Fantaseren en dromen: 5 fascinerende korte verhalen die je hierbij kunnen helpen

Fantaseren en dromen: 5 fascinerende korte verhalen die je hierbij kunnen helpen

Laatste update: 01 oktober, 2018

Er zijn veel korte verhalen die ons kunnen helpen fantaseren en dromen. Een interessant aspect van deze verhalen is dat een groot deel ervan verhalen zijn in de strikte betekenis van het woord. Ze hebben een inleiding, een midden en een einde, personages, ruimte en tijd. Dit alles is samengevat in enkele zinnen.

Vele grote schrijvers hebben korte verhalen geschreven. In een oogwenk brengen ze ons in een fantasiewereld en verbazen ze ons met hun gevatte en toch verontrustende eindes. Ze zijn echte woordtovenaars.

Deze korte verhalen die ons laten fantaseren en dromen, zijn een echte balsem voor de geest en het hart. Ze nodigen ons uit om de dingen vanuit een ander standpunt te bekijken. Uit deze verhalen halen we het vermogen om bekende situaties vanuit een nieuw perspectief te zien. In dit artikel geven we jou een korte verzameling van deze kleine juweeltjes uit de literatuur.

“God heeft de wereld nog niet geschapen; hij stelt hem zich alleen voor, alles tussen zijn dromen. Dat is waarom de wereld volmaakt maar verwarrend is.”

-Juan José Arreola-

5 korte verhalen die je laten fantaseren en dromen

1. Wie droomt over wie?

Het volgende verhaal is een prachtig kort verhaal van Ana María Shua. Het gaat als volgt. “Word wakker, het is laat, een vreemde man aan de deur schreeuwt tegen mij. Word jij wakker, jij moet het doen, antwoord ik hem. Maar de koppige man blijft gewoon verder dromen.”

Dit verhaal plaatst ons op de rand van de werkelijkheid. Het vervaagt de dunne lijn tussen slapen en wakker worden. Het is één van die verhalen die jou kan laten fantaseren en dromen, gewoon omdat het de wereld van het surreële voor ons opent.

Verhalen die je helpen fantaseren en dromen

2. Eén van de beste kortverhalen die ons laten fantaseren en dromen

In de Letterkunde bestaat een doctoraatsthesis die gewijd is aan dit korte verhaal van  Jorge Luis Borges. Het verhaal vertelt, “In Sumatra wil iemand een doctoraat behalen als waarzegger. De tovenaarsexaminator vraagt hem of hij zal slagen of falen. De kandidaat antwoordt dat hij zal falen…”

Wat Borges hier doet, is spelen met de logica. Met enorme vindingrijkheid creëert hij een tegenstrijdigheid. Het voorstel is fascinerend omdat het de personages en de lezers op een kruispunt plaatst. Je weet gewoon niet wie met wie aan het spelen is.

3. Het probleem van de blinde man

Het volgende verhaal is één van de vele korte verhalen van  Alejandro JodorowskyDeze schrijver heeft ons vele verhalen geschonken die ons laten fantaseren en dromen. Dit is het verhaal. “Een blinde man, met zijn witte stok, in het midden van de woestijn schreeuwt het uit omdat er geen hindernissen zijn die hem op weg helpen.”

Ook in dit geval is er sprake van een tegenstrijdigheid. De blinde man moet hindernissen ontwijken om verder te kunnen gaan. Ze zijn een barrière voor hem maar vormen ook een referentiepunt. Hij ontdekt dit alleen wanneer ze er niet zijn.

Het verhaal van de blinde man

4. Het gebrek aan liefde, een eeuwig thema

Liefdesverhalen hebben altijd een onverwachte uitkomst. Dat geldt toch tenminste voor de goede verhalen. Dit kortverhaal van Gaspar Camerarius bevindt zich tussen poëzie en vertelling. Het omschrijft op een perfecte manier de stempel van liefdesverdriet. “Ik ben zovele mannen geweest maar ik ben nooit de man geweest in wiens armen Mathilde Urbach flauwgevallen is.”

Je kan zeggen dat dit verhaal in een paar zinnen een heel leven samenvat. Het bundelt het idee van de meervoudige veranderingen die om ons heen bestaan. We zijn één en we zijn velen – we zijn zovele mensen geweest. Tegelijkertijd toont het dat er iets ontbreekt. Hij heeft in de schoenen van vele mensen gestaan, behalve van diegene waar hij geliefd wordt door iemand speciaal.

5. Het verzoek van het weeskind

Al deze korte verhalen laten ons fantaseren en dromen. Maar het meest bijzondere aan deze verhalen is de manier waarop ze onze dagelijkse logica uitdagen. Op een geweldig elegante manier tonen ze ons dat de werkelijkheid randen heeft die onderling verbonden zijn.

Stimuleer je fantasie en je dromen

We zien dit in een kort verhaal van Carlos Monsivais. “En dan was er de negenjarige jongen die zijn ouders vermoord had en de rechter om genade vroeg omdat hij een weeskind was.” In dit verhaal is er sprake van twee werkelijkheden die op het ene niveau samenhangend zijn en op het andere tegenstrijdig. En deze twee werkelijkheden zijn door elkaar verweven.

Deze korte verhalen laten ons fantaseren en dromen. Ze zijn er om van te genieten. Het zijn net deuren die ons openstellen voor andere dimensies van denken. Hun voornaamste waarde is dat ze ons helpen om de dingen met andere ogen te bekijken. Met ogen die ons vervullen met intelligentie, wijsheid en gevoeligheid.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.