Een speels persoon zijn heeft voordelen

Een speels persoon zijn heeft voordelen
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Eva Maria Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Het traditionele beeld van een verantwoordelijke volwassene is een ernstige, hardwerkende, gefocuste persoon die de dingen op een doeltreffende manier doet en weerstand biedt aan lichtzinnigheid. Maar een speels persoon zijn neemt niets van deze kwaliteiten weg.

Want eigenlijk heeft speelsheid vele voordelen te bieden in ons persoonlijk en beroepsleven. Waarom zouden de grote bedrijven zoveel waarde hechten aan Google?

Er kunnen misschien nog steeds enkele milieu’s bestaan waar men vindt dat speelse, grappende, ondeugende, plagende en informele mensen zich ongepast gedragen. Maar speelse persoonlijkheden hebben de vaardigheden om in alle gebieden van het leven met moeilijke situaties om te gaan. Ze lopen soms wel het risico dat anderen hen niet serieus nemen, wanneer ze dit proberen.

Wist je dat speelsheid één van de aantrekkelijkste karaktertrekken is?

Een speels persoon

De voordelen van een speels persoon zijn

Het onderzoek naar speelsheid heeft zich gedurende lange tijd op kinderen gericht. Maar in de laatste paar jaren hebben psychologen en onderzoekers een nieuw onderzoeksveld geopend waarin ze proberen het belang en de invloed van speelsheid op het volwassen leven vast te stellen.

Maar in vergelijking met het onderzoek naar speelsheid bij kinderen, is er nog steeds niet veel onderzoek uitgevoerd naar de speelsheid bij volwassenen. Bovendien hebben alle studies omtrent de speelsheid bij volwassenen de modellen gebruikt die ze bij kinderen toepassen. Die slagen er niet in om de vele karaktereigenschappen die horen bij volwassenen te vangen.

Recente studies hebben speelsheid bij volwassenen verbonden met vaardigheden om goed waar te nemen, het vermogen om dingen vanuit een nieuw perspectief te zien en de bekwaamheid om vervelende activiteiten interessanter te maken. Een speelse persoon kan situaties opnieuw interpreteren en ze op die manier boeiender of minder stresserend maken.

 Share

 

Een team van psychologen van de Martin Luther-universiteit van Halle-Wittenberg in Duitsland heeft speelsheid bij volwassenen onderzocht. Ze stelden vast dat de kenmerken van een speels persoon elk van de Grote Vijf-karaktertrekken kunnen overlappen: extravert, aangenaam, gewetensvol, open en emotioneel stabiel zijn.

Een speels persoon

Volgens deze studie is speelsheid een onafhankelijk kenmerk van de persoonlijkheid dat bepaalde dingen gemeenschappelijk heeft met deze vijf algemene kenmerken. Maar speelsheid vervangt geen enkele van deze karaktertrekken. De studie heeft ook aangetoond dat een speels persoon op die manier door anderen gezien wordt. Ze handelen in vele dagelijkse situaties op een speelse manier.

Psychologen verklaren waarom een speels persoon gemakkelijk zijn kijk op de dingen kan veranderen wanneer hij naar oplossingen zoekt voor ingewikkelde problemen. Dat komt omdat een speels persoon originele visies heeft. Dit staat hem toe om tot ongebruikelijke en vernieuwende oplossingen te komen.

 Share

Speelsheid is aantrekkelijk

Een speels persoon geniet van grappen, woordspelletjes, improvisatie en uitdagingen. Speelse mensen nemen ook deel aan meer afwisselende situaties dan de meeste mensen. Ze zijn ook goed in het creëren van een omgeving waarvan anderen zullen genieten.

Al deze dingen maken hen aantrekkelijk. Dit zijn ook kenmerken die ze bij andere mensen zoeken. Volgens de onderzoekers in deze studie lijkt speelsheid een ietwat andere boodschap te zenden aan mannen en vrouwen.

Aan vrouwen stuurt speelsheid de boodschap dat de man niet agressief is. Aan mannen toont het dat de vrouw veel energie heeft. De studie stelt ook dat vrouwen meer geïnteresseerd zijn in mannen die gevoel voor humor hebben. Anderzijds gaan mannen op zoek naar vrouwen die een meer opwindende persoonlijkheid hebben.

Een speels persoon

Om die reden geloven onderzoekers dat speelsheid een belangrijk factor is in de zoektocht naar een partner. We moeten uiteraard altijd voorzichtig zijn wanneer we gegevens interpreteren. Maar een speels persoon wordt beschouwd als een aantrekkelijkere mogelijke partner. Die speelsheid zal nog groeien terwijl de relatie groeit.

Een goede dosis speelsheid kan de tevredenheid in de relatie vergroten. Het is dus met andere woorden een nuttige karaktertrek. Want het is een bron van wederzijds welzijn, die de opwinding in stand houdt en het vertrouwen versterkt. Dit zorgt ervoor dat de intieme momenten zelfs nog bevredigender worden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.