De psychologische voordelen van biografieën lezen

Biografieën lezen heeft een gunstig effect. Ze laten ons kennismaken met verschillende culturen en het leven door de ogen van iemand anders zien. We leren van hun successen en mislukkingen.
De psychologische voordelen van biografieën lezen

Laatste update: 25 juni, 2019

In dit artikel bespreken we de psychologische voordelen van biografieën lezen. We weten allemaal dat lezen in het algemeen veel psychologische en emotionele positieve effecten heeft.

Het is namelijk een heel doeltreffende manier om onze hersenen actief te houden en onze empathie en creativiteit te verbeteren. Bovendien stimuleert het een meerduidige manier van denken en verhoogt het de neuronale activiteit van de hersenen.

Sommigen zeggen dat biografieën lezen net als huppelen op de schouders van reuzen is. Naar onze mening is dit volledig waar. Het is een heel doeltreffende manier om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Met aandacht lezen we over gewone mensen die uitzonderlijke dingen doen. Het is een ongelooflijke bron van inspiratie. Dit is het voornaamste verschil tussen fictie lezen en lezen over echte mensen. Vanuit een psychologisch standpunt kan biografieën lezen een heel doeltreffend middel zijn om talenten en vermogens te ontwikkelen.

“Een biografie is geschiedenis gezien doorheen het prisma van een persoon.”

-Louis Fischer-

Wat leren we wanneer we biografieën lezen?

Ze leren ons waardevolle levenslessen

Het leven zelf is zonder twijfel de beste leermeester. We halen kennis uit onze ervaringen. Die kennis blijven we verzamelen naarmate we verder leven. Het beïnvloedt ons op een geweldige manier, ook al beseffen we het niet.

Het zou leuk zijn om al onze levenservaringen bij te houden en ze één voor één te herinneren. Toch kan dit soms ook vernietigend zijn voor onze gezondheid. We hebben echter geluk. Het is immers totaal onmogelijk om ze allemaal te onthouden. De pijnlijke ervaringen vergeten we vaak.

Wat we ons echter meestal wel herinneren, zijn de levenslessen die ze ons achterlaten. Biografieën lezen laat ons onderdompelen in doorleefde ervaringen, verwezenlijkingen en mislukkingen. We leren dus niet alleen over de goede dingen die deze mensen gedaan hebben maar ook over hun mislukkingen.

Biografieën leren ons waardevolle levenslessen

Ze brengen ons dichter bij een historisch perspectief komen

Biografieën lezen betekent ook dat we over de omgeving en de sociale omstandigheden lezen waarin de historische figuur leefde. Soms ontdekken we meer over de geschiedenis door middel van de hoofdpersonages dan vanuit de historische gebeurtenissen zelf.

De geschiedenis kennen helpt ons het heden te begrijpen en alles dat ons momenteel omringt. Het is belangrijk dat we leren over de culturele verwijzingen die ons beïnvloeden. Ze zorgen er namelijk voor dat we bepaalde gebeurtenissen beter begrijpen.

Het is ook handig om te leren over de houdingen van andere mensen en die van onszelf. Eigenlijk verschaft het lezen van biografieën ons waardevolle instrumenten om met de wereld om te gaan.

Biografieën lezen bevordert zelfontdekking

Zelfontdekking is één van de processen die ons helpt om ons zelfconcept te ontwikkelen. Door middel van de details uit de ervaringen, situaties en beperkingen van andere mensen, zullen we door te vergelijken gemakkelijker een idee krijgen van wie we zijn.

Het verruimt ook de visie en meningen die we over bepaalde kwesties hebben. Dit zorgt ervoor dat we de wereld op andere manieren bekijken en andere standpunten verwerven. Het tegenovergestelde kan echter ook gebeuren. Biografieën kunnen ons ook argumenten bieden die onze waarden of overtuigingen bekrachtigen.

“Lezen is de vaardigheid een uitweg te vinden die alle andere vormen van leren mogelijk maakt.”

-Barack Obama-

Biografieën lezen inspireert ons om om te gaan met falen

Vele biografieën van vooraanstaande en opmerkelijke mensen bevatten meerdere lessen over faalangst. Om één of andere reden geloven de meesten onder ons dat succes verzekerd is, dat het een rechte lijn is die ons zal brengen waar we ook willen komen.

Biografieën lezen van succesvolle mensen zal ons laten inzien dat succes niet verzekerd is. Achter elke verwezenlijking is er sprake van meerdere mislukte pogingen waaruit deze mensen geleerd hebben. Wat is het leven immers zonder mislukkingen? Ik betwijfel of we in dat geval ook maar iets zouden leren!

Biografieën verruimen onze kennis van de algemene cultuur

Ze verruimen onze kennis van de algemene cultuur

In het algemeen leert non-fictie ons veel over de cultuur. Vooral biografieën lezen laat ons echter het leven door de ogen van iemand anders bekijken. Op die manier leren we uit de eerste hand wat zij allemaal doorgemaakt hebben.

Biografieën brengen ons dichter bij andere werelden met heel verschillende contexten. In ons persoonlijk leven hebben we wellicht geen toegang tot deze werelden.

De kennis die we met het lezen van deze boeken kunnen verwerven, is heel verscheiden en uitgebreid. Wanneer we over algemene gegevens en de wereld leren, dan beïnvloedt dit bovendien onze eigenwaarde.

Ze zijn gemakkelijk te lezen

Naast de vele positieve effecten is er nog een andere reden waarom je plezier beleeft aan biografieën lezen. Meestal zijn ze heel gemakkelijk te lezen. Om die reden en ook om de andere redenen die we al vermeld hebben, is het een meer dan terechte aanbeveling dit soort literatuur te lezen.

Richting geven aan je eigen leven

Door biografieën te lezen leer je van geweldige mannen en vrouwen (en ook van de slechte en de geslepen figuren). Dit zet de wereld in perspectief. Je ziet hoe ze met hun problemen omgingen en hoe ze in zichzelf geloofden.

“Schrijf ofwel iets dat de moeite waard is om te lezen of doe iets dat de moeite waard is om over te schrijven.”

-Benjamin Franklin-

Ze waren in staat om gebruik te maken van hun talenten en hun leven een richting te geven. Deze boeken zijn een bron van kennis die ons helpt om ons eigen leven te sturen Wellicht ook interessant voor jou

Wat onze hersenen creëren als we lezen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Wat onze hersenen creëren als we lezen

Als we een boek lezen, stellen we ons beelden voor van de beschrijvingen. Lezen stimuleert de fantasie en het voorstellingsvermogen.