Hoe schrijf ik een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Hoe schrijf ik een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Laatste update: 16 juni, 2017

Ben je ooit op reis gegaan zonder je – van tevoren – gedegen voor te bereiden? Zonder (vaste) bestemming de wijde wereld intrekken lijkt aanvankelijk misschien zeer aantrekkelijk en opwindend, maar leidt uiteindelijk vaak tot grote frustraties. En hetzelfde geldt voor de existentiële excursie van het leven. Wie geen enkel idee heeft waar hij heen wil, zal onbedoeld – of zelfs min of meer willekeurig – in de rondte blijven lopen, en waardevolle mogelijkheden over het hoofd zien. In deze impasse, komt niets beter van pas dan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Zo’n plan zet niet alleen de weg uiteen naar je toekomstige doelen, maar zal je er – wanneer nodig – ook aan herinneren. Zodat je je focus, en perspectief, niet verliest, tijdens de ‘overtocht’ van nu naar je ideale later. Net zoals je goed voorbereiden op een trip de kans verkleint dat er iets mis zal gaan, zo functioneert je persoonlijke ontwikkelingsplan ook als kaart en navigator, waardoor je niet per ongeluk de verkeerde afslag neemt of verdwaald.

“Ik vind het fascinerend om te zien hoe mensen hun vakantie met meer zorg en toewijding plannen dan (de rest van) hun leven. Wellicht omdat ontsnappen altijd eenvoudiger is dan verandering.”

-Jim Rohn-

Niemand faalt met voorbedachte rade

Hoewel natuurlijk geen absolute garantie, geeft een levensplan je wel de gelegenheid om bewust te bepalen wat je wenst te bereiken, en hoe je daar – in dat via visualisaties geanticipeerde ‘beloofde land’ – terecht zou kunnen komen, op basis van de bronnen, kwaliteiten en vaardigheden waarover je reeds beschikt, plus de kennis en kunde die je nog zou moeten verwerven en vervolmaken. Tegelijkertijd is een dergelijke analyse eveneens een uitstekend hulpmiddel om je relatieve gebreken, zwakke plekken en moerasachtige uitdagingen nauwkeurig in kaart te brengen.

Ontwikkelingsplan

Mislukken hoeft echt geen onoverkomelijk probleem te zijn, zolang je maar veerkrachtig overeind blijft komen, en die ervaring actief gebruikt om jezelf volgende keer wél te laten slagen. De reden dat de meeste mensen een onverhoopte mislukking innerlijk in zo’n negatief en beschamend daglicht stellen, is te wijten aan het ontbreken van een helder gedefinieerd en ondubbelzinnig gemarkeerd mikpunt. Of anders dat zij misschien wel een vage droom of destinatie hadden, maar geen bruikbare routebeschrijving om daar daadwerkelijk te geraken.

“Niemand heeft de intentie om chronisch tekort te schieten, om steeds opnieuw vast te lopen. Maar zonder levens- en ontwikkelingsplan, blijf je bijna onherroepelijk je voet tegen dezelfde stenen, en je hoofd tegen dezelfde muren, stoten.”

-Larry Winget-

Het belang van het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Zo’n precies op jouw achter- en onder- en voorgrond afgesneden en afgemeten ‘plattegrond’ ontwerpen, is een zeer effectieve methode om je eigen leven grondig en gedetailleerd te evalueren, inclusief een zogeheten psychologische legenda, zodat je overzichtelijk ziet wat voor jou belangrijk is en welke routes je dient af te leggen om te arriveren op je ideale eindpunt. Dikwijls verzanden en verdrinken we als het ware in onze dagelijkse beslommeringen en hebben we zelden de tijd en energie om echt rustig na te denken, het overzicht te behouden, en ons te her-oriënteren op het grotere en lange termijn plaatje.

De meeste mensen hebben bijzonder weinig benul of ‘beeldscherpte’ van hun bestemming, en laten het daarom feitelijk over aan toeval, geluk en noodlot – als je daar in gelooft – om te bepalen waar ze terechtkomen. Een universitaire opleiding beginnen (zelfs als het je favoriete vak op de middelbare school was) bijvoorbeeld, of een bedrijf opstarten, heeft helaas niet veel zin – of kans van slagen – zonder duidelijk plan.

Plannen is – om allerlei redenen – buitengewoon verstandig. Letterlijk en figuurlijk vòòr alles omdat het onze richting en koers bepaalt. Zonder oogmerk – het besef: waar ga ik heen – is iedere stap arbitrair. Vooruit, achteruit, zijwaarts, het maakt geen verschil, omdat er geen richtpunt is. Zodra je concreet reflecteert op wie, wat en waar je wilt zijn, vergroot je je kansen om al die dingen – op den duur – te verwezenlijken.

De eerste stap van het persoonlijke ontwikkelingsplan-project

Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt je om je gedachten te structureren, prioriteren en verankeren. Onze geest is continu druk met denken en doen, met honderd-en-één reacties en meningen, waardoor belangrijke details ons regelmatig ontglippen. Daarnaast heeft onze onverbeterlijke verbeelding de neiging om zichzelf te verliezen in hypnotiserende fantasieën en scenario’s, waardoor we vergeten om realistische, pragmatische strategieën uit te stippelen. Dat verklaart direct waarom zo veel mooie en grootste plannen het verrukkelijke droom-stadium nooit ontstijgen.

Ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is in de praktijk een dynamisch proces, een opwaartse spiraal, waarin je steeds weer definieert – en aanscherpt – wat belangrijk voor je is, wat je wilt bereiken, wat je sterke en je zwakke punten zijn, en wat je moet doen om jezelf te verbeteren.

Maar als je over dit soort zaken nog niet eerder hebt nagedacht, dan zet je zoiets niet even in één middagje pardoes op papier. Dat kost tijd en aandacht. Neem die ook, en bezin je – stap voor stap – op jouw overkoepelende doelstellingen in het leven.

“Plannen openbaart hoe de toekomst begint in het hier en nu, zodat je er zelf de vormgever van kan zijn.”

-Alan Lakein-

Definieer allereerst – zwart-op-wit, en zo inzichtelijk als maar mogelijk is, wat je graag zou willen bereiken, en in welke volgorde, inclusief tijdvakken en voorlopige deadlines.

Wees haarfijn op de hoogte van je talenten en capaciteiten, want die zullen het beste in je naar boven brengen, en zowel je zelfvertouwen als je gevoel van eigenwaarde een verdiende boost geven. Begrijp ook – van binnenuit – waar je van nature minder in uitblinkt, zodat je je niet blindstaart op je gebreken, en uitgaat van eigen kracht. Richt je, vanuit deze balans, op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, die je zullen helpen om een completer mens te worden en om je visie te vervullen, handen en voeten te geven.

Het geheime wapen om je doelen te bereiken

Alle succesvolle mensen hebben een geheim wapen dat ze gebruiken om hun doelen te bereiken, hoewel ze zich er vaak niet bewust van zijn… Zie meer.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.