De KiVa-methode: een strategie om pesten te beëindigen

Deze methode is ontwikkeld in Finland en al in het eerste jaar van implementatie werd het pesten met 41% verminderd. Het bestaat uit het niet uitsluitend concentreren op de confrontatie tussen de dader en het slachtoffer, maar uit het kijken naar de kijker. Lees meer in het volgende artikel.
De KiVa-methode: een strategie om pesten te beëindigen

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 01 maart, 2024

Pesten of ‘pesten’ is een herhaalde vorm van geweld die schade toebrengt aan het slachtoffer op verschillende niveaus, van hun sociale relaties tot hun zelfrespect. Het doel is om te onderwerpen door middel van intimidatie. Om deze plaag te bestrijden is in Finland de KiVa-methode in het leven geroepen.

Hoewel we het geassocieerd hebben met scholen, kan het zich uitstrekken tot sociale netwerken en verschillende gebieden. De gevolgen zijn desastreus voor de slachtoffers, zowel lichamelijk als psychisch.

De protagonisten van deze situatie zijn meestal minderjarigen, in de adolescentiefase, en helaas is het een vorm van geweld die in veel samenlevingen voorkomt. Hoewel het waar is dat technologie, vooral wijdverspreid in de westerse wereld, de ruimtes waarin het slachtoffer zich veilig voelt, vrijwel heeft verdwenen.

“Doe nooit het verkeerde om een vriend te maken of er eentje te behouden.”

Robert E. Lee

Het meest zorgwekkende aan deze situatie is de toename van het aantal gevallen in de afgelopen jaren in schoolonderwijscentra. Erger nog: sommige pestsituaties zijn zo intens en frequent dat het slachtoffer maar één uitweg ziet: zelfmoord. Om deze reden begint men in sommige landen over de hele wereld maatregelen te nemen om dit probleem op te lossen.

Finland, een voorbeeld voor de wereld

Deskundigen wijzen erop dat op sommige scholen meer dan 70% gepest wordt. Om deze reden hebben ze de onderwijsgemeenschap gevraagd deze realiteit te erkennen. Aan de andere kant, en nog belangrijker, nemen ze preventiemaatregelen wanneer misbruik en intimidatie beginnen.

KiVa-methode

Finland is een voorbeeld voor de wereld met de creatie van de KiVa-methode, waarvan de resultaten na de toepassing ervan bemoedigend zijn. Dit Scandinavische land ging de uitdaging aan om pesten in zijn onderwijssysteem te beëindigen. Als resultaat van deze gespecialiseerde interventie is Finland erin geslaagd het pesten de afgelopen jaren met wel 90% terug te dringen.

Dit heeft wereldwijd allerlei lof opgeleverd, zoals de eerste plaats op het gebied van de kwaliteit van het basis- en hoger onderwijs. Bovendien staat het op het gebied van training op de eerste plaats in de Global Competitiveness Index (IGC). Dit alles als gevolg van een hoog niveau van sociaal bewustzijn en het feit dat er een aanzienlijke hoeveelheid middelen aan onderwijs is toegewezen.

Finland wordt momenteel beschouwd als een van de meest innovatieve en creatieve landen in Europa en de wereld. Opgemerkt moet worden dat de gevolgen van pesten niet alleen de direct betrokkenen treffen, maar de hele onderwijsgemeenschap en zich uitstrekken tot hun families.

Wat is de KiVa-methode?

De term KiVa is het resultaat van het samenvoegen van de eerste lettergreep van de twee woorden die in het Fins pesten betekenen. De toepassing van deze revolutionaire methode heeft zich naar de meeste onderwijscentra verspreid. Het succes ervan liet niet lang op zich wachten. Zozeer zelfs dat docenten het als een essentieel hulpmiddel beschouwen om met hun leerlingen te werken.

