De onzekerheid verminderen over een onbekende toekomst

De onzekerheid verminderen over een onbekende toekomst

Laatste update: 21 november, 2018

Wat zal er morgen gebeuren? Over een week? En binnen een jaar? Of twintig jaar? Hoe ziet de toekomst eruit? Dat zijn moeilijke vragen die misschien niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Per definitie is de toekomst wat nog niet gebeurd is. Het zit dus vol onzekerheid. Het is dat algemene gevoel van twijfel waardoor we van niets zeker zijn. Kunnen we deze onzekerheid verminderen?

We kunnen onze onzekerheid verminderen maar toch niet volledig. Er zijn pseudowetenschappen en andere kunstvormen die beweren dat ze de toekomst kennen. Vaak maken ze gebruik van vage interpretaties van de toekomst zodat ze geen fouten kunnen maken.

Als je ervan overtuigd bent dat morgen een goede dag zal zijn, dan is de kans groter dat het een goede dag zal zijn. Dat komt omdat we een positieve houding zullen aannemen tegenover onzekerheid. Dit zal alleen maar onze houding veranderen en onzekerheid verminderen. Het is echter geen realistische voorspelling van de toekomst.

De onzekerheid verminderen met een plan B

De onzekerheid verkleinen met een plan B

We moeten beginnen met te begrijpen dat de toekomst onvoorspelbaar is. We weten niet wat er gaat gebeuren. De beste keuze is dus om dit onmiskenbare feit in te zien. Alleen al door dit te weten zal je jouw onzekerheid laten verminderen. Eén mogelijkheid is verschillende voorspellingen maken.

Laten we ons eens voorstellen dat we niet weten hoe het weer morgen zal zijn. Op basis van onze intuïtie komen we echter tot het besluit dat het zonnig weer zal zijn. Ook al heeft het in maanden niet geregend, het kan onze plannen voor het strand verpesten als het op die specifieke dag regent.

We zouden bijvoorbeeld een plan B kunnen hebben. Als het zonnig weer is, ga ik naar het strand. Als het regent, ga ik naar het museum. Onze plannen zouden dan niet verpest zijn. Je de verschillende toekomstmogelijkheden voorstellen is een manier om onzekerheid te verminderen.

Door die onzekerheid te verkleinen zullen we meer voorbereid zijn om het onbekende onder ogen te zien, wat er ook gebeurt.

Wil je de toekomst voorspellen en de onzekerheid verminderen, dan hoef je eigenlijk niet uit te zoeken wat er precies zal gebeuren. Wat we moeten doen, is nadenken over wat er kan gebeuren. Stel je alle mogelijke opties voor die zich kunnen voordoen en sluit de onwaarschijnlijke opties uit.

We kunnen bijvoorbeeld denken dat het zonnig, regenachtig, bewolkt, sneeuwachtig, enzovoort kan zijn. Toch kan je op basis van de huidige temperatuur, de vochtigheid, de geografische locatie, enzovoort elk van deze opties uitsluiten en de andere als meer of minder waarschijnlijk beschouwen.

Patronen ontwerpen om de onzekerheid te verminderen

Om onzekerheid te verminderen gebruiken we vaak en soms onbewust een bepaalde praktijk: het gebruik van patronen. De ervaring leert ons dat bepaalde gebeurtenissen zich vaak herhalen wanneer de juiste omstandigheden optreden. Hoe meer ervaring, hoe meer deze patronen bevestigd zijn.

Meestal zijn deze patronen nuttig, vooral wanneer we de oorzaken en de effecten kennen. We weten dat als we een steen naar een andere persoon gooien, we hen zullen pijn doen. Als we weten dat de schade afhangt van de grootte van de steen en de kracht waarmee we gooien, dan kunnen we deze variabelen afhankelijk van onze wensen veranderen. Uiteraard hoef je geen stenen naar iemand te gooien.We gebruiken dit alleen als voorbeeld.

“Ik ben geïnteresseerd in de toekomst omdat ik daar de rest van mijn leven zal doorbrengen.”

-Woody Allen-

Op dezelfde manier helpen deze patronen ook om ons gedrag te verklaren. Dit is echter zo gevarieerd en wordt door zoveel dingen beïnvloed dat het moeilijk is om alle variabelen te kennen die het veranderen.

Een grap maken ten koste van iemand kan hen laten lachen of hen boos maken. Als de grap maken en de persoon lacht, dan zullen gelijksoortige grappen geen waarschijnlijk ook laten lachen. Je moet echter opletten! Wat als ze een slechte dag hebben? Misschien lachen ze dan niet. Deze patronen zijn niet altijd goede voorspellers omdat heuristiek en vooroordelen ook een invloed kunnen hebben.

De onzekerheid verminderen door prospectie te gebruiken

De onzekerheid verminderen door vooruitziendheid te gebruiken

Vóór het idee om de toekomst te voorspellen verscheen, ontstond nog een andere discipline: vooruitziendheid. Vooruitziendheid is de methode die de toekomst bestudeert om het te begrijpen en invloed uit te oefenen op wat er zal gebeuren. We zijn het meest geïnteresseerd in het hoe en vooral in het waarom. We kunnen vooruitziendheid begrijpen als een middel om onzekerheid te beheersen en te verminderen.

Vooruitziendheid probeert om de oorzaken en de volgorde van gebeurtenissen te begrijpen die tot een voorval leiden. Dat is ook de reden waarom vooruitziendheid geen voorspellingen doet. Men gebruikt het niet om de toekomst te voorspellen. Het wordt eerder gebruikt om te verklaren waarom iets zal gebeuren.

De doelstelling van het gebruik van vooruitziendheid is eigenlijk om het pad van de toekomst te veranderen vóór het begint. De toekomst is onzeker. Toch is het mogelijk om de onzekerheid te verminderen zodat we niet overrompeld worden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.