Er is geen investering die zo nuttig is als kennis

‘Kennis is macht’ was een uitspraak van Francis Bacon. Tegenwoordig is de realiteit niets anders.
Er is geen investering die zo nuttig is als kennis
Fátima Servián Franco

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Fátima Servián Franco.

Laatste update: 11 maart, 2024

Je kunt je kinderen materiële dingen geven, maar de beste investeringen zijn eigenlijk heel iets anders. De beste investering is alles wat hen kennis geeft en hen door het leven helpt.

Het is net zoals een van Benjamin Franklin‘s beroemdste citaten zegt: “Een investering in kennis betaalt de beste rente. Het is als een investering in jezelf en anderen, en het is het meest waardevolle dat je ooit zou kunnen hebben.”

Santiago Ramón y Cajal was een Spaanse wetenschapper die in 1906 de Nobelprijs voor geneeskunde won voor onderzoek naar het zenuwstelsel. Hij kwam ook met het idee dat het menselijk brein is als een machine voor het maken van munten. Als je er onzuiver metaal in stopt, krijg je er rommel voor terug. Maar als je er goud instopt, krijg je een rechtsgeldige munt.

Dit idee is een perfecte samenvatting van waarom het belangrijk is om je hersenen goed te voeden. Het beste eten zijn boeken en alle wetenschap die je zal helpen meer over de wereld te begrijpen.

Onze kennis over de wereld is beperkt, maar onze onwetendheid erover is oneindig. Het basisidee hier is dat we niet veel weten, maar tegelijkertijd is het verbazingwekkend hoeveel we wel weten. Wat nog verbazingwekkender is, is hoe weinig kennis kan leiden tot zoveel macht.

“Het is niet wat je doet voor je kinderen, maar wat je hen hebt geleerd te doen voor zichzelf wat hen tot succesvolle mensen zal maken.”

-Ann Landers-

Kennis zal je vrijmaken

Sinds de tijd van Socrates is het duidelijk dat kennis je kan bevrijden van onwetendheid. Maar alleen de wijzen hadden toegang tot wetenschap in de oude wereld. Nu kan bijna iedereen informatie creëren en distribueren, dankzij het internet. We hebben een onbeperkt netwerk van kennis opgebouwd.

Vrouw met gesloten ogen

In de moderne tijd hebben we de fysieke, geografische, economische en sociale barrières voor zelfeducatie weggenomen. Het enige wat nodig is om informatie nu in je handen te houden, is het verlangen.

Maar als dat zo is, waarom lezen er dan minder mensen en waarom wordt er minder in cultuur geïnvesteerd? Het lijkt erop dat we alle barrières hebben weggenomen, behalve de belangrijkste: ons realiseren dat alleen kennis ons vrij zal maken.

Socrates vond zichzelf niet verstandig omdat hij meer wist dan de mensen om hem heen. Hij zag zichzelf op die manier omdat hij zich bewust was van zijn eigen onwetendheid. Dus voordat hij een beslissing nam of iets zei, zorgde hij er altijd eerst voor dat hij er zeker van was.

Hij was er zo van overtuigd dat kennis ons kon bevrijden dat hij er ook van overtuigd was dat als mensen ooit begrepen wat goedheid en rechtvaardigheid was, ze altijd voor die weg zouden kiezen.

Hij dacht dat niemand bewust zou kiezen voor het kwaad, en als ze dat deden, zou het uit onwetendheid zijn. Met andere woorden, als een bakker geen goed brood maakt, komt dat omdat hij niet weet hoe het moet. Het is niet omdat ze slecht brood willen maken.

“Het goede leven is een leven geïnspireerd door liefde en geleid door kennis.”

-Bertrand Russell-

Kennis is het licht waardoor je je weg zal vinden

“Kennis is het licht waarlangs je je weg zal vinden.” Dit citaat van Robert Fisher, auteur van The Knight in Rusty Armor, heeft een optimistische, constructieve kijk op het menselijk potentieel. We zouden kunnen zeggen dat het beschikken over informatie betekent dat je je eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekt. Het gaat er ook om te zoeken naar manieren om die beperkingen te overwinnen.

Vrouw met licht in haar hoofd

Kennis is het licht waardoor je je weg zal vinden. Dat betekent dat hoe meer dingen je weet, hoe meer licht je in je hebt. En uiteindelijk heeft de natuur ons alle zaadjes van kennis gegeven, niet de kennis zelf.

“Alleen hij die geen kennis bezit is arm.”

-De Talmoed-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.