De negatieve invloed van sociale media op eetstoornissen

De sociale media hebben ons leven veranderd, in de meeste gevallen op een positieve manier. Ze hebben echter ook een negatieve kant en bij kwetsbare mensen kan ze sommige psychische stoornissen, zoals eetstoornissen, predisponeren of verergeren.
De negatieve invloed van sociale media op eetstoornissen

Laatste update: 31 juli, 2022

Een paar jaar geleden kon niemand vermoeden dat de sociale media zo belangrijk zouden worden als ze nu zijn. Inderdaad, ze maken nu deel uit van het leven van miljarden mensen. Het vermaakt, amuseert en onderwijst ons, hoewel het ons ook conditioneert en schaadt. De negatieve invloed van sociale media op eetstoornissen is daar een duidelijk voorbeeld van.

Op dit platform worden sterk bewerkte of beperkte inhoud en beelden gedeeld, die een vertekend beeld van de werkelijkheid projecteren.

Strakke en slanke silhouetten, een satijnachtige en gebruinde huid, en een volkomen afwezigheid van rimpels, striemen en cellulitis zijn enkele voorbeelden van deze fictieve werkelijkheid. Bovendien ontvangen we, gezien de grote blootstelling aan deze netwerken, deze prikkels voortdurend.

Dit soort inhoud, die men ook vaak fotoshopt, kan bijdragen tot bepaalde onzekerheden. Gelukkig hechten de meesten van ons er niet al te veel belang aan. Maar voor iemand die met lichaamsbeeldproblemen worstelt, kan het een risicofactor zijn als het gaat om eetstoornissen en geestelijke gezondheid in het algemeen.

Bezorgde tiener
Vergelijkingen op sociale media houden verband met ontevredenheid over het lichaam.

Prevalentie en risicofactoren van eetstoornissen

Eetstoornissen werden voor het eerst beschreven in de 17e eeuw. Hoewel pas in de jaren 1990 de eerste epidemiologische studies gepubliceerd werden. Wereldwijd is het aantal eetstoornissen de laatste jaren toegenomen van 3,4 tot 7,8 procent (SingleCare, 2020)

De oorsprong van eetstoornissen is multifactorieel en multicausaal, maar er zijn enkele gemeenschappelijke risicofactoren.

Risicofactoren

 • Biologisch. De meeste mensen met eetstoornissen zijn vrouwen die de symptomen beginnen te vertonen tijdens de adolescentie of de jeugd.
 • Genetisch. Uitgevoerde studies schatten dat genetische aanleg een belangrijke variabele is die het lijden aan dit soort stoornis bevordert.
 • Psychologisch. Mensen die eerder leden aan affectieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, obsessief-compulsieve stoornis, of stoornis in de impulsbeheersing vertonen vaker symptomen van eetstoornissen. Een laag gevoel van eigenwaarde, sociale terugtrekking, ontevredenheid, en perfectionisme zijn frequente kenmerken van mensen met eetstoornissen.
 • Gedragsmatig. Beperkende diëten, vasten, het gebruik van diuretica of laxeermiddelen, het gebruik van alcohol of andere drugs, en het beoefenen van prestatiegerichte sporten of sporten waarin het lichaam een bijzondere rol speelt, zijn ook predisponerend voor het ontwikkelen van eetstoornissen.
 • Familie. De gezinscontext speelt een bepalende rol zowel bij het ontstaan van eetstoornissen als bij de instandhouding ervan. In ongestructureerde, conflictueuze, slecht samenhangende, overbeschermende, starre gezinnen, met een geschiedenis van eetstoornissen of andere psychische pathologieën, komt dit soort stoornissen vaker voor.
 • Milieu en sociaal-cultureel. Leven in de westerse maatschappij is op zichzelf al een risicofactor. De druk die de media en de sociale media uitoefenen, waarover we het hierna zullen hebben, werkt inderdaad het verschijnen van eetstoornissen in de hand.

Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat een stressvolle levensgebeurtenis die zich op een van deze gebieden voordoet, het risico om aan eetstoornissen te lijden vergroot. Stress, vooral als die na verloop van tijd aanhoudt en chronisch wordt, is op zichzelf een belangrijke factor bij het ontstaan van elke eetstoornis en van vele andere psychische stoornissen.

De invloed van sociale media op eetstoornissen

Zoals we eerder al zeiden, kunnen sociale media iemand aanzetten tot het ontwikkelen van een eetgedragsstoornis.

Over dit onderwerp is veel onderzoek gedaan. Een studie van Saunders en Eaton (Engelse link) gaf vragenlijsten aan 637 jonge vrouwen bij wie nooit een eetstoornis was vastgesteld. De onderzoekers concludeerden dat er een significant verband was tussen het gebruik van sociale media en de aanwezigheid van lichaamstoezicht, sociale vergelijkingen, en ontevredenheid over het lichaam.

