De definitie en kenmerken van de machiavellistische intelligentie

De definitie en kenmerken van de machiavellistische intelligentie
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Heiligt het doel de middel? Iemand met de machiavellistische intelligentie zou op deze vraag ja antwoorden of toch op zijn minst in zekere mate. Is het dan toch zo dat het doel de middelen heiligt?

We hebben het net gezegd. Iemand met de machiavellistische intelligentie zal waarschijnlijk ja zeggen. Hoe weet je echter of je te maken hebt met iemand met dit soort persoonlijkheid? Laten we even kijken waaruit de machiavellistische persoonlijkheid bestaat.

Wat is de machiavellistische intelligentie?

De machiavellistische intelligentie verwijst naar ingewikkelde sociale strategieën. Het zijn gedragingen die een individu ertoe aanzetten om hun succes op een directe of een indirecte manier zo groot mogelijk te maken.

Om dat te doen gedragen ze zich op een samenwerkende of op een wedijverende manier. Dit is afhankelijk van wat volgens hen in een gegeven situatie de meeste voordelen kan opleveren.

Wat is de machiavellistische intelligentie

Het is ook belangrijk dat we deze term niet verwarren met het machiavellisme uit de sociale psychologie. In dat geval gaat het over een sociale gedragsstrategie waarbij een individu manipulatie in zijn eigen voordeel gebruikt en meestal in het nadeel van anderen.

Dit soort intelligentie is ontstaan uit wat ooit een politieke leer was. De machiavellistische theorieën waren zo handig dat ze aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan van nieuwe theorieën en onderzoeken over het menselijk gedrag.

De kenmerken van de machiavellistische intelligentie

Iemand met de machiavellistische intelligentie vertoont misschien niet al deze kenmerken. Ze zullen toch zeker enkele van die eigenschappen bezitten. Je kan ze in het algemeen omschrijven als neigingen of algemene kenmerken die zich afhankelijk van de persoonlijkheid van elk individu en van zijn sociale omgeving zullen voordoen.

Objectivering van andere mensen

Een persoon met een machiavellistische persoonlijkheid kan ook bepaalde sociopathische eigenschappen hebben. Voor hen is het heel moeilijk of onmogelijk om empathie voor andere mensen te voelen. Mensen vertonen dit gebrek aan empathie echter in verschillende mate.

Omdat het voor deze mensen zo moeilijk is om met anderen in verbinding te komen, creëren ze een scheiding tussen zichzelf en alle anderen. Op die manier kunnen ze dan gemakkelijk mensen in verschillende gradaties als objecten beschouwen. Er is immers geen sprake van een emotionele band.

“Iedereen ziet wat je schijnbaar bent, weinigen ervaren wat je echt bent.”

-Niccolò Macchiavelli-

Het vermogen om menselijke zwakheden vast te stellen

Wie een machiavellistische intelligentie bezit, heeft een verhoogd vermogen om de zwakheden van anderen te ontdekken. Zodra ze ontdekken wat die zwakheden zijn, gebruiken ze die informatie in hun eigen voordeel.

Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken. Een machiavellistische persoon zal vrienden worden met iemand die een positief publiek imago heeft. Zo kunnen ze ook zelf de sociale ladder beklimmen.

Eigenlijk geven ze niet om de persoon. Hun gedrag verandert ook naargelang de situatie verandert. Als hun “vriend” zijn goede sociale status verliest, dan kunnen ze gemakkelijk een eind aan de vriendschap maken.

Een neiging om andere mensen te manipuleren

Deze eigenschap gaat hand in hand met de vorige. Vele machiavellistische mensen gebruiken anderen als hulpmiddelen om te krijgen wat ze willen. Bovendien weten ze ook dat de manier waarop ze te werk gaan, wenkbrauwen laat fronsen. Dus doen ze hun best om hun ware bedoelingen te verbergen.

Eigenlijk zullen ze niet aarzelen en beweren dat ze wat ze ook beloofd hebben in ruil voor een gunst, vergeten zijn. Dit gebeurt dan zodra ze krijgen wat ze willen. Ze kunnen zelfs proberen om de situatie om te keren en alle anderen ervan beschuldigen dat ze verborgen motieven hadden.

“Probeer nooit om met geweld iets te winnen dat je met bedrog kan winnen.”

-Niccolò Machiavelli-

Kenmerken van de machiavellistische intelligentie

Impulsen onder controle houden

Machiavellistische mensen zijn niet erg impulsief. Soms gebruiken ze impulsiviteit echter als een schild om hun gedrag te rechtvaardigen. Het maakt deel uit van de show die ze voor anderen opvoeren. In werkelijkheid plannen ze de meeste van hun handelingen. Ze hebben ook een helder, omschreven doel.

Ambitieuze doelen, een kenmerk van iemand met de machiavellistische intelligentie

Mensen met een machiavellistische persoonlijkheid zijn vaak heel intelligent. Het gevolg is dat ze meestal ook heel ambitieuze doelen hebben. Aan die doelen besteden ze veel tijd en inspanningen.

Ze richten zich ook meestal op hoe ze voor eigen gewin van andere mensen kunnen profiteren. Al hun plannen zijn gericht op een bepaald einddoel dat zij edel vinden. Zodra ze voor iets in actie komen, hebben ze ook veel geduld en wachten ze op de resultaten. Deze mensen worden ook zelden zenuwachtig.

Zich richten op de lange termijn

Hun geduld en intelligentie zorgen ervoor dat ze zich op hun gemak voelen bij doelstellingen en plannen op lange termijn. Hun doelstellingen bevinden zich vaak in een redelijk verre toekomst.

Dat komt omdat ze geloven dat hun doelstellingen belangrijk zijn en dus ingewikkelde stappen vereisen. Ze weten dat ze impulsiviteit moeten voorkomen zodat alles “goed” afloopt. Dus moeten ze koel en berekend zijn.

Tenslotte vertonen mensen met deze persoonlijkheid meestal ook een totaal gebrek aan wroeging. Ze zijn ook voortdurend iets aan het plannen. Ken je iemand met deze kenmerken? We hopen dat deze informatie jou zal helpen om hen te erkennen en te vermijden dat jij hun slachtoffer wordt. Wellicht ook interessant voor jou

Machiavellistische mensen: wanneer het doel de middelen heiligt
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Machiavellistische mensen: wanneer het doel de middelen heiligt

Machiavellistische mensen zijn emotionele partners met een hoog risico. Lees hier waarom dat zo is en of er iets aan te doen valt.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.