Jouw charisma vergroten door middel van 5 gewoonten

Jouw charisma vergroten door middel van 5 gewoonten

Laatste update: 23 oktober, 2019

Heb jij in je dagelijkse routine gewoonten die jouw charisma vergroten? Paul Rand heeft het als volgt geformuleerd “hoe we iets doen of voorstellen, is vaak belangrijker dan wat het is.” Wat bedoelde hij? Soms zijn de manieren waarop of de omstandigheden waarin je iets doet, meer van belang dan wat je doet.

We zien het bijvoorbeeld bij vele mensen die een sport beoefenen. Ze voelen zich meer aangetrokken tot de sfeer van de groep dan tot de sport zelf.

Anderzijds hebben we allemaal weleens een voorstelling bijgewoond waar de spreker niet veel informatie gaf maar die we prachtig vonden. Er waren ook andere voordrachten waar de spreker veel informatie doorgaf maar die we niet leuk vonden.

Charisma is een soort gave die sommige mensen ontwikkeld hebben. Het maakt hen aantrekkelijker dan anderen. Ze zijn misschien niet mooi of slim. Ze hebben echter een vorm van uitstraling die een speciale sfeer geeft aan wat ze doen. Deze mensen hebben een heel persoonlijke eigenschap.

Die kwaliteit werkt heel goed in het kader van sociale relaties. Het is een eigenschap die ze bezitten. Dit is de reden waarom iedereen deze kwaliteit kan verwerven of waarom jij jouw charisma vergroten kan.

“Charisma: een gave die we bij de meest onvermoede (charismatische) personen vinden.”

-Adolfo Bioy Casares-

Jouw charisma vergroten door middel van 5 gewoonten

Het is duidelijk dat charisma een heel waardevol element is. Jouw persoonlijkheid is van belang in sociale en werkrelaties. Met een winnende persoonlijkheid kan alleen al jouw aanwezigheid een winnaar van je maken. Het is echter niet altijd gemakkelijk om charismatisch te zijn.

De reden is dat het niet gemakkelijk is om met andere mensen te praten en met hen in verbinding te komen. Er zijn echter manieren waarop je jouw charisma vergroten kan, dankzij gezonde gewoonten.

Eet en slaap goed

We denken er niet altijd aan hoe belangrijk een goede nachtrust en een goede voeding zijn. Door zorg te dragen voor deze twee aspecten van ons leven kunnen we het vermogen vergroten om hoge energieniveaus te verwerven en te behouden. Anders zullen we ons immers moe en lusteloos voelen.

Eet en slaap goed

Wanneer we ons moe voelen, dan hebben we de neiging om een passieve houding aan te nemen. Op lichamelijk of psychologisch vlak zijn we dan ook niet op ons best. Dit zijn allemaal gevolgen van onze vermoeidheid.

Het betekent bovendien dat onze non-verbale taal negatief beïnvloed wordt en minder expressief is. Het gevolg is dat we onze relaties slechter onderhouden. We zijn dan ook minder bereid om sociale risico’s te nemen. Na verloop van tijd verwerven we een ‘laag profiel’.

Om elke dag 100 % te zijn is het essentieel dat we een gezonde routine tot stand brengen. Hierbij moeten onze voornaamste behoeften beantwoord worden.

Als we genoeg energie hebben, dan zullen onze relaties met anderen veel vlotter verlopen. Dit kunnen krachtige gewoonten worden waarmee je jouw charisma vergroten kan. Vergeet dus de basisvoorwaarden niet.

Handenvrije communicatie

Communicatie is niet beperkt tot alleen woorden. Ook onze non-verbale taal zegt veel over ieder van ons. Dit gaat niet alleen over bewegingen van het hoofd of over nu en dan het gebruik van éénlettergrepige woorden.

We gebruiken deze technieken zodat onze gesprekspartner weet dat we luisteren. Handvrije communicatie is echter ook heel belangrijk.

Als we onze handen in onze zakken houden of gewone de armen kruisen, dan tonen we een passieve of verdedigende houding. Volgens sommige deskundigen zijn we dan in ‘de valkuil’ getrapt. Deze gebaren vergroten immers meestal ons charisma niet.

Welke goede gewoonten kunnen dan wel jouw charisma vergroten? Je moet je handen vrijhouden zodat je gebaren kan maken en ondersteunen wat je zegt. Op deze manier zullen we meer mogelijkheden hebben om meer uit onze non-verbale communicatie te halen.

Oogcontact

We zullen nog een andere gewoonte bespreken die jouw charisma kan laten stralen: oogcontact. Dit betekent dat het essentieel is dat je jouw luisteraar in de ogen kijkt. Op basis van dit principe kan je immers een vlotte communicatie opbouwen.

Het is echter niet nodig dat we onze toehoorders op een dwangmatige manier in de ogen kijken. Als we dat doen, dan zullen we uiteindelijk een zenuwachtige indruk geven. Hoe kan je dan vermijden dat je onafgebroken in hun ogen kijkt?

Je ogen op de grond richten, naar hun borstkas of van de ene kant naar de andere kant kijken zijn geen opties. Op een niet-bewuste manier moet je een natuurlijke evenwicht vinden hoe je oogcontact in een gesprek gebruikt.

Oogcontact houden

Innerlijke rijkdom

We kunnen zeggen dat charisma op de volgende dingen lijkt. We weten hoe we onze persoonlijkheid op een gepaste manier moeten uiten. Bovendien zijn we ook in staat om op een intelligente manier de karaktereigenschappen te sturen die we volgens de omstandigheden naar voren brengen.

Het gaat dus niet over pogingen iemand te zijn die we niet zijn. We proberen echter onze houding aan te passen aan de situatie waarin we ons bevinden.

Deze kennis over hoe we ons kunnen aanpassen, verwerven we echter vaak door de kennis die we op een innerlijke manier of van buitenaf verkrijgen. We bezitten allemaal een rijkdom aan kennis die zich binnenin ons bevindt. Wanneer we die kennis gebruiken, dan vormt het zich om tot vaardigheden.

Eén manier om charisma te ontwikkelen is door een sterke innerlijke wereld te cultiveren, een unieke levensfilosofie. Met deze culturele en persoonlijke achtergrond is het vele gemakkelijker om met allerlei soorten mensen in verbinding te komen.

Empathie

De altijd aanwezige empathie verschijnt opnieuw. Empathie is altijd nuttig en noodzakelijk. Het is even eenvoudig als jouw luisteraar kennen en weten wat hem of haar enthousiast maakt.

Probeer dus om op een terrein te komen waarvan je weet dat het de andere persoon interesseert. Zorg voor hun welzijn en voor wat hun interesse heeft. Als je hierin slaagt, zal het veel gemakkelijker zijn om je met hen te verbinden.

Wanneer empathie aan het werk is, kunnen contacten en relaties voor beide partijen in stand gehouden worden. Dit is ook de reden dat de gesprekken vlotter en meer betrokken zullen zijn. Er zal ook geen sprake zijn van monologen. We zullen daarentegen meningen uitwisselen.

“De reden en het geheim van ons succes, schat? Mijn charisma, uiteraard.”

-Freddy Mercury-

Wees empathisch

Je ziet dat wat deze eenvoudige sleutels jou kunnen geven. Je bezit dan immers de hulpmiddelen, ideeën en gewoonten in de palm van jouw hand waarmee je jouw charisma vergroten kan. Op die manier zullen jouw sociale relaties veel groeien.

Maak je geen zorgen als jouw charisma niet op een natuurlijke manier tot uiting komt. Met wat oefenen zal je in staat zijn om te werken aan manieren om charismatisch te zijn. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.