In een andere studie, uitgevoerd door Wilkisch e.a., vonden ze dat tweens (kinderen tussen 8 en 12) met Facebook of Instagram veel meer geneigd waren maaltijden over te slaan en aan rigoureuze lichamelijke activiteit te doen, vergeleken met anderen die die netwerken niet gebruikten.

Ook andere soortgelijke studies bevestigden ontevredenheid over het lichaamsbeeld bij mensen die sociale media gebruikten.

De canons van schoonheid die we (vooral meisjes en adolescenten) internaliseren worden door de sociale media versterkt. In feite krijgen degenen die berichten en foto’s plaatsen die aan deze voorschriften voldoen, in de regel een veel beter onthaal dan degenen die dat niet doen.

Bovendien stelt het uploaden van persoonlijke inhoud naar sociale media jonge vrouwen bloot aan evaluaties waarop ze vaak niet voorbereid zijn.

Een andere negatieve factor betreft de blootstellingstijd. García Puertas deed een studie (Engelse link) waarin hij concludeerde dat meer tijd op sociale media samenhangt met een grotere kans op eetstoornissen, en ook met een ongezond gevoel van eigenwaarde, angst en depressie.

Als de tijd op sociale media bovendien besteed wordt aan het volgen van gezondheids- en fitnessaccounts, wordt het negatieve effect versterkt.

Huilende tiener met mobiel wordt getroost door haar moeder
Mensen met een laag gevoel van eigenwaarde zijn veel kwetsbaarder voor de effecten van vergelijkingen op sociale media

Slotgedachten over eetstoornissen en het gebruik van sociale media

Zoals uit de genoemde studies blijkt, kunnen sociale media het risico om aan eetstoornissen te lijden vergroten. Dit betekent echter niet dat alle adolescenten die er gebruik van maken gevaar lopen een eetstoornis te ontwikkelen.

Iedereen is anders en we reageren niet allemaal op dezelfde manier op dezelfde prikkels. Een neutrale prikkel voor het ene individu kan een echt verzwarende factor zijn voor een ander. Daarom zullen de persoonlijke omstandigheden van elk individu, in combinatie met de reeds genoemde factoren, grotendeels bepalen of iemand een eetstoornis ontwikkelt of niet.

Sociale media bestaan nog maar betrekkelijk kort. Als gevolg daarvan zijn er geen studies op lange termijn over hoe ze ons kunnen beïnvloeden. Dit is iets dat pas na verloop van tijd zal moeten blijken.

Dat gezegd hebbende, zijn er wel sluitende studies over hoe het ons op korte en middellange termijn beïnvloedt. Gezien de complexiteit van het leven in de 21e eeuw is het de moeite waard hierover te leren, zodat we preventief kunnen handelen.

In veel gevallen is het zonder twijfel een goed idee om het gebruik van sociale media te beperken. We moeten echter begrijpen dat sociale media slechts één factor zijn en niet de enige. De beste methode van preventie is aanwezig te zijn in het leven van onze adolescenten. Zij zijn de personen die het grootste risico lopen om aan eetstoornissen te lijden

Goede communicatie met het gezin, en observeren of er veranderingen zijn in gedrag, karakter, of vriendschappen kunnen ons ook veel aanwijzingen geven over het verschijnen van een eventuele stoornis.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • García Puertas, D. (2020). Influencia del uso de Instagram sobre la conducta alimentaria y trastornos emocionales. Revisión sistemática. Revista Española de Comunicación en Salud, Vol. 11(2), 244-254. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/5223
  • González, J., Madrazo, I., Gil, E., Carral, L., Benito, P., Calcedo, G., Gómez, A. (2017). Prevalencia, incidencia y factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria en la Comunidad de Cantabria. Revista Médica Valdecilla, Vol. 2(1), 14.20. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de http://www.humv.es/revista-valdecilla/2_1/Trastorno_conducta_alimentaria.pdf
  • Ojeda, A., López, M.P., Jáuregui, I. y Herrero, G. (2021). Uso de redes sociales y riesgo de padecer TCA en jóvenes. JONNPR, Vol.6(10):1289-1307. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. DOI: 10.19230/jonnpr.4322
  • Saunders, J. F., y Eaton, A. A. (2018). Snaps, selfies, and shares: how three popular social media platforms contribute to the sociocultural model of disordered eating among young women. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 21(6), 343-354. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29883209/
  • Wilksch, S. M., O’Shea, A., Ho, P., Byrne, S., y Wade, T. D. The relationship between social media use and disordered eating in young adolescents. International Journal of Eating Disorders.2020; 53(1), 96-106. [fecha de consulta 30 de junio de 2022]. Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eat.23198

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.