De verschillende stadia in het omgaan met borstkanker

De verschillende stadia in het omgaan met borstkanker

Laatste update: 29 juni, 2018

In dit artikel willen we samen met jou de verschillende stadia bekijken die een vrouw doormaakt wanneer ze de diagnose borstkanker krijgt. Hoe moeilijk het ook lijkt, we willen dus een oefening in empathie uitproberen. Stel je voor dat de arts jou net deze diagnose gegeven heeft. Hoe voel je je? Wat denk je? Hoe reageert een vrouw op de impact van deze ziekte? Wat zijn de fases die ze mentaal doorloopt? We willen het hebben over hoe vrouwen omgaan met borstkanker.

Bij borstkanker is er sprake van een versnelde en ongecontroleerde toename van glandulaire epitheelcellen. Deze cellen hebben hun reproductief vermogen enorm verhoogd. Borstkankercellen kunnen zich door het bloed of de lymfevaten verspreiden. Ze bereiken dan andere delen van het lichaam en veroorzaken zo metastasen. Of dit proces al of niet begonnen is, toch is het heel belangrijk om het te bespreken wanneer men een prognose over de ziekte maakt.

Wat betreft de epidemiologie en de risicofactoren moeten we vermelden dat het meer voorkomt bij Spaanse vrouwen. Maar dankzij de vooruitgang in de geneeskunde is de overlevingskans op borstkanker de laatste jaren gestegen.

Hoe behandelt men borstkanker?

Aan de ene kant zal een oncoloog verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk proces in de behandeling van de ziekte. Dit houdt de volgende tussenkomsten in: een chirurgische ingreep om de tumor te verwijderen, radiotherapie, de toepassing van chemotherapie en de beslissing om te starten met hormonale therapie. Anderzijds moet de arts ook rekening houden met de eigen karaktertrekken van de patiënt. Hij moet bijvoorbeeld aandacht schenken aan de psychologische draagkracht van de persoon, wanneer de planning van de medische tussenkomst ter sprake komt.

Omgaan met borstkanker

Ook een psycholoog is essentieel in elk therapeutisch proces van de behandeling. Kent de patiënt de ziekte? Begrijpt en aanvaardt ze het? Het is belangrijk dat de psycholoog weet hoe de patiënten omgaan met borstkanker. Want het is noodzakelijk dat de psycholoog, vanaf het moment van de diagnose aanwezig is om steun te bieden en te helpen. Hij moet het mogelijk maken dat de patiënt emotioneel kan ventileren en op de juiste manier met de informatie omgaan. Bovendien is een psycholoog een sleutelfiguur in de toenemende afhankelijkheid van de patiënt aan de behandeling en in hoe ze met hun verwachtingen omgaan.

“Je kan een slachtoffer of een overlever van kanker zijn. Het is een manier van denken.”

-Dave Pelzer

De stadia die personen doormaken na de diagnose en hoe ze omgaan met borstkanker

Zoals ook Kubler-Ross stelt, zijn er verschillende stadia die een persoon doormaakt wanneer kanker vastgesteld is. Om die reden is het essentieel dat we rekening houden met het stadium waarin de kanker vastgesteld is. De steun, de hulp en de methode waarop het therapeutische proces uitgevoerd wordt, zullen dus afhankelijk van het stadium verschillen.

Eerst zal de patiënt ontkenning voelen. Ze kan dan weigeren te geloven dat ze kanker heeft. In vele gevallen wil de patiënt dat ze meerdere keren onderzocht wordt om de diagnose te verifiëren. Soms vragen ze andere opinies als de diagnose een vergissing was.

Daarna verdwijnt de ontkenning en treedt woede op. Woede en vijandigheid kunnen zich uiten door de schuld van hun situatie op de artsen, zichzelf of familieleden te schuiven. Het is de manier waarop ze op dat moment omgaan met borstkanker. Na dit stadium kan de patiënt in een fase van depressie raken. Hier voelen ze zich zwak en ervaren geen verlangen om te blijven vechten. Verdriet en angst zijn dan het middelpunt van hun dagelijkse gemoedstoestand.

De volgende fase waarin de patiënt terecht komt, is de onderhandelingsfase. In dit stadium gebruiken ze vaak de zin “Wat zou er gebeurd zijn als…” Heimelijk probeert de patiënt een deal met zichzelf te sluiten. Het is een verdedigingsmechanisme dat haar beschermt tegen de realiteit van de kanker. Want ze is nog niet klaar om te aanvaarden dat ze ziek is.

Uiteindelijk bereikt de patiënt het stadium van aanvaarding. Ze aanvaardt haar ziekte. Vanaf dat moment zal de patiënt met haar probleem beginnen te leven. Nu kan ze rechtstreeks tegen de kanker vechten.

“Ik werk de rouw en het verdriet uit mijn lichaam wanneer ik dans, en ik breng vreugde en ritme naar binnen.”

-Inga Muscio-

Hoe kunnen we bij elk stadium helpen?

Vanuit het standpunt van de therapie moet een vrouw die de diagnose borstkanker gekregen heeft, tijdens elk stadium begeleid worden. Iemand moet er zijn om haar pijn te verlichten tot ze het moment bereikt waarop ze haar ziekte aanvaardt. Vanaf dat moment moeten we tijdens het behandelingsproces aan haar zijde staan. Het is fundamenteel dat we de onzekerheid die vrouwen over de kanker kunnen hebben, verminderen. We kunnen dit doen door psycho-educatie over de ziekte zelf te bieden. Maar we moeten ook uitleg verschaffen over de therapieën en de technieken die gebruikt zullen worden om haar lichamelijke en geestelijke toestand te verbeteren. We helpen de patiënt op die manier beter omgaan met borstkanker.

“Kanker is een woord, geen zin.”

-John Diamond

Omgaan met borstkanker

Om die reden is het essentieel dat we onthouden dat een vrouw met hulp en steun stap voor stap de verschillende stadia zal overwinnen. Met positiviteit en energie zullen we dit proces samen met de persoon die eraan lijdt, doormaken. Uiteraard zullen er slechte dagen zijn. Maar zelfs in die dagen zullen er positieve details zijn om haar te helpen te blijven doorgaan. Dat kan de glimlach van een kind, de kus van een jong stel, lieve woorden van een vriend of een wandeling in de bergen zijn…

Elk stadium heeft zijn momenten. Maar op één of andere manier treedt er een ontwikkeling op. De persoon moet de ziekte aanvaarden. Ze moet begrijpen dat ze een ziekte heeft, niet dat ze ziek is. Vanaf dat moment zullen een aantal dingen haar helpen om de strijd te winnen: de vrees, angsten en onzekerheden kennen en erkennen en kracht, energie en positiviteit tonen.

Vrouwen met borstkanker, jullie zijn dappere mooie strijders. We wensen jullie moed en kracht op de weg die voor jullie ligt!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.