met autismespectrumstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis en psychose. Er valt dus nog veel te onderzoeken.

“Een slecht mens

Slecht zijn is geen aangeboren eigenschap, maar een manifestatie van de complexiteit van het menselijk brein en de interacties met de omgeving. De psychologie richt zich op het begrijpen hoe het zich ontwikkelt en waarom sommige mensen die als ‘slecht’ worden bestempeld kwaadaardig gedrag vertonen.

Vaak zijn deze problemen gerelateerd aan psychologische problemen die te maken hebben met empathie of jeugdwonden. Preventie en behandeling zijn essentieel om schadelijk gedrag aan te pakken bij mensen die kwaadaardige bedoelingen vertonen.

In deze context benadrukt het feit dat je dicht bij iemand staat die gemeen is, het belang van het hebben van een sterke cirkel van emotionele steun, die essentieel is om ons te beschermen tegen tegenslagen en uitdagingen in het leven. Denk erover na en maak je keuze als iemand een slecht mens is.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.