KiVa-methode

Het KiVa-project was het resultaat van een uitdrukkelijk verzoek van de regering aan de onderwijsgemeenschap van dat land. Het was gebaseerd op voorlopige en zorgwekkende onderzoeken naar geweld op scholen. Gegeven dit verzoek hebben professionals uit verschillende vakgebieden en instellingen van diverse aard samengewerkt om de KiVa-methode te ontwikkelen.

In de experimentele fase leverde dit programma verrassende resultaten op. Tijdens het eerste jaar werd het pesten met 41% verminderd. Binnen een paar jaar was het pesten met 80% afgenomen.

Dit alles motiveerde schoolkinderen bovendien om meer te studeren en betere cijfers te halen. Deze spectaculaire cijfers spreken voor zich, wat ongebruikelijke belangstelling heeft gewekt bij onderwijsconglomeraten over de hele wereld.

Het grote succes van de KiVa-methode was dat de focus niet uitsluitend lag op de confrontatie tussen dader en slachtoffer. De blik was gericht op de toeschouwer, die indirect aan het bewuste misbruik deelnam en dit versterkte.

Het ging er niet om de gepeste ertoe te bewegen zijn gevoelens als gevolg van het pesten te onthullen, noch ging het erom de pestkop ertoe aan te zetten empathie voor zijn slachtoffer te voelen.

Het ontcijferen van de puzzel

De sleutel was om actie te ondernemen tegen de studenten die getuige waren van deze situatie. Zij reageerden over het algemeen lachend. Deze toeschouwers zouden een neiging tot afwijzing kunnen hebben als ze getuige zijn van de agressie.

Uiteindelijk internaliseerden ze het echter als iets normaals en zelfs leuks. Het doel van de KiVa-methode was daarom om omstanders te beïnvloeden, zodat zij niet indirect zouden deelnemen aan deze pestsituaties.

Pestende kinderen

Het programma hield zich in de beginfase bezig met het instrueren van kinderen van zeven jaar en ouder. Ik wilde dat ze de verschillende soorten pesten konden identificeren.

Deze instructie bestaat uit cursussen, waarin men verschillende onderwerpen die verband houden met mishandeling op school  bespreekt en analyseert. Ook empathie, respect voor anderen en morele waarden worden aangeleerd.

Er wordt gebruik gemaakt van pedagogische hulpmiddelen zoals videogames, handleidingen en lezingen. Dit alles wordt versterkt met instructies voor docenten, begeleiding tijdens pauzes en ondersteuning bij groepswerk. Er werd zelfs een virtuele mailbox gecreëerd. Daarin kon de student zich melden als hij/zij slachtoffer was van misbruik of er getuige van was geweest.

Resultaten van de toepassing van de KiVa-methode

Op elke school waar men dit toepast selecteert de directeur een groep van drie verantwoordelijke volwassenen per klas. Deze zullen ervoor zorgen dat de methode wordt nageleefd. De kinderen zullen instrumenten leren gebruiken die het mogelijk maken om alle vormen van pesten die op school voorkomen tijdig te detecteren en te onderzoeken.

Dit proces omvat een dialoog met de geplaagde, om hem te kalmeren; en met de agressor om hem te sensibiliseren. Aan de andere kant praten ze met de toeschouwers over het evenement, aangezien zij de hoeksteen van het project vormen. Tenslotte vindt er een verificatieopvolging plaats, die in de meeste gevallen een positief resultaat oplevert.

Blij gezin

De drastische verandering die de implementatie van de KiVa-methode op Finse scholen teweegbrengt, is slechts een voorbeeld van het potentieel ervan. De toepassing ervan op jonge leeftijd levert de beste resultaten op. Bovendien helpt het scheuren in onderwijs- en gezinsstructuren te herstellen.

Wanneer minderjarigen leren dit soort gewelddadig gedrag niet te steunen, actief of passief, zien we hoe er bij hen een mentaliteitsverandering plaatsvindt. Programma’s als deze komen tot resultaten dankzij mensen die denken dat er veranderingen in een samenleving kunnen worden aangebracht om deze meer samenhangend, eerlijk en ondersteunend te maken


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.