De twaalf beste citaten van Anthony de Mello

De citaten van Anthony de Mello zijn begiftigd met universaliteit. Om deze reden zijn het belangrijke uitspraken geworden die over de hele wereld worden erkend.
De twaalf beste citaten van Anthony de Mello
Sergio De Dios González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Laatste update: 12 september, 2023

De citaten van Anthony de Mello onthulden een oecumenisch denker die heel duidelijk essentiële aspecten van de hedendaagse spiritualiteit vastlegde. In feite was hij zelf een synthese van verschillende culturen en overtuigingen.

Anthony de Mello werd geboren in Bombay, India, maar in tegenstelling tot de meeste van zijn landgenoten was hij katholiek. Hij werd zelfs priester bij de Jezuïeten. Later ging hij in de Verenigde Staten wonen, waar hij beroemd werd dankzij zijn prediking en boeken.

“Volmaakte liefde verdrijft angst. Waar liefde is, zijn geen eisen, geen verwachtingen, geen afhankelijkheid. Ik eis niet dat je me gelukkig maakt; mijn geluk ligt niet in jou. Als je me zou verlaten, zal ik geen medelijden met mezelf hebben; ik geniet enorm van je gezelschap, maar ik klamp me niet vast.

-Anthony de Mello-

Veel van Anthony de Mello’s citaten kunnen niet in een specifiek geloof worden geplaatst. Dat komt omdat hij elementen van Oosterse religies nam en die mengde met katholieke en andere sociale boodschappen.

Hoewel zijn manier van denken voor sommigen controversieel was, zijn er miljoenen mensen in de wereld die baat hebben gehad bij zijn lessen. Dit zijn enkele van zijn meest onthouden citaten.

1. Geluk

Dit is zonder twijfel een van Anthony de Mello’s meest geciteerde en onthouden zinnen: “Geluk kan niet afhangen van gebeurtenissen. Het is je reactie op gebeurtenissen die je doet lijden.”

Woman with open arms enjoying her happiness

Zoals je kunt zien, is er een sterke invloed van de Oosterse filosofie in deze uitspraak. Het herinnert ons eraan dat realiteiten niet de oorsprong zijn van geluk of lijden. Ze zijn alleen afhankelijk van onze innerlijke wereld. Daarom is onze reactie op gebeurtenissen essentieel, niet de gebeurtenissen zelf.

2. Anderen zijn een spiegel

Een ander citaat van Anthony de Mello stelt: “Wij zien mensen en dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.” In dit citaat herhaalt hij nogmaals dat alles afhangt van de perceptie van elke persoon en van hoe zij hun wereld opbouwen.

Dit citaat doet denken aan het proces van projectie, een idee dat door de psychoanalyse wordt gepromoot. Het betekent dat het onze blik is die vorm geeft aan wat we zien.

3. Verlichting

Verlichting is een van de begrippen die voortdurend terugkwam in de citaten van Anthony de Mello. Hij gaf er een betekenis aan die vergelijkbaar is met die van het boeddhisme. In feite zag hij het als een ontwaken van een diep bewustzijn dat ons in staat stelt om op een meer oprechte manier in contact te komen met de werkelijkheid.

Tony de Mello stelde: ” Verlichting is: absolute samenwerking met het onvermijdelijke.” Het is een prachtige manier om de helderheid uit te drukken die voortkomt uit het accepteren van de dingen zoals ze zijn. Sterker nog, ze niet alleen accepteren maar er ook mee ‘samenwerken’. Met andere woorden, gewoon laten zijn.

4. Contact met de natuur

Het volgende citaat was een reflectie op het huidige leven in steden. Anthony de Mello wees erop: ” Als je te ver verwijderd bent van de natuur, droogt je geest op en sterft, omdat hij met geweld van zijn wortels is gescheiden.”

Dit is een interessant citaat omdat een van de belangrijkste bronnen van stress in steden juist het gebrek aan contact met de natuur is. Vandaar dat veel hedendaagse therapieën gebaseerd zijn op het idee om in contact te komen met andere levende wezens om te genezen.

5. Hedendaagse ‘drugs’

Dit is een citaat dat verschillende hedendaagse kwaden schetst. Hij beweerde “Je hebt de smaak te pakken gekregen van de drug die Goedkeuring, Waardering, Aandacht heet, de drug die Succes, Prestige, Macht heet. Toen je de smaak te pakken had gekregen, raakte je verslaafd en begon je bang te worden dat je deze dingen zou verliezen.”

