De emoties van anderen interpreteren

Het is van essentieel belang om de emoties van anderen correct te kunnen interpreteren. De manier waarop je dit doet hangt in grote mate af van de betekenis die je geeft aan de gezichtsuitdrukkingen van andere mensen.
De emoties van anderen interpreteren

Laatste update: 23 oktober, 2019

Weet jij hoe je de emoties van anderen kunt interpreteren? Elke dag zie je op het gezicht van andere mensen tientallen of honderden gezichtsuitdrukkingen. Deze gezichtsuitdrukkingen zorgen ervoor dat je op een bepaalde manier reageert, afhankelijk van hoe je ze interpreteert.

Weet je echter wel zeker of je de gezichtsuitdrukkingen van anderen correct interpreteert? In hoeverre vertrouw je je eigen oordeel? En in welke mate hangt het vertrouwen dat je hebt in je eigen vermogen om emotionele uitdrukkingen te herkennen af van perceptuele informatie of andere niet-perceptuele informatie?

Er bestaat geen twijfel over dat dit vermogen ons zou kunnen helpen om mogelijk schadelijke situaties te vermijden. We zeggen echter niet voor niets “schijn bedriegt.”

Een team aan de Universiteit van Genève onderzocht hoe zeker we van onze zaak zijn dat we de emoties van anderen correct kunnen interpreteren. Daarnaast hebben ze onderzocht welke hersengebieden tijdens dit proces worden geactiveerd.

De resultaten van hun onderzoek tonen aan dat onze interpretatie rechtstreeks voortvloeit uit de ervaringen die in ons geheugen zijn opgeslagen. Soms kunnen deze ervaringen ons echter verwarren.

Met andere woorden, het verleden is geen perfecte voorspeller van de toekomst. Het team publiceerde deze resultaten in december 2018 in het tijdschrift Social, Cognitive and Affective Neuroscience.

De emoties van anderen interpreteren

Je neemt elke dag tientallen of misschien zelfs honderden beslissingen. En al deze beslissingen impliceren een zekere mate van vertrouwen in iemand of iets.

Dit vertrouwen garandeert echter niet altijd dat de beslissing die je hebt genomen correct is. Soms neem je slechte beslissingen, zelfs als je er helemaal zeker van was dat dit was wat je moest doen. Dit gebeurt in alle aspecten van het leven.

Als het gaat om sociale interacties, interpreteer je constant de gezichtsuitdrukkingen van de mensen om je heen. In die zin is het van essentieel belang om je bewust te zijn van je eigen subjectiviteit als het gaat om het interpreteren van de emoties van anderen.

Met oog hierop wilde een groep onderzoekers graag onderzoeken hoe zeker we zijn van ons vermogen om het emotionele gedrag van anderen te interpreteren. Daarnaast wilden ze ook proberen te achterhalen welke hersengebieden geactiveerd worden tijdens deze interpretaties.

De wetenschappers besloten dus om aan zelfvertrouwen gerelateerd gedrag te meten. Ze vroegen 34 deelnemers om verschillende gezichtsuitdrukkingen te interpreteren die een mengeling van positieve en negatieve emoties vertoonden.

Elk gezicht werd omlijst door twee verschillende horizontale balken. Sommige gezichtsuitdrukkingen waren duidelijk blij of boos, andere waren echter iets dubbelzinniger.

Verschillende gezichtsuitdrukkingen van een vrouw

De deelnemers moesten eerst definiëren welke emoties elk van de 128 gezichten vertegenwoordigde. Vervolgens moesten ze bepalen welke van de twee balken het dikst was. Uiteindelijk moesten ze voor elke beslissing die ze namen aangeven hoe zeker ze ervan waren.

De schaal varieerde van 1 (niet erg zeker) tot 6 (zeer zeker). De balken werden gebruikt om hun vertrouwen in visuele perceptie te beoordelen, wat in dit geval als een controlemechanisme dient.

Schokkende resultaten

De resultaten verrasten de wetenschappers. Volgens de onderzoekers was het gemiddelde vertrouwensniveau in het eigen vermogen om emoties te herkennen groter dan het visuele waarnemingsniveau. De deelnemers maakten echter veel meer fouten in het herkennen van de emoties.

Ze legden uit dat het leren herkennen van emoties niet zo eenvoudig is als het leren maken van perceptuele oordelen. De andere persoon zou kunnen liegen, onoprecht kunnen zijn, of zijn best kunnen doen om zijn emoties te verbergen vanwege sociale normen.

Het is dus moeilijker om ons vertrouwen in de manier waarop we de emoties van anderen interpreteren, correct te meten zonder hierbij toegang te hebben tot iets meer inlichting.

Ook moet je de emoties van andere mensen heel snel interpreteren, omdat gezichtsuitdrukkingen vaak maar kort zijn. Het kan daarom zijn dat je denkt dat je eerste indruk correct is en dat je volledig op je oordeel vertrouwt als het gaat om het interpreteren van een boos gezicht. Het beoordelen van een perceptie is daarentegen een langer proces.

Je geheugen beïnvloedt je zelfvertrouwen

Met behulp van functionele MRI, onderzochten de onderzoekers de neuronale mechanismen van dit proces van emotionele herkenning. Ze legden uit dat wanneer de deelnemers de horizontale balken beoordeelden, de waarneming (visuele gebieden) en aandacht (frontale gebieden) werden geactiveerd.

Bij het beoordelen van hun eigen vertrouwen in emotionele herkenning, werden echter gebieden geactiveerd die gerelateerd zijn aan autobiografisch en contextueel geheugen, zoals de gyrus parahippocampalis en de gyrus cinguli.

Knijpers met smileys erop

Dit laat zien dat de hersensystemen die persoonlijke en contextuele herinneringen opslaan direct betrokken zijn bij emotionele herkenning. Verder legden de onderzoekers uit dat ze bepalen hoe nauwkeurig we gezichtsuitdrukkingen interpreteren en hoeveel vertrouwen we hebben in deze interpretatie. Wellicht ook interessant voor jou

7 micro-uitdrukkingen die je verraden
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
7 micro-uitdrukkingen die je verraden

Micro-uitdrukkingen zijn snelle, onvrijwillige gezichtsuitdrukkingen die een emotie uiten. Ze stellen ons in staat om te weten wat mensen voelen.  • Bègue, I., Vaessen, M., Hofmeister, J., Pereira, M., Schwartz, S., & Vuilleumier, P. (2018). Confidence of emotion expression recognition recruits brain regions outside the face perception network. Social Cognitive And Affective Neuroscience14(1), 81-95. doi: 10.1093/scan/nsy102

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.