De zoete smaak van romantische liefde

De zoete smaak van romantische liefde

Laatste update: 23 oktober, 2019

Advocaten – met name degenen die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht – zweren bij het gezegde ‘de duivel zit in de details’, omdat soms een enkel woord de interpretatie, en dus de betekenis en implicaties, van een juridische tekst, volledig kan veranderen. Romantici, op hun beurt, kennen ook terdege het belang van de kleine finesses: ‘het Paradijs openbaart zich in de details‘, pleegden zij te zeggen.

Niemand weet precies wanneer de angst en allergie voor romantiek zich begon te verspreiden. Het lijkt wel alsof vandaag de dag bijna iedereen ineenkrimpt alleen al bij de gedachte om oubollig, afgezaagd, of (hopeloos) naïef, te worden genoemd. We beseffen onvoldoende dat het klassieke romantische ideaal helemaal niet per se zo stijl- of smakeloos hoeft te zijn, en dat voorbedrukte valentijnskaarten verre van diens hoogtepunt vertegenwoordigen. Zoals op alle vlakken van het leven geldt ook hier: het is een kwestie van de juiste balans vinden.

“Een man wiens dromen hem geen voeding en veerkracht meer verschaffen, verouderd vliegensvlug.”

-William Shakespeare-

Het cruciale verschil tussen clichématige en authentiek romantische expressie is kunstmatigheid. Karakterloos, is een opgesmukt, geforceerd gedicht vol grote woorden, in plaats van – in alle open-, eerlijk- en bescheidenheid –  simpelweg te vertellen hoe je je voelt. Banaal, is ieder gebaar van geveinsde genegenheid waar eigenlijk, of zelfs heimelijk, egocentrische aanbidding mee afgedwongen poogt te worden. Kortom: met voorbedachte, narcistisch ingegeven rade, beroering teweegbrengen, in plaats van je zogenaamde geliefde oprecht in het zonnetje te zetten. Zulk soort acties zijn, in het slechtste geval, vulgaire en opportunistische ijdeltuiterij, omdat ze – op slinkse, geraffineerde wijze, uit zijn op de meerdere ere en glorie van de persoon die op dat moment juist zijn, of haar, partner hoort te bedanken, en bewonderen. In die zin is het de omgekeerde wereld, en dus belachelijkheid ten top.

Romantiek geeft kleur aan het leven

Vanille-ijs is vanille-ijs, op welke locatie je het ook koopt, of besteld. Maar als je het serveert met een strooisel van fijngehakte pistachio’s, en er een delicaat gekrulde chocoladedressing over uitschenkt, loopt het water je opeens, en spontaan, in de mond. Puur qua culinair-zintuiglijke ervaring, zul je er bovendien extra van genieten. Je voelt je getroost, in de watten gelegd, verwend, gewaardeerd. Het eenvoudige ijsje wordt zo getransformeerd tot een sentimentele uiting, en symbool, van (jullie) liefde (voor elkaar).

Subtiele elementen die strikt genomen – vanuit functioneel oogpunt – allerminst noodzakelijk zijn, laten soms allerlei emoties-in-de-dop-en-in-de-knop tot bloei komen, in onze subjectieve beleving. Zij toveren een op het eerste gezicht doorsnee situatie, of tijdstip, om tot uniek moment. Een vereeuwigde herinnering die nog jarenlang diep in ons geheugen gegrift blijft staan, en die ons – steeds opnieuw – ontroerd, als we er later weer aan terugdenken.

Het domein bij uitstek waarbinnen de romantiek sinds oudsher hoogtij viert, en dat eveneens het meest geromantiseerd wordt, is het universele prototype van de intieme koppelrelaties. Wie zich ooit zelf aan de poëzie heeft gewaagd, deed dat waarschijnlijk vanuit een onweerstaanbare verliefdheidsroes. De amoureus gouden combinatie van bloemen, chocolaatjes en liefdesbrieven wordt dan ook nauw geassocieerd met de romantische liefde – als zuurstof voor licht ontvlambare hartstocht tussen twee gepassioneerd koekeloerende tortelduifjes.

Een romanticus is iemand die het leven kleur kan geven. Niet dat de liefde afhankelijk is van romantiek, maar ze verheft zich wel, via haar, en krijgt extra gloed en glans op de wangen, dankzij haar. Zij creëert onvergetelijke ervaringen, en maakt van een vergankelijk en ongrijpbaar ogenblik, een heuglijke gebeurtenis.

De angst om (te) romantisch te zijn

Een romantisch detail is – even samengevat – een ondubbelzinnige liefdesverklaring, waarmee expliciet ge- en vertoond wordt hoeveel de ander voor jou, of vice versa, betekent. Het geeft een normaliter gangbaar gebaar, woord of object, extra lading, en gewicht. Het is een teken van bijzondere belangstelling en betrokkenheid, en van bereidwilligheid om de betreffende persoon op te hemelen, en te vereren. Het komt vaak enigszins als een verrassing, en verleent een vrolijk stemmende voldoening en vervulling zowel aan de gever, als aan de ontvanger.

Een hoop mensen zijn in hun liefhebben echter zeer voorzichtig, of gereserveerd. Zij willen níet – wat toch enige verbazing mag wekken – dat de ander ontdekt, of beseft, hoeveel ze van hen houden, en wat ze allemaal voor hem of haar zouden doen. Zij benaderen de liefde vanuit een uiterst pragmatisch en integraal-systematisch perspectief, op dezelfde manier als een vakkundig automonteur te werk gaat. Geen tierlantijntjes, geen overdrijvingen, geen show. Zij kunnen niet beticht worden van trivialiteiten of lege, inhoudsloze hoffelijkheden. Zij maken zich niet schuldig aan dramatisch gepronk en gepraal, en hoeven niet theatraal aardig te doen, of hun affectie te ‘bewijzen’.

Zij hechten meer intrinsieke waarde aan het daadwerkelijk in de praktijk brengen van hun liefde: wederzijdse steun, begrip, geweldloze communicatie enz. Maar zij geloven niet dat liefde danst naar de pijpen van dweperig gecomponeerde vioolmuziek, of het beste gedijt in walmen van duurbetaalde parfum en verleidelijke gefluisterde, gerepeteerde volzinnen.

De dynamiek van menselijke interactie is vloei- en onvoorspelbaar, kent geen rigide formules. Toch blijft het buitengewoon bekoorlijk als iemand – speciaal voor ons – de moeite neemt om ons te verrassen, om ons te laten zien en weten dat we gewaardeerd worden. En zelf een gemeende glimlach op iemands gelaat tevoorschijn kunnen toveren – middels een klein, erkentelijk detail – is ook altijd een vreugdevol voorrecht. Romantiek is de melodie die van een verzameling (losse) woorden een swingende ballade maakt.

Acht dingen die je moet weten over ware liefde

Liefhebben houdt in dat je werkelijk begrijpt, erkent en aanneemt dat mensen net zoveel gebreken hebben als deugden, dat sommige gewoonten…  Lees meer .


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.