6 dingen die je volgens het hindoeïsme beter geheim kunt houden

6 dingen die je volgens het hindoeïsme beter geheim kunt houden
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 02 december, 2021

Het hindoeïsme biedt ons een manier van leven en een verantwoordelijkheidsgevoel waarbij stilte soms onze beste metgezel is. Er zijn dingen die je beter geheim kunt houden, zoals aspecten van onze ambities, onze wezenlijkheid en prestaties, die horen bij onze privacy. Dit is de ruimte die begrensd wordt door onze wijze en persoonlijke terughoudendheid.

Iets wat vaak wordt gezegd over de filosofie van het hindoeïsme, is dat het een rechtstreekse uitnodiging is tot het heroverwegen van ons bestaan, om erover na te denken door een ander, veel breder en tegelijkertijd verantwoordelijker prisma. Het uiteindelijke streven van deze geloofsovertuiging, met name te vinden in India en Nepal, is de mens naar het pad van de bevrijding te leiden. Daar waar onze gedachten, emoties, handelingen en woorden ons leiden naar sereniteit, naar een staat van bewustzijn waar alles in evenwicht is.

Dus, bij alle stromingen met een spirituele kern, is het meer dan gebruikelijk dat we een reeks aanbevelingen vinden om uit te voeren, om dat innerlijke evenwicht van welzijn en kalmte te bereiken. Het hindoeïsme vertegenwoordigt de essentie van verschillende doctrines waar wordt verwezen naar wat we niet moeten doen en wat we het beste kunnen vermijden of beperken.

We moeten niet vergeten dat binnen dit filosofische raamwerk elke handeling zijn effect of gevolg heeft. De goede hindoe, bijvoorbeeld, is degene die weet wat zijn plicht is, wat zijn verantwoordelijkheid is. Die ‘dharma‘ waar alle materiële vooruitgang zijn spirituele transcendentie heeft, en de band die werkelijk geluk zal vormen in dit leven en de hier opvolgende reïncarnatie. Daarom is het interessant om te weten wat het beste geheim gehouden kan worden, door het begunstigen van dat verantwoordelijkheidsgevoel tegenover onszelf en tegenover anderen.

Religieus standbeeld

1. Strooi niet met geruchten, roddels of negatieve opmerkingen over anderen

Als iemand naar ons toe komt met een gerucht, met een minachtende opmerking over iemand anders of met kwetsende kritiek op het gedrag van anderen, is het het beste om dit met stilzwijgen te versluieren. Laten we een muur zijn die negativiteit en belediging zonder betekenis in zich opneemt. Het is altijd goed om ons het drievoudige filter van Socrates te herinneren, dat wil zeggen, als de informatie die ons bereikt niet goed, noch nuttig of waar is, is het gepast om er geen waarde aan toe te kennen en het voor altijd te verzwijgen.

“Voordat je iemand beoordeelt, loop dan eerst drie manen op zijn schoenen”.

-Hindoeïstisch spreekwoord-

2. Dingen om volgens het hindoeïsme geheim te houden: je plannen

Als je een droom, een verheven streven of een persoonlijk plan hebt, wees dan voorzichtig. Vertel het niet aan anderen voordat de tijd rijp is, ga voorzichtig te werk, wees behoedzaam, je kunt je beter niet haasten. Laat die plannen rijp worden totdat ze bijna werkelijkheid zijn geworden.

Soms, wanneer we het hebben over een wens of een voornemen, zijn er mensen die, verre van onze illusie te delen, sceptisch zijn en erger nog, ons bekritiseren. Wees behoedzaam en aarzel niet om die persoonlijke doelstellingen die je zou willen bereiken, geheim te houden.

