Interculturele psychologie: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

De klinische praktijk op psychologisch gebied wordt doorgaans gevoed door verschillende scholen en studieobjecten. Interculturele psychologie is hierbij een waardevolle aanvulling gebleken.
Interculturele psychologie: wat is het en waarom is het zo belangrijk?
María Vélez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Vélez.

Laatste update: 16 oktober, 2023

Interculturele psychologie bestudeert de verschillen en overeenkomsten in psychologisch functioneren tussen groepen uit verschillende etnoculturen. Het is een psychosociaal gebied dat zich richt op het analyseren van hoe het behoren tot de ene of de andere cultuur ons beïnvloedt.

Deze discipline bestudeert ook de relaties tussen psychologische, socioculturele, biologische en ecologische factoren, zowel intracultureel als intercultureel. Daarom zijn de belangrijkste doelstellingen van Interculturele psychologie de volgende:

  • Controleer psychologische modellen en theorieën in verschillende culturen.
  • Culturele en psychologische variaties ontdekken die al dan niet aanwezig zijn in onze eigen culturele ervaring.
  • Gemeenschappelijke ontdekkingen integreren om een universelere psychologie op te bouwen.

Om interculturele psychologie te begrijpen, moet je bovendien rekening houden met twee fundamentele aspecten. Enerzijds dat de fundamentele psychologische processen (aandacht, geheugen, motivatie, leren, etc.) gemeenschappelijk zijn voor de hele mensheid. Anderzijds dat cultuur de bron is van de gedragsvariatie die persoonlijke kenmerken vormgeeft.

“Alle culturen weerspiegelen op de een of andere manier gemeenschappelijke menselijke behoeften.”

Bronislaw Malinowski

Verschillen tussen interculturele en culturele psychologie

Culturele psychologie bestudeert hoe sociale tradities en praktijken het psychologisch functioneren transformeren en reguleren. De interculturele psychologie daarentegen gaat ervan uit dat er door culturele ervaringen voorspelbare en significante verschillen bestaan tussen verschillende etnoculturele groepen.

Vrienden in gesprek

Het belang van de discipline

Volgens recente cijfers zijn er 258 miljoen migranten in d e wereld (Spaanse link). Hiervan migreren er 150,3 miljoen om werkredenen en 68,5 miljoen gedwongen, vanwege conflicten of mensenrechtenschendingen.

De psychologie is ontstaan en ontwikkeld door het perspectief van de westerse cultuur als referentiepunt te nemen. Dit leidde bij studies van culturen met andere patronen dan die van het Westen tot verkeerde interpretaties of perspectieven in de onderzoeken.

Een voorbeeld hiervan is dat rond de Eerste Wereldoorlog werd beweerd dat mensen van Afro-Amerikaans ras minder intelligent waren.

Een van de factoren die de interculturele psychologie tot een relevant onderdeel van de menselijke kennis maakt, is de mogelijkheid om psychosociale patronen die verschillen van de onze te relativeren en te normaliseren, wanneer deze verschillen louter te wijten zijn aan het feit dat iemand uit een andere etnocultuur komt.Implicaties van bevindingen uit de interculturele psychologie

Tegenwoordig weten we vrij goed welke invloed iemands cultuur uitoefent op individueel niveau. Bovendien beschouwen we de aanpassingsprocessen van een individu als een natuurlijk mechanisme.

Daarom moeten we, geconfronteerd met de migrantenwereld waarin we leven, vanuit een humanistisch en integratief perspectief rekening houden met bepaalde interculturele aspecten in de klinische praktijk. Bijvoorbeeld de onderstaande.

Patiënteninformatie

Naast de kenmerken van de patiënt is het voor een psychologische evaluatie of interventie noodzakelijk om rekening te houden met het onderstaande.

