De effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen

Ontdek de ernstige effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen in dit artikel.
De effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen
María Prieto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Prieto.

Laatste update: 27 december, 2022

De effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen kunnen zeer ernstig zijn, vooral wanneer iemand er lange tijd aan wordt blootgesteld. Elk jaar haalt de chemische industrie honderden producten van de markt, omdat blijkt dat ze erg giftig zijn.

Bestrijdingsmiddelen zijn heterogene chemische verbindingen. Ze worden gebruikt om insecten, onkruid, schimmels en knaagdieren te doden. Hoewel ze de productiviteit van de landbouw verhogen, kunnen de mogelijke negatieve effecten ervan onze gezondheid in gevaar brengen.

Vandaag de dag worden we allemaal blootgesteld aan een groot aantal chemische producten. Deze chemische producten hebben echter niet voldoende laboratoriumonderzoek ondergaan om de schadelijke gevolgen volledig uit te sluiten.

Bestrijdingsmiddelen alleen zijn niet schadelijk voor onze gezondheid. In plaats daarvan is het mengsel van verschillende stoffen de oorzaak van verwoestende effecten op lange termijn.

Ook kunnen bestrijdingsmiddelen de hersenen van kinderen aantasten. Blootstelling aan vervuilende chemicaliën kan hun hersenontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit kan zelfs tijdens de zwangerschap gebeuren.

Als deze blootstelling langdurig is, kunnen ook andere gebieden worden aangetast. Het is zelfs zo dat deze stoffen een grote rol kunnen spelen bij de verschijning van aandoeningen zoals autisme en attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Planten worden bespoten met bestrijdingsmiddelen

De eerste onderzoeken van de effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen

In 1962 publiceerde biologe en natuurbeschermer Rachel Carson haar eerste boek, Silent Spring. Veel mensen beschouwen dit boek als de belangrijkste voorloper van het moderne milieubewustzijn.

Dit boek was het eerste dat ons waarschuwde voor de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op het milieu. Silent Spring maakte zoveel mensen ongerust, dat veel landen stopten met het gebruik van het populaire insecticide DDT.

In de loop van de jaren ’70 en ’80 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op de hersenen. Zo toonden verschillende groepen wetenschappers aan dat langdurige blootstelling aan organochloorpesticiden veranderingen in het centrale zenuwstelsel (CZS) veroorzaakte.

De meeste onderzoeken toonden duidelijk leer- en geheugenstoornissen aan, evenals motorische veranderingen en gedragsveranderingen.

Gevolgen van langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen giftig zijn voor mens en dier. Sommige giftige stoffen zijn zo sterk dat ze in zeer kleine hoeveelheden dodelijk zijn. Nu zijn er minder agressieve giftige stoffen die geen directe schade veroorzaken. Het feit dat ze in staat zijn om op lange termijn schade te veroorzaken, maakt ze echter net zo gevaarlijk als de andere middelen.

De giftige stoffen in bestrijdingsmiddelen kunnen lang in het lichaam aanwezig blijven. Het organisme kan er op verschillende manieren op reageren. Dit hangt af van een aantal factoren zoals de blootstellingsduur, het soort bestrijdingsmiddel en de individuele weerstand tegen chemicaliën.

De ziekte van Alzheimer

Het tijdschrift JAMA Neurology publiceerde een onderzoek naar de invloed van het milieu op de ziekte van Alzheimer. De onderzoekers concludeerden dat blootstelling aan een bestrijdingsmiddel zoals DDT de kans op deze ziekte vergroot.

Dit bestrijdingsmiddel werd in Nederland gebruikt tot 1973 en in Spanje zelfs nog tot 2008. De reden dat het in Spanje zo lang legaal bleef, is dat het een belangrijk ingrediënt was bij de productie van dicofol, een ander soort bestrijdingsmiddel.

Onderzoekers voerden een onderzoek uit dat als doel had om bestrijdingsmiddelen in verband te brengen met de ziekte van Alzheimer. Hiervoor bestudeerden ze twee verschillende groepen patiënten die lijden aan deze neurodegeneratieve ziekte. Zij konden een interessante conclusie trekken.

De Alzheimerpatiënten die hoge niveaus van pesticiden in hun bloed hadden, hadden een ernstigere cognitieve achteruitgang ontwikkeld dan de patiënten van de controlegroep. De tweede groep patiënten had wel deze ziekte, maar had geen pesticiden in hun bloed.

Deze gegevens over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen zijn indrukwekkend. Deze connectie kan echter slechts enkele gevallen van Alzheimer verklaren. Hoe dan ook, dit onderzoek is opvallend, omdat het duidelijk aantoont dat er een verband bestaat tussen pesticiden en deze neurodegeneratieve ziekte.

Man kijkt uit het raam

Autisme

We kunnen niet over het hoofd zien dat autisme een belangrijke genetische component heeft. Ook het milieu speelt echter een grote rol. Een van de risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van autisme vergroot is de blootstelling aan pesticiden tijdens de zwangerschap.

Tijdens een onderzoek van de Universiteit van Californië konden onderzoekers bijvoorbeeld de blootstelling aan pesticiden en andere stoffen tijdens de zwangerschap in verband brengen met de ontwikkeling van deze aandoening.

Bovendien besloten zij dat de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen de methylering van DNA van de moederkoek kan veranderen. Dit kan het functioneren van dit orgaan en de ontwikkeling van de foetus aantasten. Het kan dus leiden tot een hoger risico op autisme.

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische neurodegeneratieve aandoening, die wordt veroorzaakt door de vernietiging van de neuronen van het centrale zenuwstelsel.

De neuronen van het centrale zenuwstelsel gebruiken dopamine als primaire neurotransmitter, omdat het verantwoordelijk is voor de overdracht van de nodige informatie voor lichaamsbewegingen. Tot op heden is de oorzaak ervan nog onbekend.

Een groep wetenschappers onder leiding van Dr. Francisco Pan-Montojo bevestigde dat een van de effecten van pesticiden op de hersenen het vergroten van de kans op de ziekte van Parkinson is.

Verschillende epidemiologische onderzoeken bevestigen dat er verschillende giftige stoffen zijn die de symptomen van deze aandoening kunnen veroorzaken.

Zoals je kunt zien, kunnen de effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen zeer ernstig zijn. Het gebruik ervan is zeer controversieel en zal waarschijnlijk controversieel blijven, omdat onderzoekers zich meer gaan verdiepen in de effecten van deze chemische stoffen op de gezondheid van mensen.

Het is waar dat de moderne landbouw zoals we die kennen zonder pesticiden niet zou bestaan. Is dat echter belangrijker dan de gezondheid van duizenden mensen? Het is zeer waarschijnlijk dat we de komende decennia te maken krijgen met nieuwe gezondheidsproblemen die samenhangen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Richardson, J. R., Roy, A., Shalat, S. L., Von Stein, R. T., Hossain, M. M., Buckley, B., … German, D. C. (2014). Elevated serum pesticide levels and risk for Alzheimer disease. JAMA Neurology. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2013.6030


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.