Hulp vragen: wanneer is het juiste moment?

Hulp vragen: wanneer is het juiste moment?

Laatste update: 06 juni, 2018

Hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. Wanneer moeten we het doen? Wanneer moeten we op zoek gaan naar een uitgestoken hand? Op welk moment moeten we beslissen dat we niet langer alleen verder kunnen? Wanneer is hulp van buitenaf nodig? Zijn er objectieve patronen die ons laten zien dat we hulp van iemand nodig hebben? Wanneer is het met andere woorden het juiste moment om hulp te vragen?

Er is geen manier waarop we het precieze moment kunnen bepalen waarop iemand hulp moet vragen. Want iedereen heeft verschillende grenzen en verschillende hulpmiddelen. Hoe kunnen we het dan weten? Iedereen moet beseffen wanneer de dingen in hun leven veranderen. Ze moeten weten welke activiteiten ze niet doen uit angst, verdriet of een gebrek aan verlangen. Het zijn de activiteiten die hen gewoonlijk gelukkig maken.

Het punt waarop we hulp moeten vragen, bevindt zich in elk van ons. We moeten het dus weten. Want wanneer we het beseffen, dan moeten we onze trots inslikken en iemand zoeken die ons kan helpen. Als we het steeds blijven verdragen, zullen we ontmoedigd raken. Ons leven zal dan nergens toe leiden maar vast komen te zitten in een sleur. In die zin betekent hulp op het gepaste moment dat een strijd gewonnen is.

In vele gevallen geeft de vraag om hulp ons een nieuwe kans om hoop te vinden. Want het redt ons van een situatie waarvan we dachten dat het onmogelijk op te lossen was. Maar we moeten weten bij wie we terecht kunnen voor hulp en wanneer. We moeten ophouden met te proberen het in ons eentje te dragen. We moeten ons voor iemand openstellen en toelaten dat ze ons helpen.

Hulp vragen

Hulp vragen is dapper

We verbergen zo vaak onze gevoelens en geloven dat huilen zwak is. Bovendien denken we dat we sterker zijn dan we eigenlijk zijn. We denken ook dat niemand ons zal begrijpen. Dit zijn allemaal gedachten en gevoelens die ons kunnen verstikken. Maar we kunnen niet alles doen. We mogen ook niet verwachten dat we alles kunnen. Onze gevoelens tonen betekent niet dat we niet dapper zijn. Dat geldt ook voor het raadplegen van een specialist. Ook dat is geen teken van een nederlaag of van zwakheid, integendeel zelfs. Hulp vragen toont moed, intelligentie en vertrouwen.

We winnen onze gevechten met inspanning en door intelligente beslissingen te nemen. Slim zijn betekent ook dat we de hulpmiddelen gebruiken die anderen ons kunnen bieden. Want zij zijn de personen die ons kunnen helpen om de weg te vinden wanneer we verdwaald zijn. Hulp vragen is dapper. Want het houdt in dat we onze behoefte erkennen, dat we bovendien niet opgeven en dat we de hoop hebben te krijgen wat we willen.

Is het moment gekomen waarop je voelt dat je de controle over de dingen verliest? Het moment waarop je beseft dat je dezelfde niet bent als voorheen en dat je niet gelukkig bent? Is het moment gekomen waarop je voelt dat je in je eentje te ver gegaan bent? Of dat je niet langer plezier vindt in de kleine dingen? Dat de dingen die je gewoonlijk plezierig vond, dat niet langer zijn, en je niets gevonden hebt dat ze kan vervangen? Als dat moment gekomen is, dan is het tijd om hulp te vragen.

Hulp vragen

Leren hulp vragen

Misschien is de eerste stap de moeilijkste. Waarom? Omdat we over onszelf moeten praten. We moeten ons openstellen en iemand vertellen hoe we ons voelen. Op dat moment moeten we onszelf uitdrukken en vastberaden zoeken wat we in ons leven missen.

Hoe kunnen we leren om hulp vragen? De eerste stap is iemand vinden die we kunnen vertrouwen. Misschien heb je geprobeerd om bij de mensen om je heen hulp te vinden. Maar je werd niet beter. Of misschien is de hulp die ze bieden, gewoon niet genoeg. Als dat het geval is, dan is het tijd om hulp aan een deskundige te vragen.

Je kan uit zovele deskundigen kiezen dat het waarschijnlijk niet moeilijk zal zijn om een deskundige te vinden die jou precies kan helpen bij wat je nodig hebt. Want als onze keel pijn doet, raadplegen we een arts. Wanneer we onze nek niet kunnen bewegen, gaan we naar een fysiotherapeut. Als we niet meer goed zien, maken we een afspraak bij de oogarts. En als onze tanden aftakelen, weten we dat we naar de tandarts moeten gaan. Maar als onze ziel gekwetst is, denken we er vaak niet aan om naar een psycholoog te gaan.

Want een psycholoog is gewoon een andere deskundige. Denken dat hij iemand is die alleen met gekke mensen werkt, is heel ouderwets. Het onderschat de hulp die hij kan bieden. Door samen met een psycholoog te werken zal je in staat zijn om je hulpbronnen te vergroten. Zo zal je de moeilijkheden kunnen aanpakken. Want hij zal je helpen om de dingen duidelijk te zien wanneer je beslist om de confrontatie met een kwestie in je leven aan te gaan. Hij zal je ook helpen om deze gevoelens die jouw leven af ten toe verstikken, op te lossen. De psycholoog zal je ook helpen om je motivatie te versterken als die verzwakt is. Als dit allemaal waar is, waarom zou je dan geen hulp vragen, zelfs vóór je het nodig hebt? Het is de beste beslissing die je kan maken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.