Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft

Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft

Laatste update: 11 januari, 2019

In tegenstelling tot populaire psychologie en meningen, zitten onze gevoelens en emoties niet in ons hart, maar in onze hersenen. Recent onderzoek wijst uit dat een groot deel van ons geluk zich in principe in onze linkerhersenhelft begeeft. Elke keer dat we ons opgewekt, vol energie, positief en hoopvol voelen, laat onze linker prefrontale cortex de meeste activiteit zien.

Dit is erg interessant. Daniel Goleman, een Amerikaans psycholoog, besprak dit in een artikel van de New York Times. Hierin legde hij uit dat disciplines zoals psychologie, boeddhisme en spiritualiteit in het algemeen vaak samen komen. Dit omdat ze elk de vele vragen over mensen en hun aard proberen te beantwoorden.

In mei 2000, vond een productieve vergadering plaats. De Dalai Lama ontmoette de meest vooraanstaande psychologen en neurologen van die tijd met één doel in gedachten.

Het was een moeilijk maar praktisch doel: ze wilden er achter komen hoe boeddhisme met negatieve emoties omging. Ook wilden ze weten wat er gebeurde in iemands brein wanneer deze persoon mediteerde en zich richtte op vriendelijkheid, altruïsme en geluk.

Ze troffen elkaar vijf dagen lang in Dharamsala, India. Dit was een reeks bijzonder productieve sessies voor één van de wetenschappers in het bijzonder: Dr. Richard Davidson.

Hij is het hoofd van the Affective Neuroscience Laboratory (het Affectieve Neurowetenschap Laboratorium) bij de University of Wisconsin-Madison en de auteur van The Emotional Life of Your Brain (Het Emotionele Leven van Je Brein). Hij verliet Dharamsala met een nieuwe hypothese:

“Recent onderzoek wijst uit dat wanneer we met iemand meeleven, het brein veel van dezelfde structuren activeert die actief zijn wanneer we zelf pijn ervaren, of deze nou fysiek is of niet.”

-Dr. Richard Davidson-

Geluk zit in je linkerhersenhelft

Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft

Dr. Davidson staat bekend voor zijn onderzoek naar affectieve neurowetenschap. “Affectief” staat voor iets dat betrekking heeft op ons gevoelsleven. In elk van zijn toespraken op congressen, herhaalt hij dezelfde zin: “De sleutel tot een gezond leven is een gezonde geest.

Tegenwoordig is hij ook voorzitter van the Center for Healthy Minds (het Centrum voor Gezonde Geesten) bij de bovengenoemde universiteit.

In 2008 richtte hij een van zijn studie op het demonstreren van het verband tussen neuroplasticiteit en meditatietechnieken. Hij wilde zien of mensen die langdurig en regelmatig meditatietechnieken toepasten, meer hersenactiviteit lieten zien en een betere concentratie hadden.

“Meditatie geeft je de middelen om te pauzeren, om te observeren hoe makkelijk je geest de ernst van een tegenslag kan overdrijven, en om de duisternis te weerstaan en niet opgeslokt te worden.”

-Dr. Richard Davidson-

Ook kunnen we zijn meest interessante theorieën vinden in zijn boek, The Emotional Life of Your Brain. Dit is overigens in 2012 gepubliceerd. Hierin laat hij zien dat geluk zich min of meer bevindt in de linkerhersenhelft. Laten we dit idee eens wat uitgebreider verkennen!

Frontale lobben en onze emoties

De massa van biljoenen neuronen in onze schedels is intensief bestudeerd. Door te zeggen dat geluk zich vooral in onze linkerhersenhelft bevindt, geven we ook uitdrukking aan hoe onze positieve emoties zich door de tijd heen hebben ontwikkeld.

