7 Tekenen dat je een zelfdestructief persoon bent

7 Tekenen dat je een zelfdestructief persoon bent

Laatste update: 05 januari, 2019

In theorie zoeken we allemaal naar geluk en handelen we in de voetsporen hiervan. In de praktijk volgen veel mensen dit pad echter niet. Integendeel zelfs. Zonder te weten waarom, doen ze dingen die hen zelf schaden. We hebben het over een zelfdestructief persoon.

We denken dat een zelfdestructief persoon niet handelt zoals ze doen omdat ze dat willen. Wat meestal gebeurt, is dat ze zich slecht voelen, maar ze niet precies weten waarom. Dus ontwikkelen ze gedrag dat hen zelf pijn doet.

We hebben allemaal deze kant ergens binnen ons. Sommigen maken hiervan echter hun kernpersoonlijkheid. Wat er gebeurt bij een zelfdestructief persoon is dat ze zichzelf vaak afwijzen vanwege schuldgevoelens die verband houden met echte of ingebeelde dingen. Hieronder beschouwen we de zeven meest opvallende kenmerken van een zelfdestructief persoon.

In de geschiedenis van de mens ontmoet elke daad van vernietiging vroeg of laat een reactie van een scheppingsdaad.

-Eduardo Galeano-

1. Reageren met droefheid of irritatie wanneer iets belangrijks wordt bereikt

Hoewel het vreemd lijkt, voelt een zelfdestructief persoon een onpeilbare leegte wanneer hij een belangrijk doel behaald. Nadat destructieve personen intens hebben gevochten voor het doel, kunnen ze uiteindelijk geen voldoening ervaren als ze het eindelijk bereiken.

Wat ze voelen wanneer ze worden geconfronteerd met deze triomfen is een zekere droefheid en soms woede. Ze proberen bijna altijd hun prestaties te kleineren. Ze zeggen dat het absurd is om je gelukkig te voelen oer zoiets raars. Dit is een duidelijk teken dat iemand zelfdestructief is.

Een zelfdestructief persoon

2. Anderen uitdagen en zich dan schuldig voelen

Zelfdestructieve personen zijn meestal behoorlijk strijdlustig. Ze weten niet waarom. Noch kunnen ze de neiging om controverses te genereren vermijden. In extreme gevallen zeggen ze als anderen ‘ja’ zeggen ‘nee’. Als anderen ‘wit’ zeggen, zeggen ze ‘zwart’.

In ruzies met anderen is het niet ongebruikelijk dat ze verbaal agressief worden of onwelvoeglijke taal gebruiken. Als de storm voorbij is, voelen ze zich verschrikkelijk schuldig omdat ze het geschil hebben aangewakkerd. Ze voelen zich ook schuldig voor wat ze hebben gezegd en hoe ze het hebben gezegd.

3. Niet erkennen dat je je goed voelt, zelfs als het waar is

Voor iemand die zelfdestructief is, is niets ooit genoeg. Hun grootste probleem is tevredenheid voelen, vooral met iets dat ze voor zichzelf hebben gemaakt. Ze richten zich op het donkere stipje op het witte vel.

Als ze zich goed voelen of als je ziet dat ze dat doen, voelen ze zich geïrriteerd. Ze zullen zeggen dat je ongelijk hebt. Ze kunnen zelfs gealarmeerd zijn. Ze zullen in zichzelf zoeken naar redenen om te stoppen met zich goed te voelen en om hun subjectieve positie van ongemak te bevestigen.

Niet goed willen voelen

4. Niet nakomen van beloften die essentieel zijn voor het bereiken van de eigen doelstellingen

Een zelfdestructief persoon boycot zichzelf. Zelfdestructieve personen doen dit op een manier dat het lijkt dat dit op een onbewuste manier gebeurt. Dus ze vergeten belangrijke vergaderingen of blijven in bed liggen of verwarren de tijd dat ze een belangrijke afspraak hebben.

Het is alsof het voor hen absoluut noodzakelijk is om te ontsnappen aan welke vorm van welzijn dan ook waartoe ze toegang hebben. Wanneer ze grote kansen verliezen, vanwege deze schijnbare vergeetachtigheid of afleiding, vinden ze een nieuwe reden om zichzelf te verafschuwen.

5. Een neiging om zichzelf op te offeren voor anderen

Het is niet alleen goed, maar het kan ook erg constructief zijn om dingen voor anderen te doen. In het geval van een zelfdestructief persoon krijgt dit type altruïstische handeling echter een andere betekenis. Het lijkt erop dat ze zichzelf regelmatig over het hoofd zien om het leven van anderen te verbeteren.

Met relatief gemak verzaken ze hun welzijn om het een ander te bieden. Ze zijn in staat om zichzelf niks te gunnen om iemand anders te helpen, of om iemand te flatteren met een duur gebaar. 

Diep vanbinnen voelen ze zich schuldig over iets, over het algemeen iets wat ze zich hebben ingebeeld, en deze buitensporige vrijgevigheid is een vorm van boetedoening en verlossing.

6. Het niet voor zichzelf opkomen is een eigenschap van een zelfdestructief persoon

Een zelfdestructief persoon weet niet hoe hij zichzelf moet verdedigen. In feite hebben zelfdestructieve personen niet het gevoel dat ze het recht hebben om hun belangen te beschermen. Ze hebben zo’n lage waardering van zichzelf dat ze vinden dat het niet de moeite waard is middelen te verspillen om pijn te voorkomen.

Op de een of andere manier is dit type persoon van mening dat anderen het recht hebben om hen te misbruiken. Veel van deze zelfdestructieve gedragingen beginnen juist op een vroege leeftijd met een vorm van misbruik. Dus, ze gaan ervan uit dat het ‘normaal’ is.

7. Het dwarsbomen van functionerende relaties

Voor een zelfdestructieve persoon is het moeilijk om effectieve banden te leggen met anderen. Diep van binnen zijn ze ervan overtuigd dat ze liefde of aandacht niet waard zijn. Soms zelfs niet eens vriendschap. Ze voelen zich zo omdat ze zichzelf niet goed waarderen.

Problemen binnen relaties

Als ze bij uitzondering een goede relatie met iemand opbouwen, zullen ze zich raar voelen. Binnenin is een onmerkbare stem die zegt “er gaat iets fout.” En dus wenden ze zich tot korte relaties, obsessies, en zelfs misbruikers, die hun goede relaties beschadigen.

Een zelfdestructief persoon lijdt veel en laat anderen lijden. Soms is het probleem zo onhandelbaar dat ze in feite in eenzaamheid leven. Hun groeipotentie is altijd beperkt. Vanwege dit alles vraagt ​​de situatie om hulp van een professionele psychotherapeut. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.