Emotionele intelligentie: het belang van het dagelijks toepassen ervan

Ken jij het belang van emotionele intelligentie en de redenen waarom het belangrijk is om dit iedere dag te gebruiken? We gaan er in dit artikel dieper op in.
Emotionele intelligentie: het belang van het dagelijks toepassen ervan
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 24 februari, 2024

Emotionele intelligentie is veel meer dan een reeks benaderingen en strategieën die dienen om onze eigen emoties beter te identificeren en te beheersen. We hebben het vooral over het verwerven van authentiek emotioneel bewustzijn.

Daarmee bouwen we solidere en respectvollere relaties op. Daarnaast is het een sleutel tot macht waarmee we onszelf als veiliger, succesvoller, productiever en gelukkiger beschouwen.

We hebben allemaal over het onderwerp gelezen. We hebben een cursus gevolgd of er is ons verteld over emotionele intelligentie in veel van die omgevingen die deel uitmaken van ons sociale leven: school, universiteit, werk… Een groot deel van de bevolking kent deze term vrijwel onmiddellijk met een naam, die van de psycholoog en popularisator Daniel Goleman.

De sleutel tot het bereiken van een hoog collectief IQ is sociale harmonie

Daniel Goleman

Welnu, lang voordat Goleman in 1995 zijn bekende boek Emotional Intelligence publiceerde, was deze term in 1964 al in de wetenschappelijke wereld verschenen door Michael Beldoch en in verschillende artikelen.

Daarin spraken ze over communicatie en emotionele gevoeligheid, de implicaties ervan en de manier waarop ze onze relaties en persoonlijkheid bepalen. Sindsdien heeft het onderwerp aanzienlijke vooruitgang geboekt, wat aanleiding heeft gegeven tot verschillende benaderingen en kritiek.

Emotionele intelligentie

Er zijn veel experts die de wetenschappelijke nauwkeurigheid van dit onderwerp niet zien. Die het idee niet aanvaarden dat emotionele intelligentie ‘een ander’ type intelligentie is, maar eerder een ander domein ervan, een vaardigheid.

De implicatie die dit psychologische, sociale en motiverende perspectief in ons dagelijks leven heeft gehad, overtreft echter de mogelijke hiaten die al dan niet bestaan in de theorie van Daniel Goleman.

Emotionele intelligentie verbetert onze kwaliteit van leven, interpersoonlijke relaties, ons zelfperceptie en zelfs onze werkcompetentie. Het is bovendien een aanpak die de ruggengraat zou moeten vormen van de meeste lesgebieden van scholen, waar we competentere, zelfverzekerde en gelukkige mensen kunnen opleiden.

Het belang van het toepassen van deze aanpak en dit emotionele bewustzijn is de sleutel tot het verbeteren van onze persoonlijke en sociale realiteit. Wij leggen uit waarom.

Emotionele intelligentie

1. Emotionele intelligentie, de sleutel tot een bevredigender leven

Sinds onze kindertijd werden velen van ons begeleid op het pad van emotionele beheersing. Bijna zonder het te weten raadden onze ouders en opvoeders ons bepaalde dingen aan. Denk aan ‘Niet huilen, je bent al volwassen’, ‘Als je boos bent, houd jezelf dan rustig’ of: ‘je neemt gewoon alles zo serieus.”

Het gebrek aan gevoeligheid voor de eigen emotionele wereld of die van iemand anders bepaalt nog steeds veel scenario’s waarin we dagelijks leven.

In de gezinsomgeving is deze intimidatie om emoties te camoufleren nog steeds zeer aanwezig, om nog maar te zwijgen van onze banen, waar hiërarchische organisaties die zijn verheven door leiders die zich richten op het bereiken van onmiddellijke doelstellingen en die een onderdrukkende en stressvolle werkomgeving creëren, blijven zegevieren.

Dr. Goldman herinnert ons eraan dat emotionele intelligentie op elk relationeel gebied aanwezig is. Ook heeft het een essentieel doel: ons een bevredigender leven te bieden. Dit zouden de sleutels zijn.

Redenen waarom emotioneel intelligente mensen gelukkiger zijn

Laten we ons even voorstellen dat Emotionele intelligentie een antenne is. Een dubbele pickup-antenne: intern en extern. Dankzij dit leren we onszelf beter kennen, de kluwen van onze emoties begrijpen en die van anderen begrijpen.

 • Dankzij emotionele intelligentie zijn we ons meer bewust van onszelf.
 • We beheren onze emotionele universa beter.
 • We ontwikkelen een betere emotionele en cognitieve empathie.
 • We zijn meer toegewijd aan onszelf.
 • Wij bouwen op onze beurt een groter maatschappelijk bewustzijn op.

Recht in de ogen kijken opent de deur naar empathie

-Daniel Goleman-

2. Emotionele intelligentiecompetenties op het werk

Het werkparadigma is aan het veranderen. De realiteit, die al zo dichtbij is als de ‘ gig-economie’ (Spaanse link) of het vooruitzicht van meer geautomatiseerde banen of banen die door machines of robots worden uitgevoerd, zorgt ervoor dat experts op dit gebied ons waarschuwen voor iets heel specifieks.

