Drie spirituele leiders met een grote invloed

Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 26 april, 2018

We leven in enigszins barre tijden waarin de grote spirituele leiders verdwenen lijken te zijn. Want er zijn tijden geweest waarin verlichte mensen een referentiepunt waren voor anderen. Bij hen vonden ze het licht om hen op hun weg te leiden. Hun aanwezigheid en hun woorden hadden ook een grote betekenis. Mensen luisterden naar hen en bewonderden hen.

Wie zijn de spirituele leiders van vandaag?

In plaats van spirituele leiders hebben we tegenwoordig populaire figuren uit de wereld van het amusement.  Vele mensen zoeken naar inspiratie bij modellen, voetballers, TV-figuren of op sociale netwerken. Deze invloedrijke mensen bepalen de richtlijnen en de trends. Er zijn vele mensen die hen volgen. De inhoud van wat ze zeggen doet er niet zoveel toe. Dit komt op de tweede plaats. Want wat belangrijk is, dat is het etaleren.

“Als een probleem opgelost kan worden, als iets kan gedaan worden aan de situatie, dan hoef je je geen zorgen te maken. Als het niet te herstellen is, dan helpt het niet om je er zorgen over te maken. Er is geen voordeel in je zorgen maken.”

-Dalai Lama-

 Share

Desondanks zijn er nog steeds figuren die de macht hebben om het geweten van vele mensen te beïnvloeden. Bijna al deze figuren hebben een religieuze achtergrond. Het is bovendien niet alleen hun positie of hun gezag dat hen tot spirituele leiders maakt. Ze bieden ook een heldere blik op de hedendaagse wereld. Ze worden bewonderd en gerespecteerd, zelfs door diegenen die hun geloofsovertuigingen niet delen. We stellen je hier drie spirituele leiders voor.

1. De Dalai Lama

De Dalai Lama werd een symbool van het vreedzame verzet van de Tibetanen. Voor zijn mensen is deze man de veertiende reïncarnatie van de Dalai Lama en dus de spirituele leider van zijn gemeenschap. Hij heeft bijna zijn hele leven in ballingschap geleefd, vanaf 1950 toen China voor het eerst Tibet bezette.

Spirituele leiders

Als vluchteling stelde hij een beleid voor dat hij “de tussenweg” noemde. De centrale boodschap van dit beleid is geweldloosheid en verzoening. Hierin eist hij bovendien onafhankelijkheid voor het volk. Hij is ook bereid om alles te doen wat nodig is om het te bereiken maar altijd door middel van dialoog.

In 1989 won hij de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn grootste prestatie is de onafhankelijkheid van Tibet actueel en geldig te houden. In zijn dialoog en communicatie is hij altijd consequent en samenhangend geweest, zelfs op de moeilijkste conflictmomenten.

2. Paus Franciscus

Mario Bergolio is de Opperste Paus van de Katholieke Kerk. Maar in tegenstelling tot vele van zijn voorgangers heeft hij onmiddellijk vanaf de eerste dag van zijn “bewind” een kritische houding ten aanzien van zijn eigen kerk gehandhaafd. Eigenlijk heeft hij de naam “Franciscus” gekozen om Sint Franciscus te eren. Door deze keuze te maken eert hij ook armoede.

Spirituele leiders, paus Franciscus

Franciscus heeft verschillende van zijn voorrechten als paus afgewezen. Hij leeft in het Vaticaan, in hetzelfde verblijf als andere religieuzen. Hij heeft ook voortdurend geweigerd om symbolen van rijkdom te gebruiken of te profiteren van speciale privileges.

Het interessantste aspect in zijn manier van denken is de grote openingen die het creëert. Maar zijn benaderingen van atheïsme, vrouwen, scheiding en homoseksualiteit hebben hem ook in de meest conservatieve hoeken tot een doelwit van kritiek gemaakt. Hij is één van de belangrijkste spirituele leiders ter wereld geworden.

3. Deepak Chopra

Deepak Chopra is een hindoestaanse arts en schrijver. Hij heeft in de laatste tientallen jaren verschillende van de meest gelezen boeken ter wereld geschreven. Zijn centrale thema is de kracht van de geest om medische genezing te bewerkstelligen. Zijn denken heeft bovendien een aanzienlijke religieuze invloed. Maar zelf zegt hij dat ook de kwantumfysica uitermate belangrijk voor hem is.

Spirituele leiders, Deepak Chopra

Zijn uitgangspunten zijn gebaseerd op de Ayurvedische geneeskunde. Door deze leer te gebruiken is hij erin geslaagd nieuwe modellen in de medische wetenschappen voor te stellen. Miljoenen mensen ter wereld volgen zijn ideeën. Hij heeft ook al heel wat controverse veroorzaakt. Dit komt door het schijnbare gebrek aan wetenschappelijke basis voor zijn argumenten.

Chopra is één van de invloedrijkste spirituele leiders geworden. Want wat hij voorstelt, roept op tot een verandering in het leven. Zijn ideeën over meditatie en de verbinding tussen energie en het universum vinden op een diepgaande manier weerklank bij zijn volgers. Ook de liefde krijgt een fundamentele plaats in zijn denken.

De wereld heeft meer spirituele leiders nodig en minder “beïnvloeders”. De eerste groep is de vrucht van wijsheid, helderheid en vriendelijkheid. De laatste is een marktproduct. Want hun voornaamste doel is winst maken. We leven in verwarrende tijden. De grote voorbeelden zijn gevallen. Iedereen lijkt overgelaten  aan zichzelf. Dat is ook de reden dat figuren als deze op een geweldige manier bijdragen aan de spirituele zoektocht waarbij we allemaal in zekere mate betrokken zijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.