Enkele merkwaardige feiten over intelligentie

Intelligentie is niet noodzakelijkerwijs verbonden met academische vaardigheden. De geschiedenis kent vele slechte studenten die een grote bijdrage aan de samenleving hebben geleverd, maar ook uitmuntende studenten die betrekkelijk weinig hebben bereikt.
Enkele merkwaardige feiten over intelligentie

Laatste update: 29 mei, 2022

Intelligentie is een fascinerend fenomeen waarover we nog veel moeten leren. Er bestaan zelfs hevige controverses over de definitie ervan. Dit betekent dat er geen eenduidige betekenis is voor het begrip. De wetenschap moet alle raadsels en feiten over intelligentie nog ontcijferen.

Daarom kunnen we alles wat we over intelligentie weten, beschouwen als een “voorbijgaande waarheid,” of althans als een relatieve waarheid. Deskundigen zijn het er ook niet over eens of er werkelijk maar één of meerdere soorten intelligentie bestaan, noch over de reikwijdte ervan en de mate waarin zij door de ervaringen van elk individu worden gewijzigd.

Bovendien is er geen overeenstemming over de manier waarop intelligentie moet worden gemeten. De bekende intelligentiequotiënt (IQ)-tests hebben evenveel voor- als tegenstanders. Bovendien weten we allemaal dat we soms slim en dom tegelijk kunnen zijn. In feite dragen de meesten van ons die dubbelzinnigheid in zich. Laten we daarom eens kijken naar een aantal merkwaardige feiten over intelligentie.

Het verschil tussen een intelligent mens en een dwaas is dat de eerste zich gemakkelijk herstelt van zijn mislukkingen, en de tweede er nooit in slaagt zich te herstellen van zijn successen .

Sacha Guitry

Hoofd met radertjes
Het begrip intelligentie is arbitrair, net als het intelligentiequotiënt (IQ).

Enkele merkwaardige feiten over intelligentie

Al vele jaren en op vele plaatsen tracht men de kenmerken te specificeren die intelligentie definiëren. Of beter gezegd, of er specifieke kenmerken bestaan die we als intelligentie zouden kunnen classificeren. In dit verband lijkt er slechts één eigenschap te zijn waarover volledige overeenstemming bestaat: nieuwsgierigheid.

Slimme mensen zijn van nature nieuwsgierig. Ze moeten begrijpen en willen graag meer weten. Naast deze eigenschap blijken intelligente mensen vaak ook de volgende eigenschappen te vertonen:

 • Ze delen niet de neigingen van de meerderheid.
 • Ze zijn ruimdenkend.
 • Zij bezitten creativiteit en aanpassingsvermogen.
 • Zij zoeken ruimten van eenzaamheid. Verder hebben ze de neiging om nachtelijk te zijn.
 • Ze stellen altijd vragen.
 • Zij hebben het gevoel dat ze heel weinig weten.
 • Ze hebben meerdere interesses.

Meer informatie over intelligentie

Er is lange tijd een discussie geweest over de vraag of intelligentie een vaste faculteit is of niet (Spaanse link). Met andere woorden, worden we geboren met een intelligentieniveau dat al vastligt en dat voor altijd min of meer stabiel zal blijven?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat er een door de genetica bepaalde grens is aan onze intelligentie. Het belangrijkste is echter niet wat dat niveau is, maar hoe wij het verbeteren en gebruiken.

Het lijkt uiterst waarschijnlijk dat de meeste mensen niet alle intellectuele vermogens ontwikkelen die zij aangeboren bezitten. Dit is niet hetzelfde als zeggen dat “we maar een kwart van onze hersenen gebruiken.” In feite suggereert het dat we er, net als met veel andere vermogens, niet in slagen om alle potentiële intellectuele vermogens die we bezitten te oefenen en te ontwikkelen.

Men denkt nu zelfs dat intelligentie voor 60 procent wordt bepaald door genetica en voor 40 procent door onze omgeving. De ervaringen die we opdoen en de omgeving waarin we leven bepalen dus bijna de helft van de intelligentie die we vertonen.

Man denkt na
De meeste intelligentie wordt bepaald door de genetica.

Andere merkwaardige feiten over intelligentie

Men denkt dat de intelligentste persoon die ooit heeft geleefd, een man was met de naam William Sidis. Zijn IQ werd geschat tussen 250 en 300. Dit is een score die niemand anders ooit heeft gehaald.

Maar in dit geval, zoals bij zoveel ‘wonderkinderen’, is het een raadsel waarom hij geen belangrijkere nalatenschap heeft achtergelaten. Inderdaad, in de regel zijn deze mensen uiterst prominent op academisch gebied, maar zij zorgen zelden voor historische mijlpalen.

Er bestaan ook veel valse mythen betreffende intelligentie. Bijvoorbeeld:

 • Linkshandigen zijn niet slimmer dan rechtshandigen.
 • Blanken zijn niet slimmer dan andere etnische groepen.
 • Mannen zijn niet slimmer dan vrouwen.
 • Luisteren naar de muziek van Mozart maakt ons niet slimmer.
 • Gedachtenspelletjes maken ons niet slimmer. Maar ze kunnen ons wel een grotere intellectuele behendigheid geven.

Daarnaast zijn er gegevens die we allemaal zouden moeten weten en in aanmerking nemen:

 • Kinderen van wie de ouders tegen hen praten, hen voorlezen en hen muziek geven, zijn intelligenter.
 • Uitdroging vermindert de intellectuele capaciteit.
 • Mensen die hun dieet baseren op bewerkte voedingsmiddelen hebben de neiging om het slechter te doen in intelligentietests.
 • Het menselijk brein groeit tot de leeftijd van 18 jaar. Daarom is drugsgebruik bijzonder riskant tijdens de adolescentie.

Dit zijn slechts enkele van de merkwaardige feiten over intelligentie. Zoals we al eerder zeiden, heeft de wetenschap nog veel onderzoek te doen naar dit onderwerp. In de tussentijd moeten we ons misschien niet zozeer zorgen maken over slimmer zijn, maar over slimmer handelen. Dat is niet hetzelfde.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Egido, M. P. (2018). La psicologización de la educación: implicaciones pedagógicas de la inteligencia emocional y la psicología positiva. Educación XX1, 21(1), 303-320.
 • Gardner, H., Kornhaber, M., & Wake, W. (2000). Inteligencia: múltiples perspectivas. Revista Electrónica de LEEME, (25), 167-168.
 • Gistain, F. J. C., & Turet, M. S. (1990). La correlación herencia-ambiente en el desarrollo de la inteligencia: un estudio experimental. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología43(2), 187-192.
 • Marañón, R. C., & Andrés-Pueyo, A. (1999). El estudio de la inteligencia humana: recapitulación ante el cambio de milenio. Psicothema, 453-476.
 • Mora, J. A. (1991). La inteligencia como proceso básico. Anales de Psicología/Annals of Psychology7(1), 57-64.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.