De grens tussen polyvagale theorie en trauma

De polyvagale theorie verklaart onze reacties op bepaalde traumatische gebeurtenissen. Lees hier meer.
De grens tussen polyvagale theorie en trauma

Laatste update: 10 december, 2022

Voor Stephen Porges zijn de polyvagale theorie en trauma ondeelbaar. Deze theorie geeft een verklaring voor hoe ons lichaam reageert op traumatische gebeurtenissen.

Het benadrukt dat het zenuwstelsel meer dan één verdedigingsstrategie heeft tegen gevaar, niet alleen de klassieke vecht/vlucht strategie. In feite beweert deze theorie dat onze hersenen, zonder zich daarvan bewust te zijn, voortdurend risico’s in de omgeving evalueren, minuut na minuut, dag na dag.

Voor sommige mensen zijn het de fysieke kenmerken van wat ze zien, horen of ruiken die vecht/vluchtgedrag oproepen. Anderen reageren daarentegen misschien niet op dezelfde manier op de stimulus. De cruciale factoris dus niet de traumatische gebeurtenis, maar de reactie van het individu erop.

“Trauma wordt in veel gevallen gedefinieerd en behandeld als een algemene categorie van stressgerelateerde stoornissen. Daarmee verliezen we veel van de manier waarop ons lichaam reageert op situaties die onderweg als levensbedreigend worden beoordeeld.”

-Stephen Porges-

Trieste vrouw
Trauma ontstaat wanneer het individu vastloopt in zijn pijn.

Trauma vanuit het perspectief van de polyvagale theorie

De polyvagale theorie probeert te verklaren hoe ons autonome zenuwstelsel, de manier waarop we emoties reguleren en uitdrukken, en de manier waarop we ons sociaal gedragen met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Ze onderscheidt drie niveaus of hiërarchische systemen:

  • Eerste niveau. Het bevat het biologisch oudste afweersysteem, de immobilisatiereactie. Het wordt aangestuurd door de dorsale motorkern van de hersenstam. Dit niveau komt voor bij dieren met een minder geëvolueerd zenuwstelsel, zoals reptielen.
  • Tweede niveau. Het bevat een wat verfijnder afweersysteem: vechten of vluchten. Het wordt aangestuurd door het sympathische zenuwstelsel. Het kwam oorspronkelijk voor bij zoogdieren.
  • Derde niveau. Het bevat het meest verfijnde systeem: de reactie- of sociale haak. Dit is het systeem dat verantwoordelijk is voor coöperatief interpersoonlijk gedrag. De nucleus ambiguus van de hersenstam stuurt dit aan. Dit is een recente structuur in evolutionaire termen. Dit niveau is sterk ontwikkeld bij hogere primaten en mensen.

Wat voor sommigen traumatisch is, is dat niet voor anderen

Voor sommige individuen is wat anderen als een traumatische gebeurtenis zouden beschouwen gewoon nog een situatie. Voor anderen is het echter een bedreigende gebeurtenis die hun leven direct in gevaar brengt. Daarom activeren ze reacties in hun lichaam om ermee om te gaan. In feite reageren ze alsof ze gaan sterven.

Momenteel is niet bekend hoe onze circuits beslissen welke situaties veilig zijn of niet. We zouden kunnen concluderen dat we het, tegenover bedreigingen uit onze omgeving, goed doen als we beschermd zijn met het derde niveau, het nieuwste niveau.

“Vroege ervaringen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het veranderen van de drempel of kwetsbaarheid voor maladaptieve reacties op traumatische gebeurtenissen.”

-Stephen Porges-

Bijvoorbeeld, bij een ervaring van seksueel misbruik zou het oudste vagale circuit geactiveerd worden: immobilisatie. We hebben geen bewuste controle over dit circuit en kunnen ‘afstemmen’ of flauwvallen.

In therapie ervaren mensen die praten over misbruik, vooral seksueel misbruik, vaak het gevoel fysiek onderworpen te zijn geweest. Meestal beschrijven ze het gevoel alsof ze er op dat moment niet echt bij waren. In werkelijkheid vielen ze flauw of distantieerden ze zich (Spaanse link) van de ervaring.

