Hoe bereik je precies succes in je nieuwe baan?

Hoe bereik je precies succes in je nieuwe baan?

Laatste update: 04 januari, 2019

De technologie gaat met de snelheid van het licht vooruit. We communiceren en bewegen nu heel snel. We beginnen en beëindigen stadia in ons leven, eten en koken in een verbazingwekkend tempo. In de wereld van het werk volgen de dingen ook hetzelfde ritme. Hoe beïnvloedt dit jouw kans op succes in je nieuwe baan?

Dat is ook de reden dat steeds meer mensen elke dag van de ene baan naar de volgende rennen. Ze komen en gaan even snel. Als er één ding is dat nieuwe ondernemers weten, dan is het dat werknemers misschien wel onmisbaar zijn maar ook vervangbaar. Vandaag zullen we dus drie strategieën bekijken waarmee je succes in je nieuwe baan kan bereiken.

Terechtkomen op een nieuwe werkplek is altijd een ingewikkeld proces. Vele werkplekken hebben een reeks uitdrukkelijke regels die je moet volgen. En niet alleen dat maar elke organisatie heeft ook een aantal onuitgesproken regels waaraan iedereen moet gehoorzamen.

Als je die onuitgesproken regels niet volgt, dan zal je waarschijnlijk ontslagen worden. Als je ze echter volgt, dan is dat een teken dat jij je goed aanpast aan je nieuwe baan. Ga je overstappen naar een nieuwe werkplek, dan bevelen we aan dat je je best doet om deze onuitgesproken regels te leren. Wat dat betreft, geven we je hier onze eerste aanbeveling…

Tips om succes in je nieuwe baan te bereiken

Observeer wat er om je heen gebeurt

De eerste aanbeveling om succes in je nieuwe baan te bereiken is dat je moet observeren. Kijk oplettend hoe de mensen met gelijksoortige banen handelen. Als ze op deze werkplek “overleefd hebben,” dan is het geen slecht idee om hen na te bootsen.

Het is ook belangrijk dat je de communicatiestijl van het bedrijf observeert en kopieert. Doe dit zowel met de mensen die boven jou staan als met de personen in lagere posities.

Na de observatie komt de identificatie. Wat je observeert, kan je gebruiken om de sterkten en zwakheden van jouw nieuwe positie te bepalen. Je kan dan ook de rollen omschrijven die iedereen op kantoor speelt (als je toevallig in een kantoor werkt). Er is de optimist, de behulpzame, de norse, de harde werker, de loopjongen, de grote chef, de intrigant…

Dat zal jou brengen tot de laatste van de identificaties die voor jou belangrijk zijn: de behoeften van de organisatie. Denk daarover na. Als je naast het uitvoeren van je baan een opmerkelijke menselijke bijdrage kan leveren aan het bedrijf, dan zal jouw waarde als werknemer waarschijnlijk stijgen.

Ga na wat je collega's doen

Ga na wat jouw collega’s doen

De tweede aanbeveling hoe je succes in je nieuwe baan kan bereiken, heeft te maken met relaties en gevoeligheden. De mensen die in de hiërarchie van de organisatie boven jou staan, zijn uiteraard belangrijk.

De mensen onder jou zijn echter zelfs nog belangrijker. Vaak zijn het de mensen die ervoor zorgen dat jouw werk er verbazingwekkend uitziet of die het volledig verwoesten. Je bent van hen afhankelijk. Hoe hoger jouw positie, hoe groter eigenlijk jouw afhankelijkheid is.

Ontdek wat ze doen en hoe ze het doen. Doe geen veronderstellingen maar stel vragen. Als je de kans krijgt, kan je jezelf zelfs in hun plaats stellen. Er is geen betere manier om te weten of wat ze voorstellen, aanvaardbaar of overdreven is.

Het is ook erg belangrijk dat je niet op een paternalistische manier handelt. Neem geen beslissingen in hun plaats zogezegd “voor hun eigen bestwil.” Doe dit vooral niet in het geval van beslissingen die hun positie raken.

Vergeet niet dat zij het beter weten dan wie ook. Luister naar hen en reken op hen om veranderingen door te voeren. Op die manier zullen ze zich meer betrokken voelen. Bovendien zal je de communicatielijnen versterken.

Je moet ook vermijden dat je in een andere valkuil trapt die veel voorkomt. Mis geen signalen. Je houdt misschien geen rekening met bepaalde variabelen of je hebt de subjectieve  waarde van iets of iemand slecht ingeschat.

Een pauze van vijf minuten afschaffen maakt misschien voor jou niet veel uit. Het kan echter heel belangrijk zijn voor een werknemer die die tijd gebruikt om tussen twee moeilijke opdrachten te ontspannen.

Motiveer de mensen om je heen

Leer hoe je de mensen rond jou kan motiveren

De derde aanbeveling heeft te maken met motivatie. Onthoud dat een niet doeltreffend motivatiebeleid erger kan zijn dan helemaal geen beleid. Eén van de meest gebruikte manieren om werknemers te motiveren is erkenning.

Dit is wat we allemaal in zeker mate nodig hebben. En dit soort motivatie is aanvankelijk niet slecht. Als je het goed doet, dan beklemtoont het wat een werknemer goed doet. Als bazen geeft het ons de ruimte om extra inspanningen te vragen in gebieden die verbetering vereisen.

Wil je dat de motivatie doeltreffend is, dan moet de timing goed zitten. Timing is ook belangrijk om te vermijden dat het het tegenovergestelde effect heeft. Motivatie is met andere woorden een proces. Het is niet iets dat je van de ene dag op de andere kan verwezenlijken. Als je probeert tegelijkertijd te zaaien en te oogsten, dan zal je falen.

Geef niet alleen een schouderklopje wanneer je iets van iemand nodig hebt. Denk hier ook aan wanneer je deze strategie bij andere mensen merkt. Uiteindelijk zal je de woorden negeren die ze zeggen en alleen maar denken “wel, wat doen ze nu weer?”.

Er is nog een ander belangrijk aspect als je wil dat jouw inspanning om anderen te motiveren werkt. Ze moeten specifiek zijn voor de context en geen algemene opmerkingen. Vergeet dus zinnen als “ik waardeer je werk,” “je bent de beste” en aanverwanten.

Deze gelijksoortige zinnen zijn gemakkelijk maar op lange termijn niet productief. Het zijn kant en klare en lege uitspraken volgens het boekje. Eigenlijk tonen ze niet dat jij het werk van iemand waardeert en naar waarde schat. “Ik ben de beste, oké… maar wat waardeer je in mijn werk? Waarom denk je dat ik het goed doe?”

Helaas komt deze manier van handelen veel vaker voor dan zou mogen. De inzet is laag en de resultaten zijn in het begin niet slecht. Het probleem is dat mensen deze vorm van feedback snel interpreteren als manipulatie, nep en onpersoonlijk.

Wie vindt het tenslotte leuk om gemanipuleerd te worden? Het werk van iemand op deze manier waarderen is net alsof je tegen hen zegt dat hun baan zo onbelangrijk is dat je zelfs de tijd niet hoeft te nemen om na te gaan wat het inhoudt.

Vanuit een psychologisch standpunt zijn dit enkele van de belangrijkste aanbevelingen om succes in je nieuwe baan te bereiken. Je moet begrijpen dat prestatie een product is van vele factoren. De menselijke factor is één van de belangrijkste aspecten. Om succes te bereiken is het fundamenteel dat je goede relaties en een eerlijke communicatie ontwikkelt. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.