De kracht van suggestie

De kracht van suggestie

Laatste update: 28 augustus, 2018

Nadat je over een bepaalde tragische gebeurtenis hebt gelezen in een boek, er iets over gezien hebt in een film of op het nieuws, of erover hebt horen praten, ben je waarschijnlijk bang dat hetzelfde ook bij jou zal gebeuren. Als je bijvoorbeeld denkt aan een persoon bij wie thuis is ingebroken, dan zal je waarschijnlijk denken dat de kans dat dit bij jou gebeurt groter is dan je voorheen dacht. Als je een horrorfilm kijkt waarin de hoofdpersoon wordt achtervolgd door een rode auto die door een moordenaar wordt bestuurd, hoe denk je dan dat je zou reageren als je een rode auto achter je op de snelweg zou zien rijden? Dit is geen verbeelding, pessimisme of overdrijving, het is iets dat suggestie heet. We zullen dit onderwerp verder bespreken in dit artikel.

Wat is suggestie?

Als we ons vasthouden aan de definitie zoals die in het woordenboek te vinden is, kunnen we zeggen dat suggestie een psychologisch proces is waarbij mensen worden gemanipuleerd door een scène, een afbeelding, een woord of een situatie. Laten we hier eens iets dieper op ingaan.

De Kracht Van Suggestie

De eerste keer dat deze term werd gebruikt was in de negentiende eeuw, toen onderzoekers zoals William James het woord suggestie op een zeer beperkte manier gebruikten om aan te geven dat je met één idee iets ​​anders voor kunt stellen. En veel goede sprekers hebben hiervan gebruik gemaakt!

Enkele jaren later, dankzij leraren in de hypnose zoals Clark Leonard Hull, is onze kennis van suggestie groter geworden. De theorie stelt dat mensen patronen of instructies volgen aan de hand van wat ze horen of zien. Dus als je een tragisch nieuwsbericht hoort, denk je er waarschijnlijk een tijdje over na en overschat je de waarschijnlijkheid dat het bij jou ook gebeurt.

Welke macht heeft suggestie over ons?

Deze techniek dient niet alleen om je bang te maken of je het gevoel te geven dat je in gevaar bent, maar het kan ook gebruikt worden om je iets te laten doen of iets te laten zeggen. De geest is bijzonder, zowel op een positieve als een negatieve manier, en in veel gevallen voorkomt het dat we op de manier reageren waarop we willen. De kracht van suggestie is in strijd met het idee van vrije wil. Aan de hand van de volgende voorbeelden zullen we uitleggen waarom dit zo is:

1. Het laat ons denken dat we intelligenter zijn dan we eigenlijk zijn

Aan de Universiteit van Washington gaven onderzoekers een pil aan een groep mensen en vertelde hen dat het hun intelligentieniveau zou verbeteren. In werkelijkheid was het een placebo, en het had geen invloed op de cognitieve capaciteit. Toch nam de alertheid en het aandachtsvermogen van de deelnemers toe, en behaalden ze betere resultaten op de taken die de onderzoekers hen gaven.

De Kracht Van Suggestie

2. Het maakt ons ‘ziek’

Als je iemand in een kamer zet, rook uit een rookmachine laat komen en hem vertelt dat het een giftig gas is, zal hij het waarschijnlijk benauwd krijgen en denken dat hij dood zal gaan. Ook kan hij de symptomen ervaren van iemand die echt vergiftigd is.

Om een minder extreem voorbeeld te gebruiken: nadat je hebt gehoord van het zikavirus op het nieuws, zal je bang zijn als je een mug ziet. Als hij je prikt, kun je zelfs koorts en gewrichtspijn ervaren, alsof de mug echt geïnfecteerd was .

3. Het zorgt ervoor dat we beter werken

Het Hawthorne effect is een van de bekendste theorieën die verband houden met de kracht van suggestie. Het is gebaseerd op het idee dat we ons anders gedragen wanneer we weten dat we worden bekeken. Zo werken medewerkers bijvoorbeeld harder en effectiever wanneer ze denken dat hun baas kijkt.

De Kracht Van Suggestie

Experimenten met beveiligingscamera’s die eigenlijk niet werken (maar de mensen die ‘bekeken’ werden wisten dit niet) concludeerden dat als je denkt dat iemand je in de gaten houdt, je beter je best doet!

4. Het verandert onze routine

De kracht van suggestie is zo sterk dat je je gewoontes verandert. Bijvoorbeeld, na het bekijken van een nieuwsbericht over een groep overvallers die iemand aanvielen die na tien uur thuis kwam, zou je jezelf onder druk kunnen zetten om in het vervolg om half tien thuis te komen.

5. Het veroordeelt onschuldige mensen

Als je voordat je naar een rijtje verdachten op een politiebureau kijkt, iemand zou horen zeggen: ‘Ik ben er zeker van dat de dief een baard heeft’,  is de kans dat je de persoon met een baard uit het rijtje aan zal wijzen groter, ook al heb je diegene nog nooit eerder gezien, en zelfs als je er slechts een paar minuten geleden zeker van was dat de dief geen gezichtsbeharing had. Suggestie verandert je geheugen zodanig dat je vergeet wat je eigenlijk hebt ervaren.

We willen niet beweren dat niemand in staat is om beslissingen te nemen, of dat er een hogere macht is die onze mening verandert. Maar het is belangrijk om de rol die suggestie speelt in ons dagelijks leven te begrijpen en te leren hoe we er mee om kunnen gaan. Veel van wat je gelooft kan gewoon een product zijn van je verbeelding!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.