Neuro-waarneming: een sleutelbegrip van de polyvagale theorie in relatie tot trauma

Neuro-waarneming is detectie zonder bewustzijn. Terwijl perceptie bewustzijn vereist van wat wordt waargenomen, doet neuroceptie dat niet. Het betekent iets waarnemen zonder dat we ons daar ook van bewust zijn.

Onze hersenniveaus controleren, evalueren en detecteren de mate van bedreiging die elk van de elementen die we waarnemen voor ons kan betekenen. Neuroceptie belicht vervolgens het derde systeem: dat van betrokkenheid of sociale samenwerking.

Het werk van het derde systeem kan onze primitievere afweer beïnvloeden. Wanneer het risico echter toeneemt, nemen de eerste twee systemen het over. In reactie op potentieel of werkelijk gevaar brengen het eerste en tweede systeem namelijk een cascade van metabolische, hormonale en neurale reacties op gang, zodat we kunnen vechten of vluchten.

Als ons sociale samenwerkingssysteem werkt en onze afweer naar beneden reguleert, voelen we ons rustig.

Dezelfde traumatische gebeurtenis kan verschillende neuroceptieve reacties oproepen. We weten dat traumatische gebeurtenissen dissociatie veroorzaken. Dissociëren is iets scheiden of breken. Vaak is wat gescheiden wordt enerzijds het verslag van de traumatische gebeurtenis en anderzijds de zintuiglijke kenmerken. Bijvoorbeeld akoestische signalen, geuren, kleuren en smaken.

Tegenwoordig weten we dat een van de krachtigste triggers van neuroceptie (onbewuste detectie) akoestische kenmerken zijn.

Vrouw met dissociatie
Bij dissociatie koppelt de geest in een extreme situatie los van de werkelijkheid.

Het luisterproject

Het luisterproject is een interventieproject. Het onderzoekt of het trainen van de spieren van het middenoor mensen kan helpen die een trauma hebben opgelopen.

De polyvagale theorie ondersteunt de hypothese dat, als we ons derde systeem, het sociale samenwerkingssysteem, gaan aanboren en de spieren van het middenoor trainen – belangrijk voor het detecteren van akoestische kenmerken – we meer bedreven zullen zijn in het onderscheiden van de menselijke stem van de rest van de stimuli. Dit zal het individu helpen om spontaner sociaal te zijn.

Het doel is om auditieve overgevoeligheid te creëren. Het idee is dat we door onze gevoeligheid voor menselijke stemmen te vergroten, gezelliger worden. In feite activeert dit ook ons derde reactiesysteem meer. Daardoor is de mogelijkheid om een gebeurtenis als traumatisch te ervaren onwaarschijnlijker.

Aanpassingsvermogen

In de regel zijn we als mensen uiterst aanpasbaar aan de omstandigheden waarin we verkeren. Als we bijvoorbeeld uit een gezin komen waar onze ouders depressief of chaotisch waren, passen we ons aan om er niet bij betrokken te raken. We downreguleren of schakelen ons derde systeem uit: dat van de sociale samenwerking.

Deze theorie zou ook meer licht kunnen werpen op bepaalde psychiatrische ziekten en stoornissen die verband houden met storingen in de regulering van de drie systemen. Bijvoorbeeld trauma, dissociatieve identiteitsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Dufey, M., Fernández, A. M., & Muñoz, J. A. (2022). Sintonizando con otro: la teoría polivagal y el proceso de psicoterapia. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 60(2), 185-194.
  • Porges, S., & Buczynski, R. (2012). La teoría polivagal para el tratamiento del trauma. Una Sesión de Tele Seminario. Faculta de Psicología Universidad Autónoma de México.
  • Rodríguez Vega, B., Fernández Liria, A., & Bayón Pérez, C. (2005). Trauma, disociación y somatización. Anuario de Psicologia Clinica y de la Salud/Annuary of Clinical and Health Psychology, 1, 27-38.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.