Ken jij de 6 meestvoorkomende seksuele problemen?

oktober 23, 2019

Seksualiteit is een begrip met drie dimensies. Het is samengesteld uit biologische, psychologische, fysiologische en socioculturele aspecten. Wat zijn de meestvoorkomende seksuele problemen?

Talrijke factoren zijn bepalend voor de bevrediging of ontevredenheid die voortvloeit uit de seksuele daad. Tot deze factoren behoren onder andere angst, verbeelding of een gebrek aan vertrouwen. Die veroorzaken de verschillende bekende stoornissen die de seksualiteit van mensen aantasten.

Factoren die seksuele problemen bevorderen

We hebben al vermeld dat de seksuele daad geen praktijk is die los staat van zijn omgeving. Vele biopsychosociale elementen hebben een invloed, van onze verwachtingen en vorige ervaringen tot onze genetische, anatomische en hormonale toestand. Seks bevat ook een oneindig aantal culturele, opvoedkundige, ethische en religieuze aspecten.

Het gevolg is dat de doeltreffendheid van de opwinding bepaald wordt door zintuiglijke of biologische, psychologische en cognitieve factoren en door elementen die met aandacht en motivatie te maken hebben.

Hierin bevindt zich het belang van de geschikte werking van elk orgaan en elk zintuiglijk systeem. De wisselwerking tussen de deelnemers in de daad of jouw vermogen om je aandacht op dat specifieke moment te richten zijn ook belangrijk.

Wat ook een invloed heeft, zijn jouw emotionele toestand en jouw motivatie. Als je vermoeid bent of je lijdt aan angstgevoelens, dan is het normaal dat je een lage libido hebt. Ook vermoeidheid of cognitieve aspecten zoals fantasieën zullen bepalend zijn voor het niveau van de bevrediging als resultaat van die stimulatie.

Stoornissen en seksuele afwijkingen

Stoornissen en seksuele afwijkingen

Deze beide fenomenen zijn pathologieën in het intieme gedrag. Toch moeten we het verschil duidelijk maken als we de meestvoorkomende seksuele problemen willen bespreken.

  • Afwijkingen zijn geschikte seksuele reacties op ongepaste prikkels. Voorbeelden hiervan zijn fetisjisme, masochisme, travestie of zoöfilie.
  • Seksuele stoornissen zijn veranderingen in de seksuele reactie op geschikte prikkels. Afhankelijk van het niveau van het verlangen, de opwinding of het ervaren van een orgasme kunnen we verschillende vormen herkennen. Op deze stoornissen zullen we in dit artikel dieper op ingaan.

6 van de meestvoorkomende seksuele problemen

Erectiestoornis

Dit is één van de meestvoorkomende seksuele problemen bij mannen. We spreken van een erectiestoornis wanneer een man niet in staat is om een erectie te krijgen of vol te houden om de seksuele daad uit te voeren. Deze aandoening is ook bekend als impotentie. Meestal tast het de seksuele drift niet aan.

Men schat dat 20 tot 30% van de gevallen een psychologische oorsprong hebben. Voorbeelden zijn een heel strenge morele opvoeding, ongeschikte seksuele informatie of vroegere traumatische ervaringen die men niet behandeld heeft.

Ook bepaalde medicatie kan de bijwerking hebben dat ze deze stoornis veroorzaakt. Ziekten als diabetes en een hoge bloeddruk, hartproblemen of hormonale moeilijkheden, roken en alcoholgebruik dragen eveneens bij tot deze aandoening.

Vroegtijdige of laattijdige ejaculatie

Bij de meestvoorkomende seksuele problemen van mannen horen ook de stoornissen van de ejaculatie. De vroegtijdige ejaculatie is het onvermogen om de uitstorting van het zaad in gewenste mate tegen te houden. Vaak kan het te maken hebben met het einde van de daad.

Toch hoeft de ejaculatie niet het einde van de seksuele daad te betekenen. Aan de andere kant is er de laattijdige ejaculatie. Hier is er sprake van het uitstel of de afwezigheid van de uitstorting van het zaad. Het kan dus uitgesteld zijn of helemaal niet bestaan. Deze aandoening wordt een probleem als het te vaak optreedt.

De oorsprong van deze problemen met intimiteit bevindt zich meestal bij psychologische factoren. De behandeling zal dus ook vaak gericht zijn op het beheersen van de opwinding. Dat kan door rechtstreeks tussen te komen in de prikkels die de opwinding veroorzaken.

Het kan ook door bepaalde geestelijke vaardigheden te trainen die de opwinding in zekere mate inperken. De twee technieken die men op dit vlak het meest aanbeveelt, zijn de “start-stop“- en de “samendrukking”-methode.

Vaginisme

Dit is één van de meestvoorkomende seksuele problemen bij vrouwen. Vaginisme verwijst naar het probleem om de coïtus uit te voeren als gevolg van een onwillekeurige samentrekking van de spieren in het onderste derde deel van de vagina. Krampen treden dan op in de spieren die de vagina sluiten.