 • Zo gingen mensen er bijvoorbeeld tot kort geleden vanuit dat onze emoties en gevoelens gezeteld waren in het mist primitieve gedeelte van ons brein. Deze staat bekend als het “reptielenbrein.” Dit is waar we onze oudste hersenstructuren kunnen terugvinden, zoals het limbische systeem. Deze voert grotendeels de regie over de regulatie van onze emoties.
 • De neurowetenschap heeft zo’n 30 jaar geleden echter ook nog een andere ontdekking gedaan. We weten dat onze emoties niet exclusief gezeteld zitten in dat diep gelegen gebied dat we het limbisch systeem” noemen. Sterker nog, deze structuur staat in directe verbinding met de frontale kwabben. Deze spelen een grote rol in de meer complexe denkprocessen.
Gestreste vrouw

Beklemming, stress en angst zitten in de rechter hersenhelft

Dr. Richard Davidson had het al in gedachten. Hij was al bekend met het verband tussen het limbisch systeem en de frontale lobben. Echter, na vele jaren aan onderzoek met behulp van MRI-scans, ging zijn aandacht uit naar het volgende:

 • De functionele beelden, die gemaakt zijn door een MRI-scanner terwijl iemand een taak uitvoert, lieten een aantal dingen zien. Zo bleek dat wanneer we ons beklemd, gestrest of verdrietig voelen, de meeste hersenactiviteit te zien is in neuronen die samenkomen in de amygdala en de rechter prefrontale cortex.
 • De rechter prefrontale cortex staat in verband met hyperalertheid. Dit is iets dat zich vaak voordoet wanneer we ons erg gestrest voelen.

De linkerhersenhelft en positieve emoties

Geluk ligt vooral in de linkerhersenhelft of, om specifieker te zijn, vooral in de linker frontale lob. Wanneer we ons kalm, optimistisch, ontspannen en hoopvol voelen, wordt de rechter frontale lob minder actief. Daarentegen laat de linker frontale lob juist des te meer activiteit zien. Dit is een erg belangrijk en opvallend feit dat meermaals bewezen is door neurowetenschappers.

“Het geweldige feit is dat alleen al door mentale activiteit we opzettelijk ons eigen brein kunnen veranderen.”

-Dr. Richard Davidson-

Als geluk zich in de linkerhersenhelft bevindt, hoe kunnen we dit gebied dan stimuleren?

Dr. Davidson stelde vast dat als we onze hersenactiviteit willen beïnvloeden, we het beste onze gedachten en algehele mentale activiteit kunnen verbeteren. Deze tactiek wordt door de cognitieve gedragstoenadering ondersteund en ingezet.

Hier draait het immers ook om het veranderen van gedachten en gedrag om bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, fobieën en algemene stress te behandelen.

Zo kunnen we ook een aantal dingen aanraden op basis van het feit dat geluk zich met name in de linkerhersenhelft bevindt. Met de volgende activiteiten kun je de hyperactiviteit van je rechter frontale kwab verminderen en de activiteit van je linker frontale kwab juist verhogen.

 • Meditatie
 • Vriendelijkheid
 • Altruïsme
 • Tijd om te rusten
 • Vriendschappen opbouwen
 • Naar een doel toewerken en gemotiveerd blijven
 • Enthousiasme
 • Positief en hoopvol blijven.
Mediterend persoon

“Als resultaat hiervan, heeft de natuur het menselijke brein van een kneedbaarheid en flexibiliteit voorzien dat het toestaat zich aan te passen aan de eisen van de wereld waarin het zich bevindt. Het brein is noch onveranderbaar noch onveranderlijk. Het wordt continu hervormd door de levens die we leiden.”

-Dr. Richard Davidson-

Waar bepaalde processen, kwaliteiten of competenties zich wellicht ook bevinden, we moeten één ding goed onthouden. Niemand behalve jijzelf kan je mentale activiteit beïnvloeden en optimaliseren. 

Wij zijn degenen die een gelukkiger, flexibeler en opener leven zouden moeten willen leiden. We zouden onszelf de kans moeten geven om de authentieke, neurologische basis van geluk vast te stellen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.