De oorsprong en het doel van een gevoel van spot

We hebben ons allemaal op een bepaald moment in ons leven wel belachelijk gevoeld. Maar waar dient een gevoel van spot voor, en in hoeverre kan het nuttig zijn?
De oorsprong en het doel van een gevoel van spot
Laura Ruiz Mitjana

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 24 januari, 2023

Een gevoel van spot houdt schaamte, angst of nervositeit in, voortgebracht door het idee uitgelachen te worden of er slecht uit te zien voor anderen. De meesten van ons hebben er last van. Maar welk doel dient het?

Wist je dat er een pathologische angst voor spot bestaat? Het heet gelotofobie. In dit artikel staan we stil bij het verschijnsel. We analyseren wat er kan gebeuren als een gevoel van spot ofwel niet bestaat, ofwel wel bestaat en beperkend of invaliderend wordt.

Ridicuul

Het woord spot komt van het Latijnse ridere (lachen) en ridiculus (lachwekkend). Als we het hebben over iets dat belachelijk is, bedoelen we iets dat als extravagant, grotesk of schokkend kan worden beschouwd.

Het is iets dat bij mensen meestal spot, gelach of gevoelens van vreemdheid oproept. The Cambridge Dictionary definieert het zelfs als “dwaas of onredelijk en waard om uitgelachen te worden.”

Aan de andere kant verwijst spot naar de angst dat anderen je om de een of andere reden zullen uitlachen. Het is een gevoel dat je verlamt als het gaat om handelen, juist vanwege de angst er slecht uit te zien. Bovendien maak je je zorgen dat anderen je ‘fouten’ zullen herkennen, je zullen uitlachen, of je zullen veroordelen.

Het kan bijvoorbeeld voortkomen uit de angst om het te verpesten, een fout te maken, of midden op straat te struikelen waar anderen bij zijn.

Nerveuze vrouw

Het gevoel voor spot

De meesten van ons hebben een zeker gevoel voor spot. Vooral degenen die onzekerder zijn, of die de neiging hebben kritiek op te vatten als persoonlijke aanvallen. Dat gezegd hebbende, niet iedereen doet dat. Sterker nog, sommige mensen kan het gewoon niet schelen wat anderen denken.

Een volledig gebrek aan gevoel voor spot (in extreme mate) is echter in verband gebracht met psychopathische en asociale persoonlijkheden. Deze personen hebben een overdreven minachting voor sociale normen en een gebrek aan respect voor anderen.

Anderzijds wordt in een studie (Spaanse link), gepubliceerd in Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP, de afwezigheid van een gevoel voor spot (samen met andere kenmerken) toegeschreven aan prepuberale kinderen met ADHD.

Het gevoel voor spot varieert sterk van individu tot individu, afhankelijk van hun persoonlijkheid, houding, eerdere ervaringen, enz.

Een overmatig gevoel voor spot

In de regel zijn mensen met een overmatig gevoel voor spot verlegener en onzekerder, en overschatten ze sociale conventies. Ze zijn ook extreem gevoelig voor de oordelen en meningen van anderen, misschien gevoed door een laag zelfbeeld en een grote angst voor ‘wat ze zullen zeggen’.

Het kunnen ook echt zelfingenomen individuen zijn die zichzelf voortdurend observeren (de zogenaamde zelfobservatie). In feite zijn ze zich extreem bewust van wat anderen over hen zouden kunnen zeggen of denken, omdat ze het altijd goed moeten doen in hun zoektocht naar perfectie.

Van het gevoel van spot tot sociale fobie

Als een gevoel van spot extreem uitgesproken is en er ook nog andere symptomen bij komen, dan kan sociale fobie ontstaan. Sociale fobie wordt gekenmerkt door een intense angst (of vrees) voor sociale situaties.

De lijder aan sociale fobie is echt bang om blootgesteld te worden aan de kritiek van anderen en heeft een angst voor spot. Daarom is een gevoel van spot altijd aanwezig in hun leven.

Het doel van een gevoel van spot

Een gevoel van spot is eigenlijk een psychologisch verdedigingsmechanisme. Het helpt je situaties te vermijden die je ongemak of schaamte zouden veroorzaken. In werkelijkheid is schaamte een emotie die een sleutelrol speelt in je persoonlijke relaties. Je gevoel van spot kan je ertoe brengen voorzichtiger te zijn en je impulsen te beheersen om eventuele schade te beperken.

Dit mechanisme kan echter ontoereikend zijn (of beter gezegd: slecht adaptief of functioneel) als het je blokkeert en ertoe leidt dat je voortdurend sociale situaties vermijdt. Met vermijding breng je valse redeneringen tot stand die erop gericht zijn dit soort omstandigheden te vermijden. Zo ontdoe je je van de mogelijkheid om met de schrijnende situatie om te gaan.

Daarom kan een zeker gevoel van spot je ‘beschermen’. Bijvoorbeeld je niveau van eigenwaarde. Als het echter buitensporig is, verlamt het je. Het kan er ook voor zorgen dat je meer belang hecht aan situaties die dat misschien niet rechtvaardigen.

“Het is een merkwaardige gedachte, maar pas als je mensen belachelijk ziet, besef je hoeveel je van ze houdt.”

Agatha Christie

Kind dat zich schaamt

Gelotofobie of pathologische angst voor spot

Het is niet hetzelfde om een gevoel van spot te hebben als een angst om jezelf voor schut te zetten. De extreme angst voor spot staat bekend als gelotofobie. Deze term wordt beschreven in een studie (Spaanse link) gepubliceerd in het Inte rnational Journal of Development and Educational Psychology.

Het is afgeleid van de Griekse term, gelos (lachen) en duidt op een pathologische angst voor lachen en spot.

De auteurs van de studie suggereren dat gelotofobie-patiënten meestal herhaalde traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Daarin zijn ze belachelijk gemaakt, tijdens hun kindertijd en adolescentie.

Als gevolg daarvan zal “de beschamende mening er belachelijk uit te zien of zich belachelijk te voelen gewoonte worden tijdens het identiteitsvormingsproces van het kind of de jongere, waardoor een defensieve levensstijl ontstaat die ertoe neigt spot te vermijden”.

Mensen met een extreem gevoel voor spot zijn er dus van overtuigd dat er iets mis met hen is waardoor ze voor anderen belachelijk overkomen en waardoor ze worden uitgelachen.

Zoals je nu hebt gezien heeft een gevoel voor spot een doel. In feite is het op een bepaalde manier volkomen logisch. Als het echter te rigide of overdreven is, kan het ertoe leiden dat je situaties vermijdt of het je moeilijk maakt om jezelf te zijn, wat beperkend is.

Hoe zit het met jou, heb jij een gevoel voor spot? Denk je dat het zich aanpast of beperkt? Wellicht ook interessant voor jou

De verschillende soorten schaamte en hoe ze ons beïnvloeden
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De verschillende soorten schaamte en hoe ze ons beïnvloeden

Wist je dat er verschillende soorten schaamte zijn? Ze beïnvloeden ons allemaal op een andere manier, en hebben andere kenmerken.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Pascual-Castroviejo, I. (2008). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Protocolos Diagnóstico Terapéutico de la AEP: Neurología Pediátrica.
  • Sevilla, A. y López, O. (2010). Gelotofobia: evaluación del miedo al ridículo en alumnos universitarios. International Journal of Development and Educational Psychology. INFAD, 1(1).

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.