3. Je emotionele prestaties, de momenten waarop je je eigen held bent geweest

Alleen jij kent de gevechten die je hebt gewonnen en je persoonlijke grenzen die je hebt verlegd om jezelf te bewijzen dat je het kon, dat je triomfen verdiende. Soms wordt de mens gedwongen om stenen op zijn pad uit te zoeken die hij alleen zelf begrijpt (een teleurstelling, een leugen, een achterlaten van iets, een frustratie). Ze zijn gemaakt van een delicate hardheid die ons gevormd heeft, die een stempel op ons heeft gedrukt, maar die tegelijkertijd het beste in ons naar boven heeft gehaald.

Deze overwinningen, de meest intieme, kunnen vaak het beste privé blijven. Want als je ze hardop uitspreekt, verliezen ze transcendentie, worden ze niet begrepen of worden ze op een verkeerde manier geïnterpreteerd, alsof onze woorden een arrogant tintje zouden hebben gehad.

Vrouw in een wervelwind

4. De intimiteiten van je familie

Als er aspecten zijn die we ongetwijfeld geheim moeten houden, dan zijn het wel de dingen die binnenshuis gebeuren, binnen de familie, binnen een relatie. Dat bijzondere en intieme weefsel behoort alleen aan onszelf toe; het gaat om een bepaalde dynamiek, legaten, situaties en banden die niet in de rondte moeten worden gestrooid als de zaadjes van een paardenbloem in de wind.

Alleen als de situatie dat vereist of als het uiteindelijke doel is hulp te verkrijgen om de kwaliteit van bepaalde banden te verbeteren, kunnen we de stap zetten om zekere dingen met anderen te bespreken. We zullen hier echter voorzichtig mee moeten zijn en we zullen goed moeten kiezen met wie we deze intimiteiten zullen delen.

5. Je goede daden

Een ander aspect van ons leven dat beter is om geheim te houden, zijn onze goede daden, onze edele daden. Goedmoedigheid heeft geen toeschouwers nodig, voor goede daden is geen reclame nodig. Ze zijn niet minder werkelijk als er niemand is die ze opmerkt.

Werkelijke goedheid is datgene wat niet wordt gezien, het zijn zich opeenstapelende goede daden die dagelijks op een discrete manier uitgevoerd worden. De grote heldendaden zijn te vinden in de meest anonieme situaties.

6. Je tekortkomingen

Er zijn mensen die zijn gefixeerd op dat wat ze missen, ze zijn geobsedeerd door dat we ze niet hebben en ze zien niet hoe rijk ze echt zijn met de dingen die ze hebben en die werkelijk waardevol zijn.

Vermijd dit, want iets anders dat het beste geheim gehouden kan worden, is datgene wat je niet hebt. Als je geen moderne smartphone hebt, houd dit dan voor je, het kan namelijk zijn dat degene die je voor je hebt het zich niet kan veroorloven om er een te kopen. Als je geen partner hebt, als je niet over je droomhuis beschikt, als je dit jaar geen geld hebt om op vakantie te kunnen gaan, betreur dit dan niet, kondig dit niet aan alsof die tekortkomingen gelijk zijn aan absoluut ongeluk.

Soms betreuren we het dat we bepaalde dingen niet hebben, die echter helemaal niet essentieel zijn in het leven.

“Externe dingen zijn niet in staat om volledig geluk te schenken aan het hart van de mens”.

-Hindoeïstisch spreekwoord-

Blaadjes die van een boom waaien

Ten slotte, zoals we hebben kunnen zien, geeft het hindoeïsme ons wijsheid en adviezen over dingen waar we allemaal ook zelf wel eens op een bepaalde manier over nagedacht hebben. In werkelijkheid gaat het alleen om het toepassen van die verrijkende kunst die steeds schaarser wordt: behoedzaamheid, terughoudendheid en respect voor anderen.

Laten we daarom niet vergeten dat, zoals dit inspirerende religieuze raamwerk aangeeft, elke daad zijn consequenties heeft. Laten we dus iets meer nadenken en begrijpen dat stilzwijgen soms het beste is, dat bepaalde woorden, dromen en gedachten soms beter niet kunnen worden uitgesproken


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.