De kenmerken en functie van psychologische tests

juni 19, 2019
Psychologische tests zijn de middelen die psychologen gebruiken om constructen te meten die ze willen onderzoeken en meer over willen leren.

Net zoals we een weegschaal gebruiken om ons gewicht te meten, gebruiken psychologen psychologische tests om meer te weten te komen over onder andere angst, emoties en persoonlijkheid. Nu is het belangrijk om te vermelden dat deze tests alleen nuttig zijn als ze voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Elk meetinstrument is gebaseerd op de formule X = V + E. Daarin staat X voor de som van V (de werkelijke score) en E (de meetfout). Deze eenvoudige formule is een manier om de kwaliteit van psychologische tests te onderzoeken.

Ook kunnen we met deze formule instrumenten creëren waarbij X en V bij alle personen zo veel mogelijk op elkaar lijken. Een belangrijk feit is dat de studie van de meting van psychologische constructies psychometrie wordt genoemd.

Wat moeten we doen om een goed meetinstrument te creëren? Wat zijn de indicatoren die ons vertellen of een psychologische test goed of slecht is?

Om deze vragen te beantwoorden, zullen we het hebben over de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van zo’n instrument. Daarnaast zullen we ook de begrippen validiteit en betrouwbaarheid toelichten.

Symbolen van een psychologische test

Hoe ontwikkel je een psychologische test?

Het ontwikkelen van een psychologische test is lastig, omdat het een lang en grondig proces is dat veel werk en onderzoek vergt. Als eerste stap in dit proces is het belangrijk om drie essentiële vragen te beantwoorden:

  • Wat willen we meten?
  • Wie willen we meten?
  • Waar gaan we het instrument voor gebruiken?

Wat willen we meten?

De eerste vraag stelt ons in staat om het onderwerp van het onderzoek te weten. Hoewel mensen denken dat het niet nodig is om te definiëren wat we willen meten, is het van vitaal belang als we willen dat de test goed wordt uitgevoerd.

Een historisch voorbeeld hiervan is intelligentie. Mensen begonnen verschillende instrumenten te ontwikkelen om het te meten, maar niemand definieerde wat intelligentie eigenlijk was. Op dit moment zijn mensen het nog steeds niet eens over wat intelligentie is en veel tests meten verschillende dingen.

Een belangrijk aspect van het definiëren van de constructie die we willen meten, is weten hoe we het kunnen meten. We kunnen niet direct psychologische constructies (zoals angst, bijvoorbeeld) waarnemen, maar we kunnen ze wel meten door het gedrag dat ze produceren.

Wie willen we meten?

De tweede vraag helpt om de test aan te passen aan de groep die we willen meten. Het is duidelijk dat we niet voor alle individuele leeftijden en omstandigheden psychologische tests kunnen maken. Daarom is het essentieel om te weten wat de doelgroep is, zodat we het instrument kunnen aanpassen aan de behoeften en de aard van de proefpersonen.

Alle psychologische tests zijn ontwikkeld met één of meerdere doelen, zoals het diagnosticeren van een stoornis, het selecteren van onderwerpen, onderzoek, en nog meer.

Waar gaan we het instrument voor gebruiken?

De derde vraag helpt ons om het instrument op zijn bruikbaarheid te richten. Zelfs wanneer twee tests dezelfde variabele proberen te meten, kunnen ze sterk verschillen als hun doel anders is.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we intelligentie willen meten. We zouden de tests kunnen richten op het opsporen van begaafde kinderen of tekortkomingen in de kindertijd. Zoals je kunt zien, is de variabele hetzelfde, maar het doel is anders.

De antwoorden op deze drie vragen leggen de basis voor psychologische tests. Als we een geldig en betrouwbaar instrument willen maken, moeten we goed nadenken over onze antwoorden op deze vragen.

Symbolen van een psychologische test

De kwaliteit van psychologische tests

In de psychometrie zijn er twee fundamentele indicatoren die bepalen of een test zijn functie vervult of niet. Deze indicatoren zijn validiteit en betrouwbaarheid. Veel statistische formules zijn ontworpen om deze te berekenen en om de kwaliteit van de test te bepalen.

De validiteit van een test

De validiteit van een test is het vermogen om te meten wat het wil meten. Als we bijvoorbeeld depressie willen meten, is de test geldig als het alleen depressie meet. Hoewel het misschien absurd lijkt dat een test iets kan meten wat we niet willen, kan een slecht gedefinieerd instrument zeker een slechte validiteit opleveren.

Er zijn verschillende statistische bronnen om de validiteit van een test te meten. De meest gebruikte bronnen correleren de test die we willen meten met een andere test die reeds bewezen is. Ook onderwerpen ze de test aan een evaluatie door verschillende deskundige beoordelaars en kijken of ze het ermee eens zijn.

De betrouwbaarheid van een test

Betrouwbaarheid geeft de nauwkeurigheid van een test aan. Een test is betrouwbaar als we twee keer hetzelfde instrument op dezelfde persoon gebruiken en dezelfde resultaten krijgen. Als de resultaten elke keer anders zijn, dan is de meetfout zo groot dat het de resultaten vervormt.

Er zijn ook verschillende statistische strategieën om de betrouwbaarheid te meten. De meest populaire is om een groep mensen twee keer dezelfde test te laten doen en de correlatie tussen het eerste en tweede resultaat te onderzoeken. Een hoge correlatie zou ons een hoge betrouwbaarheid laten zien, wat betekent dat de test zijn functie vervult.

Tot slot moeten we vermelden dat psychologische tests worden gebruikt in alle takken van de psychologie. Daarom moeten ze op gecontroleerde wijze worden ontwikkeld, om ervoor te zorgen dat hun resultaten geldig en betrouwbaar zijn.