Intuïtief leren: handelen naar je ingevingen

Naar schatting leren kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar intuïtief. Dit betekent dat zij in staat zijn te leren en beslissingen te nemen op basis van hun voorgevoel.
Intuïtief leren: handelen naar je ingevingen

Laatste update: 19 mei, 2022

Intuïtief leren is een aanvulling op rationeel leren. In feite zou je kunnen zeggen dat een groot deel van wat je dagelijks doet en integreert, gebaseerd is op instinctieve intuïtie. Het stelt je in staat stimuli met elkaar in verband te brengen, conclusies te trekken en zelfs problemen op te lossen. Dit cognitieve proces, dat niet onderhevig is aan logische of inductieve mechanismen, is in feite kenmerkend voor ons allemaal.

Onze voorouders beheersten hun dagelijks leven op basis van deze benadering van leren. Dat komt omdat zij, in een wilde en uitdagende omgeving, innovatieve overlevingsmechanismen moesten ontwikkelen. Ze hadden perceptie, instinct en strategieën nodig om te jagen, zich te verdedigen en zich aan te passen aan allerlei omgevingen.

Kinderen worden ook vaak geleid door deze benadering. Omdat zij nog niet veel eerdere ervaring hebben om uit te putten, handelen, reageren en leren zij ook intuïtief. Zij volgen ook het klassieke trial-error schema.

Wij mogen echter ook de grote waarde van het onderbewustzijn niet onderschatten. Dit is de bron van het soort kennis dat bij zijn constructie en formulering geen rationele weg volgt.

De intuïtieve geest is een heilig geschenk en de rationele geest is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert en de gave is vergeten.

Albert Einstein

Vrouw denkt na
Veel van wat we leren volgt een intuïtief mechanisme.

Kenmerken van intuïtief leren

Intuïtieve resoluties kunnen je vaak helpen als het gaat om bepaalde persoonlijke problemen of het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld wanneer je niet echt weet wat je moet doen door een gebrek aan eerdere ervaring in een bepaald soort situatie. Het is dan dat je handelt op basis van een ingeving, een bijna instinctieve impuls die je in staat stelt een specifieke reactie of beslissing vorm te geven.

Intuïtief leren definieert het vermogen om plotseling iets te begrijpen zonder de noodzaak van bewust analytisch of logisch redeneren.

Dit mechanisme, verre van bovennatuurlijk, onbetrouwbaar of wetenschappelijk te zijn, heeft in feite een grote waarde. Dat komt omdat er momenten zijn waarop je, in omstandigheden van onzekerheid of gebrek aan informatie, snel en onmiddellijk moet handelen.

Intuïtieve kennis maakt het gemakkelijker voor je om gebruik te maken van inzicht. Het soort dat je in staat stelt door te modderen in momenten van complexiteit, druk en urgentie. Bovendien is deze manier van redeneren altijd een aanvulling op rationeel leren. In feite maak je vaak gebruik van het een of het ander, en handelen naar je voorgevoelens is een volkomen geldig proces.

Intuïtief leren gaat uit van onze zintuigen en waarnemingen en van hun verbinding met het onderbewuste, waar onze ervaringen en persoonlijkheid liggen.

Het subtiele gevoel iets te weten, zonder te weten waarom

Aan het eind van de 20e eeuw wilde het J. Paul Getty Museum in Los Angeles een groot kouros-beeld aankopen. Het was een beeld van een jonge man uit het oude Griekenland. Met de aankoop was een bedrag van enkele miljoenen dollars gemoeid. Daarom stuurden zij, alvorens tot de transactie over te gaan, een groep deskundigen om het beeld grondig te inspecteren.

De deskundigen kwamen tot de conclusie dat de prachtige kouros authentiek was. De conservator van het museum zag het kunstwerk echter bij toeval en had een voorgevoel dat het om een vervalsing ging. Hoewel hij geen kenner was van oude Griekse kunstwerken, had hij sterk het gevoel dat het om een kopie ging. Na een nieuwe analyse bleek hij gelijk te hebben. Hoe wist hij dat dan?

In feite wist hij het omdat intuïtief leren tot plotselinge conclusies komt zonder de eerdere relaties of variabelen te kennen die tot die oplossing hebben geleid. Je intuïtie wordt namelijk ondersteund door je ervaringen, je persoonlijkheid en het verslag van je leven dat in je onderbewustzijn is opgeslagen.

Intuïtief leren: snel en onlogisch begrijpen

Malcolm Gladwell is een journalist en gerenommeerd auteur van verschillende boeken over intelligentie. Hij beweert dat er evenveel waarde zit in rationeel leren, dat maanden duurt, als in intuïtief leren, dat in twee seconden naar voren komt. De reden daarvoor is dat ze allebei met elkaar verband houden.

Immers, zelfs wanneer je handelt op basis van een ingeving wanneer je voor een uitdaging staat, beschik je over eerdere ervaring die je in staat stelt op de een of andere manier te handelen. In dezelfde lijn beweerde onderzoek (Engelse link) van de Universiteit van Tübingen (Duitsland) dat intuïtie en intuïtieve besluitvorming altijd uitgaan van eerdere ervaringen.

Toch is er één voorwaarde. Dat is het feit dat elke conclusie die je bereikt het product is van je onderbewustzijn en niet onderhevig is aan enige vorm van logische of analytische analyse. Het zijn snelle, impulsieve en creatieve reacties. Vergeet niet dat je onderbewuste hersenen lessen en inzichten uit je vroegere ervaringen opslaan.

Wanneer je dus snel iets leert, doe je dat door gelijkaardige ervaringen en denkpatronen uit je onderbewuste op te halen.

Blij kind
Kinderen passen vaak intuïtief leren toe.

Kinderen ontwikkelen intuïtie op de leeftijd van zes jaar

In 1976 werd een studie (Engelse link) uitgevoerd over het onderwerp intuïtief denken. Daarin werd beweerd dat kinderen intuïtieve gedachten ervaren vanaf de leeftijd van zes jaar. Op deze leeftijd, door Piaget omschreven als het stadium van de concrete verrichtingen, beginnen kinderen namelijk meer georganiseerd en logisch te redeneren.

Dit is de ideale opmaat voor het ontstaan van intuïtie. Want op deze leeftijd hebben kinderen al een zekere levenservaring, die aan een iets meer analytische benadering wordt toegevoegd. Daardoor kunnen ze momenten van intuïtief leren vermengen met rationeel leren. Maar er is nog een voordeel op deze leeftijd: ze bezitten een zeer creatieve geest.

Dit betekent dat kinderen tussen de leeftijd van zes en elf jaar zich verhouden tot hun omgeving. Ze verkennen deze via een innovatieve en intuïtieve mentale benadering. Leren, beslissen en creëren via dat zesde zintuig is iets dat hun hele leven enorm van pas zal komen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Betsch, T., & Roth, P. (2018). Intuitive thinking. In L. J. Ball & V. A. Thompson (Eds.), The Routledge international handbook of thinking and reasoning (pp. 37–56). Routledge/Taylor & Francis Group.
  • Shiloh, Shoshana & Salton, Efrat & Sharabi, Dana. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences – PERS INDIV DIFFER. 32. 415-429. 10.1016/S0191-8869(01)00034-4.
  • Zander, T., Öllinger, M., & Volz, K. G. (2016). Intuition and Insight: Two Processes That Build on Each Other or Fundamentally Differ?. Frontiers in psychology7, 1395. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01395

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.