Educatie is het fundament van een goed leven

Educatie is het fundament van een goed leven

Laatste update: 21 april, 2017

Wil je graag een gezond en gelukkig kind opvoeden, een kind dat in staat is een goed leven voor zichzelf op te bouwen? Om ervoor te zorgen dat een kind in staat is om te analyseren, leren en na te denken, heeft hij een goede educatie nodig.

Wanneer ik het heb over educatie, heb ik het echter niet alleen over de noodzaak om je kind naar school te sturen zodat hij wiskunde, talen, natuurkunde en scheikunde kan leren. Educatie omvat veel meer dan alleen dat. Wanneer we het hebben over educatie, verwijzen we hiermee naar waarden, leringen en vaardigheden in hun geheel, die elk kind na verloop van tijd moet opdoen. We verwijzen met educatie ook naar het overbrengen van kennis en socialisatie; in de maatschappij als geheel, beginnend bij het gezin.

Educatie op het thuisfront

Het fundament van een goed leven is de juiste educatie. Het is voor een kind zeer lastig om in de toekomst gelukkig te worden als hij zich heeft moeten ontwikkelen in een ongezonde omgeving.

De familie is de hoeksteen voor het creëren van gezondere kinderen, beter opgeleide kinderen, kinderen die tevredener zijn en kinderen die beter in staat zijn gelukkig te zijn in de toekomst. Het gezin is de hoeksteen waar de educatieve en sociale fundamenten van een kind op rusten, de toekomstige volwassenen van morgen. En als dit belangrijke punt ontbreekt, valt het hele proces in duigen.

We mogen niet vergeten dat educatie niet beperkt blijft tot het leren van academische vakken. Educatie houdt eerder in dat je leert hoe je je in verschillende sociale omstandigheden moet gedragen. Een kind moet over het vermogen beschikken om kritisch na te denken. Hij moet weten hoe hij moet redeneren, hoe hij tot zijn eigen persoonlijke conclusies kan komen en waarde oordelen kan maken zonder hierbij blindelings anderen na te doen.

Gezin in het Veld

Het academische fundament van educatie

Educatie valt daarentegen ook niet alleen onder de verantwoordelijkheid van het gezin. Ook scholen spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Academische educatie zou niet uitsluitend gericht moeten zijn op verschillende vakken, zoals wiskunde en talen. Het zou daarnaast ook moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een kindEen leraar moet in staat zijn waarden, motivatie en een drang naar kennis op zijn leerlingen over te brengen. Educatie zou nooit een eentonig proces moeten zijn, hoewel dit wel vaak het geval is.

“Een leraar die een poging doet om iets over te brengen zonder de leerling te inspireren met een drang om te leren, slaat op koud ijzer.”

-Horace Mann-

Educatie maakt een deel uit van elk aspect van het leven

Educatie is altijd aanwezig. Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we overlijden, doen we voortdurend kennis en waarden op. Het is onze taak om altijd open te staan voor nieuwe dingen en het leerproces in stand te houden, zodat we gelukkiger en tevredener kunnen zijn in het leven.

“Zie leren nooit als een plicht, maar als de benijdenswaardige kans om de bevrijdende invloed van schoonheid in het rijk van de geest van jouw eigen persoonlijke vreugde te leren kennen.”

-Albert Einstein-

Sommige mensen denken dat het makkelijker is om gelukkig te zijn als je minder weet; dit is echter een enorme misvatting. Een persoon die niet in staat is om zijn eigen waarde-oordelen te maken, zal nooit de kans hebben om zijn persoonlijke vaardigheden volledig te ontwikkelen.

Kennis zal je bevrijden

Schilderend Kind

Kennis is een krachtig hulpmiddel dat je zal bevrijden. Kennis zal je in staat stellen om veel makkelijker te socialiseren in allerlei situaties. Het zal je helpen om je waarden te ontwikkelen en het zal je de kans geven meer tevreden te zijn.

Neem er dus geen genoegen mee dat je kinderen allerlei academische kennis opdoen en daarbij de ware lessen van het leven aan de kant worden geschoven. Vergeet de waarden en het vermogen om voor zichzelf te denken niet. Dit zal kinderen namelijk helpen hun eigen ware dromen te ontdekken.

Educatie en kennis stellen je in staat jezelf veel beter te leren kennen. Ze geven je de kans om te achterhalen wat je ware doelen in het leven zijn en ze zullen je de hulpmiddelen aanreiken die je nodig hebt om deze doelen werkelijkheid te maken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.