De keerzijde van het verlangen

Verlangen verblindt je vaak voor wat je al hebt en zorgt ervoor dat je het achterlaat. Arturo Graf, de Italiaanse dichter en schrijver, zei dat we weinig moeten verlangen en zelfs minder verwachten om ons in de loop van ons leven veilig, gemotiveerd en vredig te voelen.
De keerzijde van het verlangen
Fátima Servián Franco

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Fátima Servián Franco.

Laatste update: 27 december, 2022

Verlangen is rechtstreeks verbonden met verwezenlijkingen. Dat kan te maken hebben met het verlangen om iets te verwezenlijken of met de verwezenlijking zelf. Het kan dus positief zijn. Er is echter ook een keerzijde aan het verlangen.

Verlangen maakt je namelijk blind voor wat je al hebt. Arturo Graf, de Italiaanse dichter en schrijver, zei dat we om ons in de loop van ons leven veilig, gemotiveerd en vredig te voelen weinig zouden moeten verlangen en zelfs minder zouden moeten verwachten.

Niet in staat zijn je verlangens te vervullen en aan al jouw wensen te beantwoorden hebben allebei een negatieve kant. Het lijkt misschien dat het laatste niet slecht is. Jezelf laten meeslepen door je verlangens kan je echter in een doodlopend straatje brengen. Het is een soort vicieuze cirkel waarbij je nooit tevreden zal zijn.

Moeten verlangens dan gehoorzamen aan de rede? Dat moeten ze niet. Ze kunnen echter na verloop van tijd gemakkelijk naïef en buitenproportioneel worden. Ze maken je dan ook blind voor de dingen die je al hebt. De sleutel is dus om alleen te verlangen wat je op een redelijke manier kan verkrijgen.

“Als je een schip wil bouwen, trommel de mannen dan niet op om hout te verzamelen, het werk te verdelen en bevelen te geven. Leer hen daarentegen om te verlangen naar de uitgestrekte en eindeloze zee.”

-Antoine de Saint-Exupéry-

Verlangen dwingt jou om te willen wat je niet hebt

Waarom is het zo gemakkelijk om iets te verlangen en zo moeilijk om het te willen? Het antwoord zit in het feit dat verlangen verbonden is met hulpeloosheid en iets willen te maken heeft met kracht.

Vóór je iets hevig verlangt, moet je zorgvuldig het geluk ontleden dat het de mensen verschaft die het hebben. In het Oude Griekenland geloofden ze dat hoe meer verlangen je plant, hoe minder geluk je oogst. Wanneer je jouw verlangens vermindert, vergroot je dus je kracht.

Verlangen dwingt je om te willen wat je niet hebt

Horatius is één van de belangrijkste lyrische en satirische dichters aller tijden. Hij benadert het verlangen van uit een beperkend maar ook vanuit een verrijkend perspectief. Horatius kwam tot het besluit dat wie verkrijgt wat voldoende is, niets meer zou moeten verlangen.

Wensen wat je verlangt, is menselijk en noodzakelijk. De sleutel tot geluk is echter omgaan met wat er ook gebeurt. Misschien denk je dat je alleen maar gelukkig zal zijn als je krijgt wat je wil. Soms begin je je echter leeg te voelen zodra je het krijgt.

Volgens George Bernard Shaw zijn er in het leven twee tragedies. De ene tragedie is dat je niet krijgt wat jouw hart verlangt. De andere is dat je het krijgt. Heraclitus, de Griekse filosoof, geloofde dat het voor mensen niet beter is wanneer ze de dingen krijgen die ze verlangen.

Om de keerzijde van het verlangen te vermijden moet je iets verlangen dat van jou afhangt

Toch moeten we er na alle deze opmerkingen op wijzen dat verlangen op zich niet slecht is. Sommige verlangens kunnen jou namelijk tot een betere persoon maken.

Een blind vertrouwen hebben in wat je wil, opent de deur voor zelfverwezenlijking en zelfkennis, het hoogste punt van de menselijke behoeften. Een ziel wordt gemeten op basis van de breedte van zijn verlangens, net als een kathedraal beoordeeld wordt op de hoogte van zijn torens.

Sommige denkers geloven zelfs dat er slechts één drijfkracht is: verlangen. Dat is ook de reden dat het zo belangrijk is om de positieve kant te belichten van de behoefte van een persoon om zijn doelstellingen te bereiken.

Zonder deze machtige kracht zouden we geen enkele grote menselijke vooruitgang zien. Diep van binnen kwam al onze vooruitgang voort uit irrationeel verlangen en een grenzeloze wens om te slagen en te verbeteren.

Leer weinig te verlangen en nog minder te verwachten

De verlangens in je leven vormen een ketting. De hoop die jij hebt te krijgen wat je wilt, is de verbinding. Wat ons misschien het meest fascineert omtrent onze verlangens, is dat ze het enige zijn dat ervoor zorgt dat je jouw angsten overwint.

De keerzijde van het verlangen is niet verlangen op zich maar de manier waarop jij jouw behoeften tot uiting brengt. Iets onbereikbaar willen zal je op langere termijn heel ongelukkig maken.

De positieve kant van het verlangen

Je gepassioneerd voelen om een realistische doelstelling te halen is echter desondanks iets heel gunstig. Net als bij bijna alle andere dingen is iets met mate en binnen redelijke grenzen wensen de sleutel.

“Eis of verwacht niet dat gebeurtenissen verlopen zoals jij wenst dat ze gebeuren. Aanvaard de gebeurtenissen zoals ze zich echt voordoen. Op die manier is rust mogelijk.”

-Epictetus van Frygië-

We hopen dat je genoten hebt van dit artikel over de keerzijde van het verlangen!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.