Een hand

Deze bewering was verrassend helder, vooral als we bedenken dat Anthony de Mello in 1987 overleed. Met andere woorden, hij was geen getuige van de enorme manier waarop de maatschappij is veranderd. Het lijkt er echter op dat hij de nieuwe stijl van menselijke relaties voorzag. Hij waarschuwde ook voor nieuwe vormen van afhankelijkheid, die alleen maar tot lijden leiden.

6. Het belang van verandering

“Degene die constant gelukkig wil zijn, moet vaak veranderen.”

Dit citaat nodigt ons uit om te veranderen, te transformeren en te evolueren op het spirituele vlak om geluk te bereiken en onszelf volledig te realiseren.

7. Leef in het heden

Een van de grootste bronnen van ongelukkig zijn in de hedendaagse wereld zijn zorgen over de toekomst en het focussen op onvervulde verlangens.

Anthony de Mello zei in dit verband “Als je wilt weten wat het betekent om gelukkig te zijn, kijk dan naar een bloem, een vogel, een kind, zij zijn perfecte beelden van het koninkrijk. Want zij leven van moment tot moment in het eeuwige nu zonder verleden en zonder toekomst.”

Dit citaat laat ons zien hoe belangrijk het is om te stoppen met het zoeken naar geluk in wat we missen. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op en dankbaar zijn voor de kleine dingen waar we dag na dag van kunnen genieten.

8. Liefde en verandering

In de gedachten van Anthony de Mello was verandering het fundamentele thema van geluk. Hij beweerde, “Op de dag dat jij verandert, zullen alle mensen voor jou veranderen en zal je heden veranderen. Dan zul je in een wereld van liefde leven.”

Heb je je ooit afgevraagd of dit soort transformatie bij jou en de mensen om je heen mogelijk is?

9. Vrijheid en autonomie

“Leef je leven zoals het jou uitkomt. Dat is niet egoïstisch. Egoïstisch is eisen dat anderen hun leven leiden zoals jij dat wilt.” Dit citaat doet ons nadenken over het belang van het in gedachten houden van vrijheid en autonomie in onze relaties met anderen.

Niemand mag zijn wensen opleggen aan de wil van anderen. Dit is een basisprincipe van liefde en respect.

Poppenspelers

10. Zelfkennis

Een ander diep betekenisvol citaat is: “De belangrijkste vraag in de wereld, de basis van elke volwassen handeling, is: Wie ben ik? Want zonder jezelf te kennen, kun je zelfs God niet kennen.”

Zelfkennis is van vitaal belang om zowel onze lichtere als onze donkerdere kanten te herkennen, om ons elke dag bewust te verbeteren en om precies te weten waar we in de toekomst naartoe willen.

11. De noodzaak om vraagtekens te zetten bij de wereld waarin we leven

Anthony de Mello stond ook stil bij het belang om ons bewust te worden van alle dingen die invloed hebben op de planeet. “Deze dingen zullen het menselijk ras vernietigen: politiek zonder principes, vooruitgang zonder compassie, rijkdom zonder werk, leren zonder stilte, religie zonder onbevreesdheid en aanbidding zonder bewustzijn.”

Als we inzien dat we vanuit ons dagelijks leven kleine acties kunnen ondernemen om de wereld te veranderen, kan dat ons leiden naar een collectieve strijd om ons gemeenschappelijke huis te verzorgen en te behouden.

12 Onwetendheid en wijsheid

Tot slot een zin om elke dag te onthouden: “Als je vandaag inziet dat je niet zo wijs bent als je gisteren dacht te zijn, ben je vandaag wijzer.”

Alles erkennen wat we negeren en alle fouten die we maken, is de enige manier om geleidelijk wijsheid te bereiken.

Anthony de Mello was veel meer dan de auteur van verschillende bestsellers. In feite maakten de helderheid en vriendelijkheid waarmee hij zijn lessen doorgaf hem tot een van de grote gidsen ter wereld. Hij werd geïnspireerd door een diep geloof in liefde als de bron van alles. Bovendien had hij de overtuiging dat we met woorden de wereld kunnen veranderen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.