Hoe je weet of je slachtoffer bent van pesten op de werkplek?

Intimidatie op het werk blijft tegenwoordig vaak onopgemerkt. Dat komt omdat het subtieler is geworden. Weet jij hoe je kunt herkennen of je gepest wordt? Ontdek het hier.
Hoe je weet of je slachtoffer bent van pesten op de werkplek?
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 27 februari, 2023

Intimidatie en pesten op de werkplek, of mobbing, komt veel vaker voor dan zou moeten. Een van de meest complexe aspecten van deze situatie is hoe moeilijk het op te sporen is. Dat komt omdat de agressors meestal ook vaardige manipulators zijn en over goede sociale vaardigheden beschikken.

Tegenwoordig is pesten op de werkplek vrijwel wereldwijd verboden. Daarom hebben degenen die het uitoefenen hun tactieken verfijnd om het minder opvallend te maken. In feite is het relatief gemakkelijk te camoufleren achter minder voor de hand liggende houdingen, zoals perfectionisme of strengheid.

Het meest verontrustende feit is dat veel slachtoffers van pesten op de werkplek zich er niet van bewust zijn dat ze gepest worden. In sommige gevallen gaan ze zelfs zo ver dat ze mishandeling of discriminerend of uitsluitend gedrag normaliseren. Laten we daarom eens kijken naar enkele tekenen die erop wijzen dat je misschien een slachtoffer bent van pesten op de werkplek (Spaanse link).

Voor welke vrijheid we ook vechten, het moet een vrijheid zijn die gebaseerd is op gelijkheid .”

Judith Butler

Hoe je weet of je slachtoffer bent van pesten op de werkplek?

1. Ongelijke behandeling

Ongelijke behandeling verwijst niet noodzakelijkerwijs naar een grotere of kleinere nabijheid in een relatie op de werkplek. Het gaat om het feit dat onder gelijke omstandigheden de reactie ook altijd gelijk moet zijn.

Als een collega bijvoorbeeld een fout maakt en daar gewoon een vriendelijke opmerking tegenover stelt, moet dezelfde houding voor iedereen gelden. Meer eisen, strengheid of onverschilligheid is een teken van ongelijke behandeling.

Baas boos op werknemer

2. Agressieve taal

Agressieve taal (Spaanse link) volgt niet altijd het prototypische pad. Soms kan het zelfs de toon aannemen van professioneel advies “voor je eigen bestwil”.

Als je iets fout doet, moet je op je fout gewezen worden, maar je motivaties of eigenschappen mogen niet in twijfel worden getrokken. In feite is elke verwijzing naar jou en niet naar je werk agressief en kan geïnterpreteerd worden als werkplekintimidatie.

3. Smaad

Ook in dit geval zijn er vaak subtiliteiten die over het hoofd worden gezien. Opmerkingen of kritiek moeten gericht zijn op jou en alleen jou. Het is niet nodig dat ze in het openbaar worden verspreid.

Evenmin is het gepast dat iemand in het openbaar verwijst naar een van je negatieve eigenschappen, of jou als voorbeeld gebruikt. Dit alles dient onder vier ogen met jou besproken te worden.

4. Expliciete of heimelijke druk

Er is sprake van druk als er eisen worden gesteld waaraan je onmogelijk volledig kunt voldoen. Je krijgt bijvoorbeeld weinig tijd om een taak af te maken of een resultaat te behalen. Of er worden je onrealistische doelen gesteld.

Het gebeurt ook als je overladen wordt met werk of als je verantwoordelijk wordt gesteld voor iets dat niet tot je takenpakket behoort. Dit zijn allemaal gevallen van werkplekintimidatie.

5. Beperking van de vooruitgang

Dit is een van de moeilijkste tekenen van werkplekpesten om op te sporen, omdat de grenzen van de vooruitgang vaak echt vaag zijn. Een aanwijzing kan zijn dat de pester jouw ideeën en voorstellen systematisch afwijst.

Ook dat anderen op de werkplek kansen krijgen die jij niet krijgt, zonder duidelijke reden. Een baan waarin je nooit vooruit komt, ook al zijn er geen bezwaren tegen je prestaties, kan bijvoorbeeld een teken van pesten zijn.

6. Bedreigingen

Bedreigingen op de werkplek zijn zelden direct, hoewel ze dat wel kunnen zijn. Ze zijn echter meestal van het verhulde soort.

Het is één ding om erop te wijzen dat een falen op een bepaald gebied negatieve gevolgen voor je kan hebben. Het is heel wat anders om ernstige waarschuwingen te geven, zonder aan te geven onder welke voorwaarden of onder welke omstandigheden ze negatief zouden zijn.

7. Verzwijgen van informatie

Dit gebeurt wanneer anderen je opzettelijk geen informatie geven die cruciaal is om je werk goed te kunnen uitvoeren. Evenzo wanneer ze die niet op tijd aan je leveren, waardoor ze je werk belemmeren. Als er geen specifieke reden is voor het niet leveren of vertragen, is het waarschijnlijk werkplekpesten.

8. Belachelijk maken

De nauwe verwanten van spot zijn satire, ironie en insinuatie. In alle gevallen wordt taal gebruikt op een toon van spot, of sarcasme, om je werk of je persoon te vernederen.

Communicatie op het werk moet altijd professioneel zijn. Als anderen iets van je gaan vragen, moeten ze dat duidelijk en direct doen.

9. Wijdverspreide ontevredenheid over je prestaties

Dit doet zich voor wanneer, hoe goed je ook werkt of hoe toegewijd je ook bent, het nooit genoeg is om je baas tevreden te stellen. Het gebeurt ook als je prestaties goed zijn, maar je zelden erkenning krijgt, alleen als je een fout maakt. Dit is pesterij op de werkplek, geen hoge eisen.

Verveelde vrouw

Ten slotte is het uiterst belangrijk dat je je bewust bent van de tekenen van pesten op de werkplek, vooral die welke moeilijk te ontdekken zijn. Vergeet niet dat je rechten hebt en dat je moet weten hoe je daar op een rustige en intelligente manier over kunt spreken als anderen daarover met je willen praten.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Camacho-Ramírez, A. (2018). Acoso laboral o mobbing. Editorial Universidad del Rosario.
  • Fuentes Rodríguez, C., & Alcaide Lara, E. R. (2009). Manifestaciones textuales de la descortesía y agresividad verbal en diversos ámbitos comunicativos. Universidad internacional de Andalucía.
  • Padial Ortiz, O., & Iglesia Mari, M. D. L. (2002). El mobbing como enfermedad del trabajo.
  • Pereyra, F. (2013). El acceso desigual a los derechos laborales en el servicio doméstico argentino: una aproximación desde la óptica de las empleadoras. Revista de Estudios Sociales, (45), 54-66.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.