De voor- en nadelen van de jongste zoon zijn

De positie van de jongste zoon is niet altijd de meest comfortabele. Het hangt af van het soort gezin waar ze vandaan komen. In de meeste gevallen zijn ze de drager van de wensen van hun moeder.
De voor- en nadelen van de jongste zoon zijn

Laatste update: 30 juni, 2022

Er is een hele reeks stereotypen verbonden aan het zijn van de jongste zoon. Ze worden vaak gezien als verwend en verwend, met de neiging om eerst te handelen en later te denken. Er zijn ook andere mythen en legenden die hen in een ander licht afschilderen.

Maar het is belangrijk niet te generaliseren. De bepalende factor is het soort gezin waarin ze geboren worden. Als de gezinsstructuur liefdevol en gezond is, zal de kleine verzorgd worden en het voordeel genieten in een constructieve omgeving opgevoed te worden.

Hebben we het daarentegen over een disfunctioneel gezin, dan kan de jongste zoon aan de ontvangende kant komen te staan van allerlei vormen van misbruik. Ze zijn kwetsbaarder dan hun broers en zussen en ze groeien op in een omgeving die op een inadequate manier gestructureerd is. In feite kunnen ze niet alleen gebukt gaan onder neurotische ouders, maar ook onder verwarde broers en zussen.

Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van het verlangen van het Leven naar zichzelf.”

Khalil Gibran

Vader praat met zijn zoon
Jongere kinderen hebben de neiging toleranter te zijn.

De jongste zoon in de mythologie

De jongste zoon neemt al lang een beslissende plaats in in verschillende verhalen, mythen en legenden. In de Bijbel bijvoorbeeld waren de eerste broers in de geschiedenis Kaïn en Abel. De jongste was Abel en hij werd uiteindelijk het slachtoffer van zijn broer, die hem benijdde omdat hij Gods favoriet was.

De jongste zoon van Jakob (die het eerstgeboorterecht van zijn oudere broer Esau kocht voor een hoopje poen) was Jozef. Hij werd door zijn broers verkocht aan enkele kooplieden. Die namen het hun kwalijk dat hun vader hem boven hen verkoos.

Ondertussen belastte Gaia in de Grieks-Romeinse mythologie haar jongste zoon, Saturnus, met de ingewikkelde taak zijn vader, Uranus, te castreren. Dit deed hij, en onttroonde daarmee zijn vader. Toen, uit angst dat zijn eigen kinderen hem hetzelfde zouden aandoen, besloot hij hen te verslinden zodra ze geboren waren.

Jupiter, de jongste van zijn nakomelingen, werd echter van dit lot gered. Weer werd de mythe herhaald: Jupiter, of Zeus in de Griekse mythologie, redde zijn broers en voerde een oorlog tegen hun vader, Saturnus. Uiteindelijk versloeg hij hem en werd de koning van Olympus. Zoals we zien speelt in de mythologie de jongste de dubbele rol van slachtoffer en redder.

De jongste zoon in de psychoanalyse

Sigmund Freud hechtte veel belang aan de geboortevolgorde van kinderen. Hij meende dat die een grote invloed uitoefende op karaktervorming, identificatieprocessen, en de configuratie van neuroses. In feite merkte hij op dat vaak de oudste zoon degene is die de tradities van de vorige generatie in stand houdt, terwijl de jongste zoon de ontdekker is van nieuwe gebieden.

Vanuit dit perspectief is de oudste zoon degene die voorbestemd is zich het sterkst met zijn vader te identificeren. Het is een directe identificatie. De ouder verwacht dat juist dit kind hun verlengstuk zal zijn. Hun rol bestaat erin de narcistische wonden van hun vader te verzachten. Vaak zet dit hen op tegen hun broers en zussen. Ze willen ‘uniek’ zijn in deze hiërarchische structuur.

De jongste zoon daarentegen ervaart een complexer identificatieproces. Ze worden uiteindelijk vaak deel van de narcistische idealen van hun moeder.

Met andere woorden, ze worden haar ‘ideale product’. Meestal trekken ze tradities in twijfel en voelen zich niet verplicht iets in stand te houden. Bovendien heeft de fantasie om hun vader te verdringen de neiging in hen ingeprent te worden. Dit is hetzelfde idee als in de Grieks-Romeinse mythen gesuggereerd wordt.

Moeder met volwassen zoon
De jongste zoon kan onzekerder zijn door overbescherming van zijn ouders.

De jongste zoon in de psychologie

In de psychologie is er zelfs sprake van het ‘jongste kind syndroom’ als een realiteit die in veel gezinnen waargenomen wordt. Moeders hebben de neiging overbeschermend te zijn voor de allerkleinste. Daardoor kunnen ze afhankelijker en onzekerder worden.

Het komt ook vaak voor dat ze zich als een kwetsbaar kind blijven voelen en gedragen, zelfs tot in hun volwassen leven. Overbeschermend moederen leidt ertoe dat ze het gevoel hebben dat anderen schuld hebben aan de negatieve situaties die ze meemaken. Bovendien hebben ze moeite autonomie van hulpeloosheid te onderscheiden .

Anderzijds neigen ze meer onbevangen en tolerant te zijn dan hun broers en zussen. Hoewel ze het moeilijk hebben om zich te laten gelden, bezitten ze ook meer sociale vaardigheden om verschillen te overbruggen en empathisch te zijn.

Als ze meer op hun eigen oordeel kunnen vertrouwen en ophouden bang te zijn voor gebrek aan steun, zullen ze zonder twijfel prachtige volwassenen worden. Wellicht ook interessant voor jou

Waarom verbreken zoveel kinderen de band met hun ouders?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Waarom verbreken zoveel kinderen de band met hun ouders?

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen de band met hun ouders verbreken. Dit kot vaak door het onvermogen om conflicten te overwinnen.  • Aleksandrowicz, J. (2013). ” Saturno” de Goya. La transformación del mito. Scripta Classica, (10), 147-164.
  • Maldonado Carreño, C., & Carrillo Ávila, S. (2002). El vínculo de apego entre hermanos. Un estudio exploratorio con niños colombianos de estrato bajo. Suma psicol, 107-132.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.