De verschillende takken van de psychologie

Na het afronden van hun universitaire studie kunnen psychologen ervoor kiezen om zich te specialiseren in een van de vele takken van hun beroep.
De verschillende takken van de psychologie

Laatste update: 31 maart, 2023

Psychologie is een studiegebied van de mens. Het is onderverdeeld in verschillende takken. Als je van plan bent dit vak te gaan studeren, of benieuwd bent naar de verschillende vakgebieden waarin professionals zich kunnen ontwikkelen, gaan we het hebben over de belangrijkste takken van de psychologie. Ze variëren van klinische tot forensische psychologie.

Psychologie is een wetenschap die de mentale processen van samenlevingen en individuen bestudeert. Verder bevat het veel aspecten die helpen bij het begrijpen van menselijk gedrag.

De vijf verschillende takken van de psychologie

Er zijn veel specialismen op het gebied van de psychologie. Er zijn echter vijf verschillende takken die de studie van mentale processen omvatten. Professionals op deze gebieden moeten hun universitaire studie aanvullen met een master in de geestelijke gezondheidszorg of andere specialisaties.

Deze kwalificaties stellen hen in staat om persoonlijk of online te trainen in de behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Hieronder zullen we de 5 verschillende takken van de psychologie bespreken.

1. Klinische en gezondheidspsychologie

Vrouw in therapie

Dit vakgebied van de psychologie integreert twee gebieden die voorheen afzonderlijk werden bestudeerd. Ten eerste is de klinische psychologie (Engelse link) gewijd aan de studie, opsporing en behandeling van psychische stoornissen en klinische geestelijke gezondheidsgevallen.

Ten tweede onderzoekt de gezondheidspsychologie de gevolgen van ziekten en algemene gezondheidsproblemen die verband houden met de geest.

Psychologen beschikken over de nodige wetenschappelijke kennis om een grote verscheidenheid aan geestelijke stoornissen of gewoontegedrag dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van patiënten in gevaar kan brengen te beoordelen, te diagnosticeren, te interpreteren, te behandelen en te voorkomen. Binnen deze tak worden technieken als cognitieve psychologie en neuropsychologie gebruikt.

2. Sociale psychologie

De sociale psychologie analyseert alle psychologische processen en interacties die van invloed zijn op het functioneren van de samenleving. Ze bestudeert ook de menselijke interacties die ontstaan door deel uit te maken van de samenleving. De belangrijkste studieonderwerpen zijn daarom het samenleven van mensen, rollen, gedrag en sociale organisaties.

Het doel van de sociale psychologie is het onderzoeken van de invloed die menselijke relaties en het leven in de samenleving hebben op het gedrag en de geestelijke gezondheid van mensen. Op dit gebied zijn er enkele cruciale theorieën.

Bijvoorbeeld het symbolisch interactionisme, waarvan de wortels liggen bij de socioloog, George H. Mead. Hij was een vakman die de studie ontwikkelde van gedrag, taal en gebaren als gevolg van de relaties die men van nature ervaart bij het opgroeien in een gemeenschap.

3. Onderwijspsychologie

Kind in therapie

Leerprocessen en ook de menselijke intellectuele ontwikkeling op het gebied van onderwijs zijn de belangrijkste onderwerpen die in de onderwijspsychologie worden bestudeerd.

In feite is haar onderzoek, uitgevoerd binnen het wetenschappelijke kader, gericht op verbetering van het onderwijs en de productiviteit van leerlingen. Zij doet dit door nieuwe onderwijstechnieken voor te stellen om de bevordering van kennis te optimaliseren.

De belangrijkste functie van elke onderwijspsycholoog is het verbeteren van het onderwijssysteem. Ze helpen ook mensen, vooral kinderen, om alles te ontdekken wat hun leerproces kan verstoren. Bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, dysgrafie en non-verbale leerstoornissen.

Dit is alleen mogelijk door psycho-educatieve interventie, het ontwerpen van onderwijsprogramma’s, en ondersteuning van zowel leraren als leerlingen.

4. Organisatiepsychologie

Het grootste deel van ons leven brengen we door op plaatsen als scholen, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als gevolg daarvan hangen de persoonlijke groei en het gedrag van individuen af van hun ontwikkeling en gezonde interactie binnen deze organisaties.

Organisatiepsychologie stond in het verleden bekend als industriële psychologie. Zij richt zich op het onderzoek van menselijk en collectief gedrag binnen een organisatie (organisatiegedrag). Het doel ervan is de kwaliteit van het leven van de werknemers te verbeteren en zo een grotere efficiëntie te bereiken, in overeenstemming met de belangen van het bedrijf.

5. Forensische psychologie

Dit is een tak van de rechtspsychologie. Het is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek en het toepassen van speciale technieken zoals victimologie, getuigenpsychologie en criminele psychologie. Het wordt ook ingezet bij rechtszaken waarbij rechters en rechtbanken het advies van een professional nodig hebben.

Forensische psychologen werken meestal in forensisch-medische klinieken. Ze werken samen met de rechtbanken om gevallen van verkrachting, kindermisbruik, gendergeweld (Engelse link) of discriminatiezaken op te lossen. Daarnaast zijn ze belast met het psychologisch evalueren van slachtoffers en agressors en het presenteren van hun diagnoses en observaties voor de rechtbank.

Specialiseren in alle takken van psychologie dan ook vereist studie

Psychologie is een zeer uitgebreide wetenschap. Ze is verdeeld in vele takken, afhankelijk van het specifieke specialisme. De vijf hierboven genoemde zijn echter enkele van de meest gevraagde en meest bestudeerde.

Als je een pas afgestudeerde psycholoog bent, moet je niet aarzelen om je kennis verder te cultiveren door toegang te krijgen tot een online of on-site master, zodat je je kunt specialiseren in je gekozen vakgebied.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.