Een kind adopteren: houd rekening met deze punten

Een kind adopteren: houd rekening met deze punten
María Prieto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Prieto.

Laatste update: 27 december, 2022

Een kind adopteren is iets fantastisch voor mensen die op de biologische manier geen kinderen kunnen krijgen. Het is een andere manier om moeder of vader te worden. Toch is het adopteren van een kind een grote beslissing. Het adoptieproces omvat een reeks hindernissen die de moeite waard zijn om te vermelden en te ontleden.

Adoptieouders spelen niet alleen de rol van verzorgers. Er is zoveel meer dat hierbij komt kijken. Een kind adopteren betekent dat je van hen houdt net alsof ze jouw biologische kinderen waren. Het belangrijkste doel is een liefdevol en zorgend gezin vormen.

Dit is een heel complex proces om door te maken. Het is dus ook heel normaal dat toekomstige adoptieouders veel vragen hebben en angst voelen. In zich ervaren ze zovele vragen en gemengde gevoelens. Ze denken dan dingen als “Zal ik een goede vader of moeder zijn?”, “Zal ik er kunnen voor zorgen dat ze van mij houden?” of “Zullen we een echt gezin zijn?”

Eén van de grootste angsten die adoptieouders ervaren, is dat hun kind zich niet geliefd zal voelen. Het grappige aspect hiervan is dat het kind waarschijnlijk dezelfde gedachten en angsten heeft ten aanzien van zijn toekomstige ouders.

Een kind adopteren is een grote verantwoordelijkheid. Het kind moet zich immers geliefd en beschermd voelen. Geadopteerde kinderen hebben geen onbevreesde ouders nodig. Ze hebben gewoon ouders nodig die weten hoe ze op een assertieve manier met angst moeten omgaan.

Een kind adopteren het begin van een nieuw leven

4 dingen om te overwegen vóór je een kind adopteert

Volgens het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind is adoptie geen middel om vruchtbaarheidsproblemen op te lossen. Het is een maatregel om in de steek gelaten kinderen te beschermen.

Een kind adopteren is niet iets waar je niet te licht over moet denken

De eerste vraag die toekomstige adoptieouders zich moeten stellen, is eenvoudig en tegelijkertijd diepgaand. Waarom wil je een kind adopteren?

Nadat ze deze vraag beantwoord hebben en de beslissing genomen hebben om te adopteren, begint een moeilijk proces. Adoptieorganisaties evalueren de mensen. Ze willen zien of zij de ideale kandidaten zijn voor een specifiek kind.

Hun leven wordt dan grondig ontleed. Het enige doel is het beste gezin voor het kind vinden. Dit maakt de toekomstige adoptieouders heel zenuwachtig. Het is echter iets dat gewoon moet gebeuren.

Mensen moeten ook onthouden dat een adoptie een lang proces is. In vele gevallen is het ook heel moeilijk. De deskundigen die verantwoordelijk zijn voor dit proces, moeten namelijk heel diep graven in de verschillende onderwerpen. Daartoe behoren het werk, de vriendschappen en de algemene levensstijl van de toekomstige adoptieouders.

De aanvragers denken vaak dat al die vragen en interviews buitensporig zijn. Het is echter belangrijk dat ze gewoon geduldig zijn. Ze mogen het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen: de adoptie van een kind. Anderzijds moeten de interviewers die deze opdracht uitvoeren, ook gevoelig en empathisch zijn.

Je voorbereiden op de interviews

Sommige aanvragers willen zo snel een kind adopteren dat het hele adoptieproces hen eindeloos lijkt. De toekomstige adoptieouders moeten aan bepaalde criteria beantwoorden. Die kunnen hen subjectief en oneerlijk lijken. Eigenlijk worden ze echter bepaald door wetten die via internationale verdragen tot stand gebracht zijn en heel logisch zijn.

De interviewers vragen de aanvragers wat de motivaties zijn die hen ertoe geleid hebben om een kind te adopteren. Bovendien gaan ze ook dieper in op hun relatie, persoonlijkheden, hun lichamelijke conditie en hun vermogen om een adoptieve relatie te bewerkstelligen en te ontwikkelen.

Een kind adopteren is geen liefdadigheid

We moeten wel onmiddellijk duidelijk zijn: adoptie is geen liefdadigheidswerk. Zowel de ouders als het kind hebben leed ervaren. Ze zullen allemaal beginnen helen wanneer ze een gezin vormen. Adoptie heeft alles te maken met samen een betere toekomst uitbouwen. Het is geen gunst maar een wederkerige illusie.

De wens van de ouders wordt vervuld wanneer ze het kind naar huis mogen meenemen. Dit is echter niet het einde. Er is namelijk nog veel werk te doen. Het is dus belangrijk om dit te onthouden.

Sommige mensen denken dat ze daarna klaar zijn. Adoptieouders moeten er altijd voor zijn om met de vragen van andere mensen op een assertieve en positieve manier om te gaan.

Een kind adopteren is geen liefdadigheid

Anderzijds is het ook belangrijk op te merken dat wat adoptie betreft de kinderen het belangrijkst zijn. De ouders zijn zonder twijfel ook van belang. De kinderen zijn echter de personen die geen bescherming hebben en die minder hulpmiddelen hebben.

Een nieuw leven tegemoet

Het is moeilijk te voorspellen hoe het geadopteerde kind zich aan zijn nieuw gezin en nieuwe thuis zal aanpassen. Het aanpassingsproces is zelfs nog ingewikkelder wanneer het over kinderen uit andere landen gaat. Hun vroeger verhaal, hun ervaringen en hun manier van leven kunnen hun aanpassing aan de nieuwe omgeving beïnvloeden.

In tegenstelling tot de populaire overtuiging lijken geadopteerde kinderen zich echter heel gemakkelijk aan te passen aan hun nieuwe omgeving (op persoonlijk, sociaal, familiaal en onderwijsvlak).

Eigenlijk is het soms moeilijk de geadopteerde kinderen te onderscheiden van de niet-geadopteerde kinderen. Dat komt omdat ze zich op een heel gemakkelijke en positieve manier aan hun nieuwe leven aanpassen.

We kunnen nieuwe adoptieouders deze goede raad geven. Word vrienden met andere adoptieouders. Als het moeilijk wordt, laat hen dan hun verhaal, ervaringen en gevoelens met jou delen.

Het is ook belangrijk dat je geen vooringenomen ideeën hebt over de aanpassingsperiode van het gezin na de komst van het kind. Het is een fase waarin het kind en de ouders beginnen met een hechtingsband op te bouwen die gebaseerd is op liefde, respect en wederzijds vertrouwen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.