Ze voorkomen dat penetratie kan plaatsvinden. Wat betreft de oorsprong zijn er twee vormen van vaginisme: primair en secundair. Bij primair vaginisme heeft de vrouw nooit seksuele relaties zonder pijn kunnen hebben. Bij secundair vaginisme was de vrouw vóór de aandoening zich ontwikkelde, in staat om relaties zonder pijn te hebben.

Vaginisme gehoorzaamt aan lichamelijke en psychologische factoren of aan een combinatie van beide. Het is ook een seksueel probleem dat zonder behandeling vaak niet erger wordt. Het verergert alleen als de vrouw blijft proberen om de penetratie te laten doorgaan, ook al veroorzaakt het pijn.

In deze gevallen “leert” de vrouw de onvrijwillige samentrekking van de spieren te laten stijgen. Op die manier wordt de penetratie voorkomen en tegelijk ook de pijn.

Anorgasmie is een seksueel probleem bij vrouwen

Anorgasmie

Dit betekent dat de persoon niet in staat is om een orgasme te krijgen. Mensen met dit probleem slagen er dus nooit in om bij een seksuele daad een hoogtepunt te bereiken.

Anorgasmie is één van de meestvoorkomende seksuele problemen bij beide geslachten. Toch zien we het vooral bij vrouwen optreden. Het komt meer voor bij vrouwen wegens hun morfologie.

Ze bezitten een grotere hoeveelheid zenuwsystemen en spierstructuren. Bij mannen is het moeilijker vast te stellen. Dat komt omdat we ervan uitgaan dat de man een orgasme heeft als hij ejaculeert.

Sommige mensen en dan vooral kinderen jonger dan 13 kunnen bijvoorbeeld orgasmen hebben zonder ejaculatie. Sommige soorten verlamming zorgen er bij bepaalde mannen voor dat ze een orgasme zonder ejaculatie hebben. Andere mannen ervaren enkele seconden na de ejaculatie een gevoel van een orgasme.

Nog anderen nemen onmiddellijk na de ejaculatie meervoudige orgasmen waar. Tenslotte zijn er ook mannen die ejaculaties hebben zonder genot of gevoel, en zonder dat ze een orgasme ervaren.

Anorgasmie is vaak het gevolg van psychologische factoren, zoals een vorm van seksueel trauma, depressie, onrust, angst of verkeerde overtuigingen over seks en seksualiteit. Het kan behandeld worden. Slechts voor 5% van de gevallen vindt men geen oplossing.

Dyspareunie

Ook dyspareunie is één van de meestvoorkomende seksuele problemen. Bij deze stoornis is de coïtus vóór, tijdens of na de seksuele vereniging pijnlijk of vervelend. Het treedt zowel bij vrouwen als bij mannen op. Toch komt het vaker voor bij vrouwen.

Kenmerkend voor deze aandoening is het feit dat er sprake is van genitaal ongemak dat verbonden is met de penetratie. Bij mannen treedt deze pijn meestal op tijdens de ejaculatie. Een infectie van de urinewegen is vaak de oorzaak van deze symptomen.

Bij vrouwen is dyspareunie meestal verbonden met vaginisme. Het gaat gepaard met een brandend gevoel, samentrekkingen en scherpe pijnen. Als het niet in het begin van de seksuele daad optreedt maar na de plateaufase, dan kan dit het resultaat zijn van onvoldoende vochtigheid. De oorzaken zijn eerder biologisch dan psychologisch.

Verlies van seksueel verlangen

Verlies van seksueel verlangen of gedaalde libido

Deze stoornis treft beide geslachten in gelijke mate. Bij vrouwen zijn hormonale factoren de oorzaak, zoals lage oestrogeenniveaus. Die kunnen het gevolg zijn van de menopauze. Seksuele verlangens kunnen dus ook dalen tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

In 70% van de gevallen is bij mannen het verlies van verlangen het gevolg van een tekort aan testosteron. In de andere 30% van de gevallen zijn de oorzaken verbonden met stress of relatieproblemen.

Aan de andere kant kan er sprake zijn van een daling in de libido. We kunnen dit fenomeen in twee groepen opdelen:

  • Primair – Secundair: De primaire vorm verwijst naar het gebrek aan seksueel verlangen dat mensen ervaren die het voordien nog nooit ervaren hebben of alleen maar in heel lichte mate. We spreken van secundair als het mensen treft die in het verleden een seksueel verlangen hadden. Ze voelen het dalen tot het hun seksueel leven op een negatieve manier aantast.
  • Algemeen – Situatiegebonden: Een algemeen verlies van verlangen verwijst naar de situatie waarin iemand in alle situaties en bij alle mogelijke partners zijn seksuele drift kwijtgeraakt is. Een situatiegebonden of indirect verlies van seksuele drift betekent dat dit verlangen alleen maar in bepaalde situaties of bij bepaalde partners verminderd is.

Tot slot

Om samen te vatten kunnen we zeggen dat de seksuele daad een gedrag is dat door vele mechanismen beïnvloed wordt. Het is dus veel ingewikkelder dan we denken. Opwinding is gevoelig voor een verscheidenheid aan factoren en kan daardoor dus ook veranderen.

De aspecten die de seksualiteit omgeven, spelen een fundamentele rol. Daartoe behoren communicatie, een gevoel van veiligheid en vertrouwelijkheid.