Etniciteit

Etniciteit verwijst naar een groep van gemeenschappelijke nationaliteiten, religies of geschiedenissen. De verschillen tussen verschillende etnische groepen helpen ons te begrijpen hoe mensen bepaalde ervaringen anders beleven. Mensen met een zigeuner-etniciteit ervaren de dood bijvoorbeeld niet op dezelfde manier als iemand met een Germaanse etniciteit.

Taal

De effecten van taal hebben betrekking op de mogelijkheid van interpersoonlijk begrip, via de interpretatie van verschillende betekenissen, tot de aanpassing van evaluatietests. Om met mensen met een andere taal te kunnen werken , is het daarom belangrijk om die andere taal te beheersen of een tolk in te schakelen.

Acculturatie

Acculturatie is het proces waarbij het individu zich aanpast, integreert of conformeert aan een nieuwe cultuur. In dit proces is het essentieel om rekening te houden met waarom de persoon zijn cultuur verliet, zijn gevoelens ten opzichte van de nieuwe cultuur en ook of de verandering vrijwillig of gedwongen is.

Culturele ervaring

Door rekening te houden met wat etniciteit betekent in elke cultuur, krijgen we waardevolle informatie over hoe de persoon die cultuur ervaart. Een Spanjaard in Miami zal bijvoorbeeld niet dezelfde ervaring hebben als een Spanjaard in het Verenigd Koninkrijk.

Testdomein

Dit punt is vooral belangrijk bij neuropsychologische evaluatie. In sommige culturen worden mensen bijvoorbeeld getraind om efficiënt te zijn in verschillende soorten cognitieve taken. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld de snelheid van het uitvoeren van een taak niet altijd op dezelfde manier behandelen.

Raciale socialisatie of stereotiepe behandeling

Man en vrouw knuffelen

Sommige etniciteiten of rassen hebben last van stereotiepe ideeën over hun capaciteiten, overtuigingen en gevoelens. Met deze ideeën moet rekening worden gehouden bij elke evaluatie of interventie. Dat komt omdat ze voor een deel het gedrag, de houding en de prestaties van patiënten kunnen bepalen.

De evaluatie-instrumenten

Constructvaliditeit

Veel instrumenten zijn gemaakt in de veronderstelling dat ze vrij zijn van culturele invloeden. De realiteit is echter dat vaardigheden niet alleen beïnvloed worden door cultuur, maar dat de cultuur zelf, via het onderwijs, “leert” welke vaardigheden relevant zijn en wanneer en hoe ze moeten worden aangeleerd.

Bovendien manifesteren psychologische constructen zich niet allemaal op dezelfde manier in verschillende culturen. Mensen uit een christelijke cultuur zullen bijvoorbeeld schuldgevoel (Spaanse link) op een andere manier ervaren dan een boeddhist.

Gestandaardiseerde scores

In relatie tot de vorige paragraaf is het van het grootste belang om gevalideerde en gegradeerde tests voor te bereiden en te gebruiken in de relevante culturele populatie. Omdat de gemiddelde resultaten van een steekproef uit één cultuur niet toepasbaar zijn op steekproeven uit andere culturen.

Over de professional

Even belangrijk, of nog belangrijker, zijn de aspecten waarmee professionals over zichzelf rekening moeten houden. Daaronder zijn de volgende:

  • Wees je bewust van hun eigen overtuigingen en aannames over stereotypen, waarden en menselijk gedrag, en hoe deze de psychologische praktijk negatief kunnen beïnvloeden.
  • Probeer het standpunt van cultureel verschillende patiënten te begrijpen.

Daarnaast is het belangrijk dat de professional weet hoe hij zich moet inzetten en ernaar streeft om een sensitieve klinische praktijk uit te voeren, en over de juiste communicatiemiddelen en -vaardigheden beschikt om met cultureel diverse populaties te werken.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Olson, K. & Jacobson, K. (2014). Cross-cultural considerations in pediatric neuropsychology: a review and call to attention. Applied Neuropsychology: Child, 4, 166-177.
  • Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M. H. & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.