Internettrollen en hun agressie

Internettrollen en hun agressie

Laatste update: 19 mei, 2019

Internettrollen gebruiken agressie om een emotionele reactie uit te lokken, om te provoceren, om tegenstrijdig te zijn of gewoon om andere mensen lastig te vallen. Deskundigen geloven dat mensen die zich bezig houden met trollen, narcisten zijn. Ze hebben een lage eigenwaarde. Hun motivatie is wraak of gewoon verveling.

Tegenwoordig is er veel onderzoek naar dit fenomeen. Onze maatschappij is met voor- en nadelen digitaal geworden. Dat is zodanig gebeurd dat het de manier veranderd heeft waarop we met elkaar omgaan en zelfs hoe we de werkelijkheid waarnemen. Het onderwerp zelf is vanuit een psychologisch en antropologische standpunt ook interessant.

Op onze sociale netwerken zijn er twee soorten internettrollen: de grappig, ironische trollen en de stokers die graag discussies beginnen en mensen beledigen.

De manier waarop we communiceren, is veranderd

Tot voor kort gingen we alleen met mensen om die we meer of minder vaak zagen. Dat feit moedigde het principe van samenwerking aan wat het samenleven met elkaar gemakkelijker maakte. Respect en een gevoel van samenwerking hebben onze soort geholpen om te overleven. De laatste tijd zijn we beide dingen echter aan het kwijtraken.

Nu leven de meesten van ons in cyberbubbels. We wisselen dingen uit en gaan met mensen om die we niet kennen. We komen in contact met mensen en volgen hen terwijl we ze nooit zullen zien. Toch weten we echter op dagelijkse basis dingen over hen dankzij sociale netwerken.

Het gemak waarmee we in staat zijn om dingen op een anonieme manier te doen, brengt bij vele mensen het slechtste naar boven. Online kunnen andere aanvallen en zelfs lastig vallen. We kunnen anderen ook aanmoedigen om zich erbij te betrekken en op die manier een persoon op sociaal en emotioneel vlak kapotmaken.

De manier waarop we communiceren is veranderd

De anatomie van een trol

Trollen zijn afkomstig uit de Scandinavische cultuur. Een trol was een antropomorf wezen dat meestal in de heuvels, op kruispunten of onder bruggen leefde.

Hun enige doel was mensen aanvallen, hen bestelen of hen hun kinderen afnemen. Vandaag leven trollen in de schaduwen van internetforums, sociale netwerken en reactiepagina’s. Ze stoken mensen op en maken ze boos.

Volgens een onderzoek van de de Stanford University is iedereen in staat om zich als een trol te gedragen. Als de omstandigheden juist zijn, dan kan elke goede persoon online zijn slechtste kant tonen.

Het International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning deelt deze mening echter niet. Dr. Laura Wydyanto legt uit dat trollen een vorm van misbruik is. Ze gelooft dat de mensen die trollen, vaak enkele gemeenschappelijke psychologische kenmerken delen.

De anatomie van een internettrol

De analyse van internettrollen en hun typologieën

  • Trollen wordt gemotiveerd door seksisme, vernedering, racisme en het verlangen om roddels en leugens te verspreiden.
  • Over het algemeen zijn er twee soorten internettrollen. De eerste soort handelt uit verveling. Ze proberen grappige of bedrieglijke situaties te creëren om bij iemand iets uit te lokken. De tweede soort is de stoker. Dit type trol heeft andere motivaties. Dat kunnen het verlangen naar wraak, jaloezie of het eenvoudige verlangen zijn om iemand schade te berokkenen of uit evenwicht te krijgen.
  • Meerdere studies tonen aan dat internettrollen tot 70 uren per week online kunnen doorbrengen en mensen lastig vallen. Ze kunnen volledige levens vernietigen omdat ze empathie en een betekenisvolle sociale kring missen.
  • Gemiddeld zijn trollen mannen tussen de leeftijd van 17 en 35 jaar oud. De trollen zelf zeggen dat het hen een goed gevoel geeft iemand anders gek te maken. Deze stimulerende prikkel motiveert hen en maakt hen gelukkig.
  • Aaron Balick is een bekende psychotherapeut en expert op het gebied van de sociale media. Hij stelt dat achter elke trol narcisme, machiavellisme en psychopathie zitten.
Hoe kan je je verdedigen tegen internettrollen

Hoe kan je jezelf verdedigen tegen internettrollen?

Niemand is immuun tegen lastiggevallen worden door een trol. Het meest verontrustende en vermeldenswaardige aspect omtrent trollen is echter dat het net als een besmettelijke chemische stof werkt. Dit komt omdat we niet weten waarom een trol een reactie bij andere mensen veroorzaakt.

Na de eerste opmerking van de trol lijkt een volledig leger van mensen uit de bosjes te voorschijn te komen om zelfs nog ergere dingen te zeggen. Internettrollen weten immers hoe ze anderen moeten meeslepen in de strijd. De reden is dat hoe extremer de mening of de belediging is, hoe groter de impact en hoe meer discussie er zal zijn.

Mensen zeggen vaak dat een internettrol zal sterven als je ophoudt met het te voeden. Ze voeden hun eigen ego en aan de emotionele invloed die ze op anderen hebben. Daarom kiezen veel mensen ook om niet te reageren op een trol.

We hebben het echter eerder al vermeld. Er zal altijd iemand ten prooi vallen aan het spel van een trol. Zelfs als je stil blijft, stoken internettrollen alle anderen op en scheppen ze een soort strijd tussen mini-trollen.

Dat is ook de reden waarom we moeten spreken en internettrollen aangeven. Trollen is illegaal. Bovendien staan er gevangenisstraffen op trollen. Als jij een slachtoffer van trollen bent, dan mag je geen tijd meer verspillen. Aarzel niet om de persoon aan te geven die jou lastig valt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.