De tien belangrijkste menselijke zwakheden

Veel van onze zwakheden als mens houden verband met de manier waarop we met onze mentale hulpbronnen omgaan. Het gaat over hoe mensen naar het verleden kijken, hoe ze zichzelf in het heden plaatsen en hoe ze zichzelf naar de toekomst projecteren.
De tien belangrijkste menselijke zwakheden

Laatste update: 21 december, 2023

De belangrijkste menselijke zwakheden en sterke punten hebben te maken met hoe het brein werkt. Onze hersenen hebben ons, zowel individueel als als soort, in staat gesteld om tegenslagen het hoofd te bieden en indrukwekkende prestaties te leveren.

Net zoals sommige gevoelens en houdingen versterkend zijn, zijn de zwakheden in de mens vaak obstakels voor het bereiken van iemands doelen, ongeacht cultuur, sociale klasse of etniciteit. Deze zwakheden kunnen in meer of mindere mate aanwezig zijn in prestaties.

De menselijke zwakheden zijn beperkende gevoelens en houdingen. Ze vertragen de vooruitgang omdat ze leiden tot vermoeiende en onrendabele perspectieven vanuit een psychologisch standpunt. Hieronder zullen we er tien uitleggen.

De 10 belangrijkste menselijke zwakheden

1. Lafheid

Hiervan is sprake als je angst laat overheersen in moeilijke en risicovolle situaties. Het leidt tot het ontbreken van moed, maar ook van vastberadenheid en wilskracht.

Gevaar onder ogen zien is niet alleen voor de dapperen, maar ook voor de voorzichtigen. Je bent een lafaard als je geen redelijke risico’s neemt of als je uit angst opgeeft wat je wilt.

Trieste vrouw

2. Egoïsme

Deze eigenschap kan worden gecatalogiseerd als een van de menselijke zwakheden en niet zozeer als een gebrek. Dit komt omdat het kenmerkend is voor mensen die zich tekort gedaan voelen.

Ze zijn bang om het beste van zichzelf te geven omdat ze ten onrechte geloven dat ze dan droog komen te staan. Of ze zijn ervan overtuigd dat ze meer verdienen dan anderen omdat ze het nodig hebben. Egoïsme impliceert een onvermogen om je eigen grenzen te doorbreken.

3. Antipathie

Deze eigenschap uit zich als een gevoel van afwijzing, afkeuring of minachting voor anderen. Etymologisch komt het van het Griekse antipathos, wat “sterke negatieve gevoelens jegens iemand” betekent.

Dergelijke vijandigheid impliceert een onvermogen om anderen te begrijpen en te respecteren. Het impliceert ook gevoelens van superioriteit, ingegeven door onwetendheid over de waarde van anderen.

4. Gebrek aan concentratie

Je zou kunnen zeggen dat dit momenteel een van de grootste menselijke zwakheden is. Het is niet alleen een intellectueel probleem of een probleem dat alleen cognitieve activiteiten beïnvloedt.

Gebrek aan concentratie weerhoudt je ervan om je te concentreren op je gevoelens, ideeën en doelen. Daarom wordt het meestal gevolgd door een banaal en verstrooid leven.

5. Wantrouwen

Algemeen wantrouwen is een van de vruchten van angst. Alles en iedereen wantrouwen is geworteld in onzekerheid.

Je kunt bang zijn voor de wereld omdat je het gevoel hebt dat je niet in staat bent om haar moeilijkheden en wisselvalligheden te overwinnen. Meer nog dan anderen wantrouwen, wantrouw je je eigen kracht.

6. Ongeduld

Dit is een andere menselijke zwakte die typisch is voor de moderne tijd. Dit onvermogen om te wachten, om te laten zijn en stromen, is kenmerkend voor dit tijdperk.

Traagheid of gebrek aan vooruitgang veroorzaakt rusteloosheid en nervositeit, die op hun beurt gevoed worden door een angstige blik in de toekomst.

7. Afgunst / Jaloezie

Dit heeft te maken met het leed dat wordt veroorzaakt door de deugden of prestaties van andere mensen. Mensen zijn niet echt jaloers op iemands deugden of successen, maar op het gevoel van voldoening dat het geeft aan degenen die ze hebben of behalen.

Afgunst is dus bodemloos. Het is een zwakte omdat het een focus impliceert die meer gericht is op het leven van anderen dan op dat van jezelf. Het geluk van anderen maakt het eigen ongeluk duidelijker.

8. Wrok

Dit is het onvermogen om voort te borduren op opgelopen schade. Zoals het woord zelf al aangeeft, wordt hetzelfde gevoel steeds opnieuw ervaren, wat in dit geval een gevoel van wrok is.

Het is een zwakte omdat het te maken heeft met het stagneren van emoties. Voor zover ze niet worden aangepakt en verwerkt, blijven ze schade aanrichten.

Gestreste man

9. Afhankelijkheid

Hoewel iedereen tot op zekere hoogte afhankelijk is, is afhankelijkheid het kenmerk van de relaties die sommige mensen aangaan, niet alleen met anderen maar ook met de wereld in het algemeen.

Afhankelijkheid beperkt je in die mate dat je een groot deel van je behoeften, verlangens en verantwoordelijkheden bij een ander neerlegt. Zo verlies je een groot deel van de controle die je hebt over wat er met je gebeurt en dit werkt gevoelens als hulpeloosheid in de hand.

10. Koppigheid

Vastberadenheid en vasthoudendheid zijn één ding en koppigheid is iets heel anders. Bij koppigheid overheerst een kinderlijk verlangen om je wil op te leggen of om iets te bereiken wat je wilt. Het is schadelijk omdat het onnodige pijn veroorzaakt.

Conclusie over de grootste menselijke zwakheden

Deze menselijke zwakheden zijn realiteiten die iedereen kunnen overkomen. De meeste mensen hebben er wel eens één of meer opgelopen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je ermee omgaat als ze aan je horizon verschijnen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Aspinwall, L. G., & Staudinger, U. M. (2007). Psicología del potencial humano: cuestiones fundamentales y normas para una psicología positiva. (No. 159.922). Gedisa.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.