In de toekomst zal technische kennis niet meer worden gewaardeerd, maar persoonlijke vaardigheden krijgen prioriteit.

Daarom zijn vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, vindingrijkheid en emotionele intelligentie, sleutelelementen voor een meer geautomatiseerde arbeidswereld. Een gebied waarop werknemers goed moeten zijn in onderdelen van het curriculum waar tot nu toe weinig rekening mee werd gehouden, zoals emotionele intelligentie.

Toetsenbord voor emotionele intelligentie

Van emotionele intelligentie toegepast op het werk, wordt ons voorgesteld om de volgende vaardigheden te ontwikkelen. We bespreken ze hieronder.

Zelfbewustzijn

 • Emotioneel bewustzijn: te allen tijde weten hoe we onze emoties en de emoties van anderen kunnen herkennen.
 • Emotionele zelfevaluatie: weten hoe we onze sterke en zwakke punten kunnen herkennen.
 • Zelfvertrouwen.

Zelfregulering

 • Zelfbeheersing: het vermogen om de controle te behouden in kritieke situaties.
 • Betrouwbaarheid: het belang van eerlijk en oprecht zijn.
 • Aanpassingsvermogen: flexibiliteit om verandering te accepteren.
 • Innovatie: het belang van het accepteren en promoten van nieuwe ideeën en benaderingen.

Motivatie

 • Prestatiegerichtheid om excellentie te bereiken.
 • Toewijding om deel uit te maken van de doelstellingen van de organisatie.
 • Initiatief en anticipatie.
 • Optimisme en doorzettingsvermogen.

Emotionele intelligentie als ‘brandstof’ in de opvoeding van kinderen

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een sleutel tot macht waarmee we bij kinderen hun vermogen kunnen ontwikkelen om positievere relaties op te bouwen met hun familie en leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze een evenwichtiger kijk op het leven ontwikkelen en daarnaast om op school een goed academisch potentieel te bereiken.

Het kunnen beheren en begrijpen van de eigen emotionele wereld betekent immers dat je over een uitzonderlijk kanaal beschikt voor leren, aandacht, geheugen, om frustratie onder controle te houden…

Het vermogen om je gevoelens te uiten is een fundamentele sociale vaardigheid

-Daniel Goleman-

Aan de andere kant is er iets interessants waar de beroemde 19e-eeuwse arts William Osler voor waarschuwde dat kinderen van hun emoties hun eerste taal maken. Dit is de manier waarop ze de wereld begrijpen, en ook hoe ze communiceren, eisen, uiten, interacteren en ontdekken, en net zoals ze hun bewustzijn beginnen te ontwikkelen.

Wij moeten daarom hun gidsen zijn, hun bemiddelaars. De vertalers van die emotionele labyrinten die hen onmiddellijk in de hoek van hulpeloosheid of in het hokje van frustratie drijven die hen soms naar volwassenheid sleurt.

Het beheren van je emoties

Vanuit emotionele intelligentie reiken ze ons deze fundamentele en structurerende sleutels aan die deel moeten uitmaken van dat dagelijkse substraat waar het kind zich in zijn dagelijks leven in beweegt. Het zijn zaden van macht en welzijn die we in hun geest en hart moeten zaaien:

 • Identificatie van de eigen emoties. Kinderen moeten al vroeg leren elk van hun emoties te herkennen en te onderscheiden, ze te benoemen en te benoemen.
 • Beheer van emotionele toestand. Naarmate een kind groeit en volwassen wordt , moet hij of zij voldoende vaardigheden verwerven als het gaat om het beheersen en beheersen van zijn of haar emoties.
 • Zelf motivatie. Een andere sensationele strategie is om jouw emoties naar een specifiek doel te kunnen kanaliseren, in een dagelijkse motivatie die je ertoe brengt jouw doelstellingen, jouw verlangens, te bereiken.
 • Empathie. Het belang van het herkennen van de gevoelens van anderen en het afstemmen op hun verbale en non-verbale signalen is de sleutel tot emotionele intelligentie.

Ten slotte is een essentiële strategie in de opvoeding van onze kinderen het bevorderen van een goed beheer van interpersoonlijke interactie bij hen, waarbij assertiviteit en sociale vaardigheden om conflicten te onderhandelen en op te lossen hen ongetwijfeld voldoende kracht zullen bieden in hun dagelijks leven.

Concluderend: zoals we hebben gezien, verbindt, voedt en revitaliseert het veld van emotionele intelligentie elk gebied van ons leven. Laten we er dus onze brandstof van maken. De wind die de zeilen van ons leven aandrijft in deze complexe en veranderende zeeën.

Bibliografische referenties

-Daniel Goleman (2010) “De praktijk van emotionele intelligentie.” Barcelona: Kairos

-Daniel Goleman (2002) “De nieuwe leiders: de kunst van leiderschap transformeren.” New York: Warner Boeken


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.